Novinky

K 1.7. budou převedeny kardiální markery

27.6.2019

Vážení kolegové,

V příštím období dojde na OLM postupně k převodu některých metod ze stávajících vyšetřovacích systémů na systémy Beckman Coulter.  Od 1.7.2019 proběhne změna u kardiální markerů. Další metody budou měněny postupně a budete o tom průběžně informováni.

Změna bude bohužel v některých případech spojena také se změnou referenčních hodnot nebo rozhodovacích limitů, které mají přímý vliv na interpretaci výsledků.

K 1.7. budou převedeny kardiální markery (troponin I, myoglobin, NT-pro BNP).
Zde dochází k nejvýznamnějším změnám:

 

Troponin I:

Aktuální meze (cut off)  47 ng/l
Nové meze (cut off)    17,5 ng/l
(99. Percentil horního ref. limitu, platí pro sérum a heparinovou plasmu)

Jednohodinový  rozhodovací protokol v diagnostice AKS:

 Pozn.: hodnota < 4 ng/l  platí, je-li první odběr proveden min. po 3 hodinách od počátku bolets

Myoglobin:

Změna referenčních mezí:

  Muži Ženy
Stávající:  do 110 ug/l  do 110 ug/l
Nové:  17,4-106,7 ug/l 14,3-65,8 ug/l

Meze platí pro sérum a heparinovou plasmu

NT-pro BNP:   

K této změně  dochází pouze na pracovištích OLM Přerov a Šternberk.
Cut-of hodnota 125 ng/l se nemění.
Ze srovnání metod však vyplývá, že výsledky, zvláště ve vyšších hodnotách, nemusí mít přímou návaznost na hodnoty stanovené předchozí metodou.

V případě potřeby volejte prosím na telefon:
582 315 856 – RNDr. Nekl
582 315 450 – Mgr. Švestáková