Úsek chromatografie, IČS a stopových analýz

Pracoviště:

Na tomto úseku jsou prováděna vyšetření některých proteinů, hormonů, metabolitů i vitamínů na dvou chromatografických sestavách. Současně je prováděna analýza stopových prvků metodou AAS.