Úsek mikrobiologický

Antibiotické středisko OLM

ATB středisko slouží klinickým pracovníkům

 • K poskytování odborných konzultací racionální antibioterapie
 • Ke schvalování vázaných antibiotik
 • Ke spolupráci při vytváření vhodné individuální perioperační profylaxe
 • K monitorování rezistence
 • Ke spolupráci při sledování nozokomiálních nákaz

Veškeré nutné podklady k výše uvedené  činnosti  jsou čerpány zejména na základě informací ošetřujícího lékaře ohledně klinického stavu pacienta (tj. klinické diagnózy) a dále z kultivačních výsledků, výsledků rychlých diagnostických metod a výsledků sérologických vyšetření. Hlavní snahou komplexního přístupu k antibiotické politice je omezit nepříznivé trendy ve vývoji antibiotické rezistence a udržet v rámci regionu  účinnost co nejširšího spektra antibiotik co nejdelší dobu.

Pro realizaci konzultace racionální ATB terapie jsou nutné následující údaje:

Konzultace racionální antibioterapie je prováděna výhradně telefonicky, přičemž ošetřující lékař je povinen vložit do IKIS správně vyplněnou žádanku.

 1. Jméno konzultujícího lékaře, specifikace pracoviště, kontakt
 2. Iniciály pacienta: jméno a příjmení pacienta, r. č., ZP, dg. dle MKN
 3. Důvod konzultace - zdroj infekce (resp. klinická diagnóza): stručná anamnéza, status présens; např. diabetická gangréna, ranná infekce, peritonitida, katetrová sepse, uroinfekce, endokarditida, bronchopneumonie, mastoiditida, uroinfekt apod.
 4. Historie antibioterapie: veškerá antibiotika za období cca půl roku (preparát, dávka, cesta a délka podávání, důvod podávání), případně předchozí konzultace
 5. Další laboratorní a paraklinická vyšetření: mediátory zánětu (CRP, leuko+differ, FW, PCT, IL, trombocyty), N-metabolity, renální a hepatální funkce, vyšetření vztahující se ke konzultované problematice (RTG, UZ, CT, ECHO);  hmotnost pacienta
 6. Přidružená onemocnění a terapie, která mohou vývoj rozhodování či onemocnění ovlivnit: DM, systémová kortikoterapie, imunosupresivní léčba, onkologická terapie, antikoagulační terapie apod.

Informace o známých agens si sami vyhledáme v našem informačním systému: výsledky kultivace a antibiogramy a důležité vlastnosti kmenů – produkce širokospektrých betalaktamáz (ESBL, AmpC, KPC, MBL) MRSA, toxinů apod., vztahující se k etiologii onemocnění stejně jako výsledky sérologických reakcí.

O antibiotické konzultaci je proveden mikrobiologem záznam do IKIS, který je nedílnou součástí zdravotnické dokumentace.

Schvalování vázaných antibiotik k terapii a v perioperační profylaxi

Lékař ATB střediska schvaluje písemnou formou v IKIS antimikrobní přípravky (tzv. „vázaná antibiotika“ dle seznamu léčiv), které slouží k oprávněnému zahájení empirické terapie infekčních onemocnění  nebo v perioperačních profylaxích. Zahájení ATB terapie je v těchto případech z rezervy na oddělení nebo ze zásob zdravotnického zařízení. Lékař dle vlastního uvážení podává antibiotika sám v souladu s aktuálním Vnitřním pozitivním listem ATB.

Do IKIS je nutné zadat požadavek - Žádanku na schválení antibiotika (Schvalování ATB) ještě před jeho podáním. O schválení antibiotika je na základě tohoto písemného požadavku proveden mikrobiologem záznam do IKIS, který je nedílnou součástí zdravotnické dokumentace.  

Nutné údaje pro schválení antibiotika:

 1. Jméno konzultujícího lékaře, specifikace pracoviště, kontakt
 2. Iniciály pacienta: jméno a příjmení pacienta, r. č., ZP, dg. dle MKN
 3. Preparát: název, hmotnost, forma (p.o. nebo i.v.) dávkování a počet schválených kusů či balení. (např. Amoksiklav 1,2 g i.v. po 8-mi hodinách po dobu 7 dní = 21 ampulí)
 4. Důvod podání: např. “profylaxe při hemikolektomii“; “profylaxe při TEP kyčelního kloubu“ apod.; dále při terapii – např. “iniciální terapie alární bronchopneumonie“; “empirická terapie akutní pankreatitidy“; “cílená terapie uroinfekce“ apod….
 5. Odběry ke kultivaci: výčet provedených odběrů, případně nálezy, sdělení důvodu proč odběry nebyly provedeny

 Kontaktní údaje: telefon – záznamník 582 315 590, telefon 582 315 582

Mikrobiolog – konzultant i schvalující Konzultační hodiny
MUDr. Ivana Kohnová Po – pá 11:00 – 12:30 hod. 13:00 - 14:30 hod.
záznamník: 582 315 590
telefon: 582 315 582
Mgr. Naděžda Hermanová
MUDr. Hana Dojčárová

Prosíme o dodržování konzultačních časů a apelujeme na správné vyplňování žádanek dle schématu v IKIS.