Prostějov - Úsek EIA

Automatický systém pro nepřímou imunofluorescenci HELMED

Automatický systém pro nepřímou imunofluorescenci HELMED

Detekce autoprotilátek na tomto přístroji je založena na principu nepřímé imunoflurencence. Skleněná podložní sklíčka jsou koutována s částmi buněčných struktur nebo tkání, granulocytů či Crithidia lucilae. Pokud obsahuje pacientské sérum specifické protilátky proti těmto vázaným strukturám, dochází k jejich vazbě již během první inkubace. Náledné promytí odstraní zbylé nevázané substance a vázané protilátky jsou detekovány konjugátem, který se skládá z fluoresceinu a imunoglobulinů. Vzniká specifická zelená fluorescence, kterou lze detekovat fluorescenčním mikroskopem.