Prostějov - Úsek EIA

iSYS

iSYS

iSYS je automatický analyzátor, který umožňuje provádět imunochemické a biochemické rozbory na jedné analytické platformě použitím různých detekčních systémů (luminiscence a spektrofotometrie). Reakce probíhají v jednorázových kyvetách, které jsou umístěny v otočném karuselu. Vyhodnocení koncentrace analytu ve vzorku je prováděno buď měřením luminiscence v luminometru nebo měřením absorbance ve spektrofotometru.