Publikace

Autoři Název Místo www
Stejskal D: Vliv tělesné práce na imunologický stav sportovce Lékař a tělesná výchova, 1989, 21: 274 - 281  
Stejskal D, Bartek J, Mohapl P et al: Urolitiáza - etiopatogeneze Klin bioch metab, 1994, 1: 100 -104.  
Stejskal D, Bartek J, Mohapl P et al: Urolitiáza - diagnostika Klin bioch metab, 1994, 1: 250 - 252.  
Stejskal D, Bartek J, Mohapl P et al: Urolitiáza - terapie Klin bioch metab, 1994, 1: 244 - 249  
Stejskal D, Mohapl P, Bartek J et al: Urolitiáza - počítačový program Klin bioch metab, 1994, 1: 150 - 152  
Stejskal D, Mohapl P, Bartek J, et al: Osteoporóza - počítačový program Klin bioch metab, 1994, 1:152-155  
Stejskal D, Bartek J, Mohapl P et al: Osteoporóza - biochemická diagnostika Klin bioch metab, 1995, 2:12-17.  
Stejskal D: Biochemická diagnostika osteoporózy Zpravodaj klinické farmakologie, UP Ol, 1995, 9: 6 - 11.  
Stejskal D, Bartek J, Mohapl P: Algoritmus vyšetřování kostních poruch a rizik osteoporózy Klin bioch metab, 1995, 2: 14 - 16.  
Stejskal D, Bartek J, Mohapl P et al: Naše zkušenosti s léčbou a jejím monitorováním u metabolických poruch a rizik u osob s recidivující urolitiázou Klin bioch metab, suppl 3, 1995: 272.  
Vavroušková J, Stejskal D, Jedelský L et al: Osteoporóza u nemocných s CMP Prakt lek, 1996, 79: 324 - 326.  
Vavroušková J, Stejskal D et al: Nutriční stav u nemocných s CMP Vnitrlek, 42, 1996:669-675  
Stejskal D, Bartek J: Biomin-H v léčbě osteoporózy Osteologický bulletin, 1996, 1: 3 - 6.  
Stejskal D, Bartek J, Mohapl P: Insulin Resistance in clinical practice Chemické listy, 1996: 669.  
Stejskal D, Mohapl P, Bartek J: Computing program for evalution of diabetes compensation and ATS risks Chemické listy, 1996:669.  
Stejskal D, Bartek J, Mohapl P: Naše zkušenosti s diagnostikou a monitorováním léčby rizik krystalizace u osob s recidivující urolitiázou Vnitrlek, 1997, 43: 781-787.  
Stejskal D, Mohapl P, Bartek J et al: Kinetická analýza při hodnocení poruch glukozové tolerance Vnitrlek, 1997, 43: 379-388.  
Stejskal D, Růžička V, Bartek J: Leptin in persons with simple obesity Vnitrlek, 1997, 43: 555 – 561.  
Stejskal D, Bartek J: Hodnocení aktivace příštitných tělísek Klin bioch metab, 1997, suppl 3: 75.  
Stejskal D, Bartek J, Růžička V: Leptin Klin bioch metab, 1997, suppl 3: 11.  
Stejskal D Leptin in persons with simple obesity Atherosclerosis, 1997, 134:212-323 sp. iss.  
Horalík D, Stejskal D: Biochemická diagnostika akutního infarktu myokardu Vnitr lek, 1998, 44: 755 - 760.  
Stejskal D, Horalík D: Predikce reperfuze pomocí analýzy cTn-I Vnitr lek, 1998, 44: 392 - 396.  
Stejskal D, Jedelsky L, Bartek J, et al: Leptin, insulin and proinsulin-their relationship VnitrLek, 1998, 44: 361 - 365  
Jedelský L, Stejskal D, Bartek J: Srovnání dvou ELISA metodik na analýzu leptinu v séru FONS, 1998, II: 19 - 20.  
Stejskal D, Růžička V, Bartek J: Serum leptin, early atherosclerosis and hypolipidemia (a new, previously undescribed effect of pravastatin, a hypolipemic agent). VnitrLek, 1998, 44: 582 – 587.  
Stejskal D, Jedelský L, Bartek J: Využití analýzy osteonektinu k odhadu kostní remodelace Osteologický bulletin, 1998, 4: 27 - 29.  
Stejskal D, Růžička V, Bartek J, et al: Determination of cystatin C in serum and its use in prediction of glomerular filtration Vnitrlek, 1998, 44: 175-179  
Stejskal D, Bartek J: Využití analýzy cystatinu-C v nefrologii FONS, 1998, II: 24 - 26.  
Stejskal D, Růžička V, Bartek J: Vyšetření leptinu v moči - nová diagnostická metoda, sloužící k odhadu tubulární dysfunkce. Klin bioch metab, 1999, 7: 49 - 52.  
Stejskal D, Bartek J, Jedelský L: Výsledky měření leptinu v lidském séru - srovnání ELISA a RIA FONS, 1998, III: 27 - 31  
Stejskal D, Bartek J, Ruzicka V et al: Serum leptin in women during the third trimester of pregnancy. VnitrLek, 1998, 44: 593 – 597.  
Stejskal D., Ruzicka V, Bartek J, et al: Leptinaemia in persons with acute myocardial infarction VnitrLek, 1998, 44: 588 - 592  
Stejskal D, Pastorková R, Franková M et al: Benefit of direct determination of LDL-cholesterol VnitrLek, 1998, 44: 707 - 713.  
Stejskal D, Stejskal P, Růžička V et al: Leptinaemia in Czech population VnitrLek, 1999, 45: 139-147.  
Stejskal D, Ruzicka V, Horalik D et al: Leptinaemia in individuals with hypertension (pilot study) Vnitrlek, 1999, 45: 206 - 209.  
