Úsek hematologie a krevní banky

Pracoviště:

Úsek hematologie a krevní banky nemocnice Přerov je součástí Oddělení laboratorní medicíny Středomoravské nemocniční a.s.. Provádíme zde v hematologické, koagulační a imunohematologické laboratoři laboratorní vyšetření dle požadavků z oddělení nemocnice Přerov, externích žadatelů, samoplátců, i vyšetření domácích mazlíčků. Tyto služby poskytujeme nepřetržitě.

Podrobné informace o prováděných vyšetřeních naleznete v Laboratorní příručce OLM.

ODDĚLENÍ:

Hematologická laboratoř:

zde provádíme základní hematologická vyšetření, tedy vyšetření krevního obrazu, diferenciálu leukocytů a počet retikulocytů analyzátory Advia 2120i a Celltac, mikroskopické vyšetření nátěru periferní krve, HODNOCENÍ kostní dřeně a cytologii likvoru (s hodnocením lékaře).

Koagulační laboratoř:

základní koagulační vyšetření provádíme na dvou analyzátorech Stago Compact. Zpracováváme vzorky pro speciální koagulační vyšetření, především pro naši hematologickou ambulanci i pro jiné žadatele. Ve vyšetřování speciálních koagulačních testů spolupracujeme s Oddělením laboratorní medicíny v Prostějově.

Imunohematologická laboratoř:

provádíme vyšetření systémem karet DiaMed i zkumavkové metody. Vyšetření krevní skupiny, křížový pokus, vyšetření antierytrocytárních protilátek. Práce naší imunohematologie je provázána se speciální imunohematologií transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, a to hlavně v otázkách bezpečné hemoterapie. S Transfuzní stanicí Šumperk spolupracujeme v dodávce transfuzních přípravků.