Úsek hematologie

Pracoviště:

Úsek hematologie OLM Prostějov poskytuje standardní  a specializovanou diagnostiku všem skupinám pacientům.

Nabízí vyšetření krevních obrazů, včetně  5-ti populačního diferenciálního rozpočtu leukocytů, a dále retikulocytů na hematologickém analyzátoru.

Zajišťuje přípravu a mikroskopické zhodnocení nejrůznějších cytologických preparátů (periferní krev, sternální punkce, likvor, punktát).

Nedílnou součástí jsou rovněž základní a speciální hemokoagulační vyšetření, včetně diagnostiky vrozených a získaných poruch krevního srážení a také monitorování účinnosti antiagregační a antikoagulační léčby.