Ultrasenzitivní stanovení srdečního troponinu I

S modenizací diagnostických procesů jsme v souladu s doporučením AAC/ESC zavedli ultrasenzitivní stanovení srdečního troponinu I, které bude k dispozici od pátku 2.3. 2012 (s vysokou pravděpodobností). Tímto dnem rušíme stanovení cTnI klasickou metodou.

K zavedení dojde ve všech 3 ZZ SMN současně a budete informováni dopisem a intranety. Prosím předejte tuto informaci svým podřízeným, neb se mění cut-off (< 0,04 mg/l, 99. Percentil zdravé populace ) a logicky bude vyšší záchyt troponin pozitivních pacientů (dříve nestabilní AP), což odpovídá trendům moderní medicíny..

Více  zde v příloze