Prostějov

Oddělení laboratorní medicíny Nemocnice Prostějov o.z. , Středomoravská nemocniční a.s., je zdravotnickou laboratoří, která je akreditována podle mezinárodní normy ISO 15189:2007, a která provádí vyšetření v oblasti biochemie, imunologie, alergologie, hematologie, mikrobiologie, cytologie a molekulární biologie pro přirozený spád Nemocnice Prostějov a Středomoravské nemocniční a.s.; některá speciální vyšetření provádí pro většinu oblastí Olomouckého, část Moravskoslezského, Zlínského, Brněnského, Jihlavského a Hradeckého kraje.