Úsek EIA

Pracoviště:

Na tomto úseku jsou prováděna vyšetření pomocí izotopových i neizotopových citlivých imunochemických metod. Součástí tohoto úseku jsou i automatizované systémy na provádění nepřímé fluorescence a sloužící k alergologickým či imunologickým analýzám.