Prostějov - Úsek EIA

BlueDiver – automatický imunoblot

BlueDiver – automatický imunoblot

Analyzátor BlueDiver je přístroj určený k provádění in-vitro diagnostických testů - imunodotů.

Test je založen na principu enzymové imunoanalýzy. Testovací stripy jsou složeny z membrány na plastové podložce. Na membráně jsou fixovány jednotlivé specifické antigeny proti stanovovaným protilátkám ve formě teček (dotů). Stripy jsou inkubovány se vzorky, promyty; dále je přidán konjugát obsahující navázaný enzym a protilátku proti lidským imunoglobulinům; následuje další promytí; je přidán substrát a enzymová reakce je zastavena dalším promytím. Intenzita zbarvení dotů je přímo úměrná množství protilátky ve vzorku.OSN-E