Úsek elektromigračních metod, molekulární biologie a genetiky