Úsek krevní banka

Pracoviště:

Úsek krevní banky a imunohematologie rutina OLM Prostějov nabízí základní imunohematologická předtransfuzní vyšetření pro pacienty Nemocnice Prostějov, rutinní vyšetření pro prenatální poradny a preoperační imunohematologická vyšetření pro všechny lékaře.

Imunohematologická vyšetření jsou prováděna velmi citlivou metodikou na gelových kartách a to jak manuálně, tak i na automatickém analyzátoru s cílem minimalizovat možná rizika pro pacienty.

Součástí krevní banky je i konsignační sklad TS a.s. Šumperk, zajišťující dostatečnou zásobu všech typů transfuzních přípravků a to i v urgentních případech.