Novinky

Informace k vyšetřování PCR z urogenitálního traktu

23.10.2019

Vzhledem k četným dotazům upřesňujeme postup při vyšetření urogenitálních infekcí pomocí metody PCR. V naší laboratoři provádíme standardně následující vyšetření:

- Chlamydia trachomatis
- Ureaplasma urealyticum
- Mycoplasma genitalium/hominis
- Neisseria ghonorrhoeae
- HPV*

Pro získání validního výsledku je velmi důležité správné provedení odběru, tedy tzv.  preanalytická fáze. Vyšetření provádíme jednak z moči (kromě HPV) a jednak z výtěru uretry, děložního čípku, vaginy; speciální tampon se může zaslat nasucho nebo v transportním médiu (UTM-RT).

U HPV* je potřeba pomýšlet i na mužské pohlaví jakožto na možné přenašeče těchto virů a tampón se vkládá vždy do zcela speciálního transportního media, které Vám na vyžádání dodáme.

Vzorky
Moč - na PCR vyšetření se doporučuje odebrat první proud ranní moči v množství 20 – 30 ml, výjimečně moč po minimálně 2-3 hodinovém intervalu nemočení.
Výtěr – speciálním odběrovým tamponem (naše laboratoř preferuje níže uvedené odběrové soupravy**, ale je možné využít i jakékoliv jiné, které jsou vhodné pro PCR):

Odběrové soupravy**
Pro muže: Flocked Swab minitip nebo bez univerzálního transportního média (UTM-RT)
Pro ženy:   Flocked Swab minitip (z uretry) nebo Flocked Swab endocervical s nebo bez univerzálního transportního média (UTM-RT)
*Pro HPV (obě pohlaví): tampon (viz výše) zalomit do zcela speciálního transportního media (PreservCyt collection medium), které Vám na vyžádání dodáme.

Postup při odběru klinického vzorku

1. Asepticky odšroubujte víčko zkumavky s UTM-RT mediem a vyjměte sterilní flocked tampon
2. Odeberte vzorek od pacienta z místa předpokládané infekce
3. Asepticky vložte tampon do zkumavky a zalomte tyčinku v lámacím bodě nebo odstřihněte
4. Ulomenou část zlikvidujte
5. Zkumavku uzavřete šroubovací zátkou
6. Zkumavku označte iniciálami pacienta a odešlete s vyplněnou žádankou do laboratoře

Pozn: Při odběru vzorků pro PCR diagnostiku je nutno vždy použít beztalkové rukavice!

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

Děkujeme za spolupráci

MUDr. Mgr. Ivana Kohnová
primářka úseku mikrobiologie OLM
mobil: +420 725 747 558
telefon: +420 582 315 580, 586
e-mail: ivana.kohnova@npv.agel.cz