Prostějov - Úsek EIA

Imunochemický analyzátor DxI-800 (2x)

Imunochemický analyzátor DxI-800 (2x)