Novinky

OLM úspěšně obhájilo akreditaci Českého institut pro akreditaci podle normy 15189:2013

15.1.2018

Oddělení laboratorní medicíny Štředomoravské nemocniční a.s. zahájilo nový cyklus pětileté akreditace, a tím úspěšně obhájilo akreditaci Českého institutu pro akreditaci podle normy 15189:2013 ve většině laboratorních oblastí. V oblasti klinické biochemie, hematologie, genetiky a molekulární biologie, lékařské mikrobiologie, imunologie a v odběrech vzorků krve. Toto pracoviště je asi největším v komplexem v kraji s téměř 170 zaměstnanci s přesahem i do ostatních míst ČR, kdy vybraná speciální vyšetření provádí pro celou ČR.  Současně se pracoviště specializuje i na veterinární medicínu