Úsek klinické biochemie

Pracoviště:

Poskytujezákladní i specializovaná biochemická vyšetření biologických materiálů v nepřetržitém provozu.  Naše výsledky přispívají ke stanovení diagnózy, sledování léčby i k preventivnímu vyhledávání rizik. Provádíme konzultační služby, vyšetření pro veterinární účely, související logistické služby a komplexní zpracování v LIS. Úroveň naší práce je sledována pomocí vnitřní i externí kontroly kvality práce.