Prostějov - Úsek EIA

DS 2

DS 2

Automatizovaný ELISA systém pro zpracování mikrodestiček, který zcela automatizuje následující kroky ELISA testů:

  • Vzorková distribuce
  • Přidání reagencie
  • Inkubace
  • Proplachování destiček
  • Detekce signálu a vyhodnocení