Úsek mikrobiologický

Pracoviště:

Na úseku mikrobiologie OLM poskytujeme  našim klientům diagnostický a konzultační  servis v oblasti infekčních onemocnění

Ze vzorků humánních klinických materiálů provádíme přímý průkaz bakteriálních agens převážně pomocí standardních kultivačních metod, přičemž k identifikaci bakterií a kvasinek využíváme spektrometrickou analýzu na přístroji MALDI-TOF® a citlivosti na antibiotika vyhodnocujeme dle mezinárodních doporučení (EUCAST) kvalitativními i kvantitativními metodami. Výhodou při kvantitativním stanovení citlivostí je využití analyzátoru VITEK 2 Compact. Při kultivačním vyšetření močí je používán analyzátor Uroquattro, s jehož pomocí můžeme v případě doručení vzorku do laboratoře v ranních hodinách vydat negativní výsledek již v den doručení materiálu. Krve se kultivují v poloautomatických systémech Bact Alert. Dalšími moderními  způsoby detekce mikrobiálních antigenů jsou postupy imunochromatografické či molekulárně-biologické, které v naší laboratoři rutinně rovněž provádíme.

V infekční sérologii se zabýváme  zejména nepřímým průkazem infekčních onemocnění, tedy průkazem protilátek proti nejčastějším původcům bakteriální, virové či parazitární etiologie. Průkaz antigenů je vyhrazen jen u diagnostiky virové hepatitidy B a HIV infekce. Sérologická vyšetření jsou prováděna s použitím moderních automatických systémů a analyzátorů (AGILITY, ROBOBLOT, IMUNOMAT, DYNABLOT aj.).

V oboru parazitologie diagnostikujeme mikroskopicky  původce střevních protozoárních a helmintárních nákaz a  v rámci vyšetření  MOP také trichomoniázu.

Veškerá dostupná vyšetření Vám nabízíme ve stručném přehledu mikrobiologických vyšetření, včetně dalších důležitých informací.

Konzultační činnost (Antibiotické středisko) v oblasti antibioterapie infekčních chorob je poskytována telefonicky, zejména na základě klinické symptomatologie, laboratorních výsledků a dalších paraklinických  vyšetření.

Ve spolupráci s infekčním oddělením naší nemocnice máme letité zkušenosti v přípravě vzorku k provádění „transplantace stolice“ (tzv. fekální bakterioterapie) u pacientů s recidivujícími klostridiovými kolitidami. Tuto metodu jsme vyvinuli jako jedni z prvních v ČR, po vzoru brněnského pracoviště.