Oddělení laboratorní medicíny Středomoravské nemocniční a.s. vzniklo sloučením laboratorních pracovišť nemocnice Prostějov, Přerov a Šternberk. Je součástí Skupiny Agel a podskupiny AGELLAB (https://www.agellab.cz). OLM je zdravotnickou laboratoří, která je akreditována podle mezinárodní normy ISO 15189:2013 ( http://www.cia.cz/) a podle požadavků SÚKL na SVP. Provádí vyšetření v oblasti klinické biochemie, imunologie, alergologie, hematologie, mikrobiologie, lékařské genetiky a molekulární biologie pro přirozený spád Středomoravské nemocniční a.s. Některá speciální vyšetření provádí pro většinu oblastí Olomouckého, část Moravskoslezského, Zlínského, Brněnského, Jihlavského a Královéhradeckého kraje. Seznam spolupracujících pracovišť.

V současné době jsou centrální laboratorní komplementy umístěny v prostorách Prostějovské nemocnice. Ostatní pracoviště mají charakter laboratoří satelitních. OLM je taktéž akreditovaným zdravotnickým pracovištěm pro postgraduální specializační vzdělávání v oboru klinické biochemie, klinické hematologie a lékařské mikrobiologie.

Oddělení laboratorní medicíny Středomoravské nemocniční a.s. je rozděleno na 5 základních úseků

  • úsek klinické biochemie v Prostějově, Přerově a Šternberku, detašované pracoviště Konice, Litovel
  • úsek klinické hematologie a krevní banky v Prostějově, Přerově, Šternberku. detašované pracoviště Konice, Litovel
  • úsek lékařské mikrobiologie v Prostějově
  • úsek klinické imunologie a alergologie v Prostějově
  • úsek molekulární genetiky v Prostějově

Pracovníci oddělení laboratorní medicíny participují na provádění vědeckých projektů v rámci klinických a laboratorních pracovišť České republiky, svoje výsledky prezentují formou publikační a přednáškové činnosti. Podílí se na výuce studentů a na produkci software pro laboratorní i klinickou medicínu.

Oddělení laboratorní medicíny úzce spolupracuje se všemi odděleními nemocnic Středomoravské nemocniční a.s. Odběry vzorků pacientů mohou být prováděny v odběrových místnostech Nemocnice Prostějov, Přerov i Šternberk a běžně se pro naše pracoviště provádějí i v řadě dalších míst Čech i Moravy.

Úseky klinické biochemie a hematologie a krevní banky oddělení laboratorní medicíny disponují nepřetržitým provozem. Úsek hematologie a krevní banky také nepřetržitou lékařskou konzultační službou.

Pro prováděnou činnost jsou uvedená pracoviště vybavena moderní diagnostickou technikou, plní požadavky správné laboratorní a výrobní praxe, disponují příslušnými certifikáty a licencemi kontrolních orgánů. Laboratorní přístrojové vybavení oddělení laboratorní medicíny je plně propojeno s laboratorním informačním systémem OPENLIMS, AMADEUS a jeho prostřednictvím s nemocničním informačním systémem IKIS.

Naši klienti – pacienti i lékaři mohou k podnětům, stížnostem či pochvalám využít on-line formulářů.