Výuka

  1. Tuková tkáň jako endokrinní orgán, LF UP Olomouc, všeobecný směr, semináře, 3. Ročník. Typ předmětu: C

 

  1. Laboratorní medicína, LF UP Olomouc, všeobecný směr, praktická výuka a semináře, zápočet. 4. ročník. Typ předmětu: B.  

 

  1. Účast na projektech ESF
    1. IMBIO E-learningová podpora praktické výuky biochemie a imunologie
    2. INOB Inovace předmětů biochemie a klinické biochemie v rámci spektra oborů lékařské fakulty a fakulty zdravotnických věd k lepšímu uplatnění absolventů v oblasti vědy, výzkumu i praxe - INOB
    3. Praktické aspekty ve výuce analytické chemie  

 

      4. Výuka v 5.semestru pro Lékařskou fakultu UP pro rok 2015. Více zde.

 

      5. Výuka studentů 4. ročníku LF UP v roce 2014/2015. Více zde.

 

      6. Výuka zahraničních studentů, 4. ročník LF UP rok 2014/2015. Více zde.

 

Studenti doktorandského studia školeni na OLM:

Ukončeno, obhájeno,  udělen tituu PhD

2003-2005:      RNDr. P. Solichová, OLM Šternberk a Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP Olomouc. Téma: Využití stanovení cystatinu C v diagnostice a monitorování ledvinných funkcí.  Školitel: Stejskal

 

2005 – 2009:   MUDr. M. Petzel, Gynekologicko-porodnická klinika FN Ostrava-Poruba a Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP Olomouc. Téma: Metabolické účinky menopauzy.  Školitel: Stejskal

 

2008 – 2014: Mgr. M. Švesták, OLM Nemocnice Prostějov a Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP Olomouc. LF UP Olomouc. Téma: Adipokiny. Školitel: Stejskal

 

Ve studiu pokračují:

2009 - MUDr. L. Sporová, OLM Nemocnice Prostějov a Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP Olomouc.

Téma: Využití laboratorní diagnostiky v kardiologii.  (t.č. na MD). Školitel: Stejskal

 

2013 – Mgr. G. Svobodová, OLM Nemocnice Prostějov a Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP Olomouc.

Téma: Laboratorní diagnostika v onkologii. Školitel: Stejskal

 

2013 – Ing. A. Nesvadbová, Reprofit a.s. a Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP Olomouc.

Téma: Laboratorní diagnostika v IVF. Přestup na studium DSP v rámci embryologie. Školitel: Stejskal

 

2014 –  Mgr. Zuzana Radzyniaková. Laboratoře Agel a.s. a Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP Olomouc.  Téma: Možnosti terapeutického monitorování léčiv při metabolickém syndromu. Školitel: Stejskal