Novinky

Změna názvu koagulačního vyšetření Quickův test

20.10.2014

S platností od 22.10.2014 dochází, na  základě doporučení ČHS ČLS JEP, ke změně názvu u koagulačního vyšetření. Stávající název "Quickův test" (INR, Ratio) bude nahrazen názvem "Protrombinový test" (INR, Ratio).