Úsek elektromigračních metod, molekulární biologie a genetiky

Pracoviště:

Na tomto úseku se provádí jednak elektromigrační metody (elektroforéza bílkovin, imunofixace, izoelektrická fokusace, apod.) a dále specializovaná diagnostika na úrovni nukleových kyselin. Využívá se PCR analýzy a to v oblasti extrahumánního genomu -  diagnostika virových a bakteriálních onemocnění včetně sledování úspěšnosti léčby a při analýze změn lidského genomu - provádíme zejména vyšetření polymorfismů souvisejících s trombofilními stavy, poruchami metabolismu lipidů, farmakogenetikou.