Úsek odběrového střediska transfuzní služby

Pracoviště:

Hematologickotransfuzní oddělení sestává z pracoviště Odběrového střediska  a  Hematologické ambulance.

  1. Odběrové středisko

    provádí odběry plné krve, autotransfuzí a odběry plasmy technikou přístrojové plasmaferesy. Provedené odběry jsou  předávány Zpracovatelskému centru Transfuzní služby Šumperk a.s. /event. TO FN Olomouc/, které po jejich zpracování zajišťují distribuci hotových transfuzních přípravků na krevní sklady  nemocnic skupiny Agel.
  2. Hematologická ambulance:

    zajišťuje  ambulantní péči  pro hematologické a hematoonkologické pacienty spádové oblasti okresu Prostějov, konzultační a konziliární činnost pro lůžková oddělení Nemocnice Prostějov.