Doporučený postup péče o DM v těhotenství

V roce 2014 byla vzniklo doporučení o doporučených postupech u diabetiček v graviditě. Z laboratorního pohledu přináší dvě zcela nové informace z hlediska screeningu GDM.

Hodnoty glykémie >5,1 mmol/l by mohly svědčit o IFG-GDM, přičemž diagnostický je opakovaný test. V tom případě se doporučuje provedení  3-bodového  orálního glukózového tolerančního testu (oGTT) po zátěži 75g glukózy. Ve 24,-28. Týdnu gravidity se doporučuje provedení 3-bodového oGTT.

Normální hodnoty glykémie v žilní plazmě během oGTT po 75 g glukózy v těhotenství

nalačno < 5,1mmol/l

za 1 hodinu po zátěži < 10,0 mmol/l

za 2 hodiny po zátěži < 8,5mmol/l

Diagnóza GDM je stanovena, je-li aspoň jedna hodnota v testu patologická.

HbA1c by se mělo vyšetřovat 1x za 4-8 týdnů. Cílové hodnoty glykémie by neměly být mimo 3,5-5 (5,5 mmol/l) a postprandiáoně mezi 5-7,8 mmol/l. Doporučuje se provést kontinuální monitorování pomocí senzoru.

Více zde.