Změna referenčních mezí metody OSTEOKALCIN

S platností od 12.2.2014 došlo ke změně metody stanovení ostekalcinu v séru. Nově používaná metoda stanovuje současné méně stabilní intaktní osteokalcin

a zároveň stabilní N-MID-fragment, který vzniká rozpadem intaktní molekuly osteokalcinu.

Tato změna je tak spojena s významnou změnou referenčních hodnot. Referenční hodnoty jsou vždy uvedeny společně s výsledkem na výsledkovém listu. Prosíme, abyste věnovali zvýšenou pozornost hodnocení výsledků.

Nové ref. hodnoty:

 Zdravé ženy      20-50 let:            11  -  43 ug/l

                            nad 50 let:          15  -  46 ug/l

 

Zdraví muži:       18  -  30 let:        24  -  70 ug/l

                             30  -  50 let:        14  -  42 ug/l

                             nad 50 let:          14  -  46 ug/l