Odběrové místo PK Konice

Pracoviště:

Na tomto pracovišti se provádí odběry biologického materiálu a, ev.  sběry materiálu odebraného jinými lékaři. Materiál je dále zpracován v nejbližších úsecích OLM SMN a.s.