Stejskal D: Odhad insulinové rezistence v klinické praxi FONS, 3/98:53-57  
Stejskal D, Pastorková R, Bartek J et al: Use of proinsulin analysis for estimates of insulin resistance. VnitrLek, 1999, 45: 110 - 114.  
Stejskal D: Je přímé stanovení LDL cholesterolu přínosem pro klinickou praxi? Labor Aktuell,IV-98  
Stejskal D: Pravastatin and leptinemia - a new effect of pravastatin? Journal of Cardiovascular Risk, 1999: 721.  
Stejskal D, Horalík D: Srovnání měření srdečního troponinu-I dvěma různými metodikami FONS, 3/98:41-45  
Stejskal D, Vavroušková J: Vyšetření PMN elastázy v likvoru FONS, 4/1998:43-45  
Stejskal D, Vavroušková J: Stanovení leptinu v likvoru - nová metoda v diagnóze těžkých zánětů? FONS, 4/1998:45-49  
Vavroušková J, Stejskal D: Využití vyšetření PMN elastázy v likovru Čs neurologie, 1999, 6: 349 - 350.  
Vavroušková J, Stejskal D: Vyšetření leptinu v likvoru Če neurologie, 1999, 6: 296 - 297.  
Dušek J, Stejskal D et al: Hyperparathyreosa-ektopické příštitné tělísko Interní medicína pro praxi, 1999, 1: 27 - 29.  
Stejskal D, Vavroušková J: Personal experience with determination of carbohydrate-deficient transferrin. Vnitr Lek, 1999, 45: 347 - 351.  
Stejskal D, Bartek J: CDT - nový marker v diagnostice abúzu alkoholu FONS, 1998, IV: 49 - 52.  
Stejskal D, Bartek J: Assessment of risk for the development of manifest atherosclerosis and indications for hypolipidemic therapy (global risk assessment VnitrLek, 1999, 45: 206 - 209.  
Stejskal D: Jak odhadovat riziko aterosklerózy? FONS, 2/99:31-34  
Stejskal D, Bartek J, Růžička V et al: Leptinaemia, distribution in Czech population Clin Chem Lab Med, 1999, 37: 195.  
Stejskal D, Horalík D: Treatment of dyslipidaemia and frequently associated complication is economically very difficult Acta Medica Austriaca, Suppl 49, 1999:2  
Stejskal D, Bartek J, Růžička V et al: Determination of leptin receptor in the serum and relations to laboratory and anthropological parameters in patients with atherosclerotic complicationsand anthropological parameters in patients with atherosclerotic complications and anthropological param Acta Univ Palacki Olomuc Fac Med, 1999, 142: 89 – 92.  
Stejskal D, Zurek M, Bartek J: Application of analyses of acid phosphatase 5b bone isoenzyme in patient with osteopenia and osteoporosis (pilot study) Vnitrni Lek, 2001, 47: 60 - 62  
Stejskal D, Horalík D, Oral I et al.: Využití analýzy H-FABP v diagnostice AIM Cor et Vasa 2000, 42, 7:328-333  
Češka R, Stejskal D, et al.: Fenofibrate250 SR Pharmavit u nemocných se smíšenou hyperlipoproteinemií ČLC, 139, 2000, 12:369-373  
Bartek J, Stejskal D: Concentration of soluble leptin receptor in population. Acta Univ Palacki Olomuc Fac.med, 2000, 144: 7 – 9.  
Stejskal D, Bartek J, Novak J: Concentration of soluble leptin receptor (ObRe) in the second trimester of pregnancy. Clin Chem Lab Med, 2001, 39: 240.  
Bartek J, Stejskal D: Expression of ob gene coding the production of the hormone leptin in hepatocytes of liver with steatosis Clin Chem Lab Med, 2001, 39: 149.  
Češka R, Stejskal D et al.: Fenofibrate250 SR Pharmavit u nemocných se smíšenou hyperlipoproteinemií Kardiologické listy, 2000  
Bartek J, Bartoš J, Galuska J, Galusková D, Stejskal D et al: Expression of ob gene coding the production of the hormone leptin in hepatocytes of livesr with steatosis Acta Univ Palacki Olomuc Fac Med, 2001, 144: 15 - 20  
Malincikova J, Stejskal D, Hrebicek J: Serum leptin and leptin receptors in healthy prepubertal children. Acta Univ Palacki Olomuc Fac Med, 2000, 143: 51 - 57  
Lačňák B, Stejskal D Vliv antihypertenzní léčby inhibitory ACE na hodnoty TK a aktivitu S-ACE u diabetiků a nediabetiků s mírnou hypertenzí Cor et Vasa, 43, 4:44  
Lačňák B, Stejskal D Využití analýzy ANP v predikci úspěšnosti prevence recidiv fibrilace síní Cor et Vasa, 43, 4:44  
Oral I, Stejskal D Využití indexu myokardiální funkce v klinické praxi Cor et Vasa, 43, 4:44  
Dostálová S, Spatenková L, Stejskal D: Analyzátor CLC 385 FONS, 2001: 13 - 15  
Stejskal D, Žurek M, Švecová R et al: Stanovení OPG u pacientů s osteopatií. Osteologický bulletin, 2001, 6: 97  
Petrželová A, Stejskal D, Prošková J: Initial experience with use of cationic propyl gallate as an inducer of thrombocyte aggregation in evaluation of anti-aggregation therapy VnitrLek, 2001, 47:747-752  
Lačnák B, Stejskal D, Prošková J et al.: Roční zkušenosti s monitorováním antiagregační terapie užitím CPG DMEV 2001, 4: 46  
Stejskal D, Lačnák B, Prošková J et al.: Využití propylgalátu jako induktoru agregace trombocytů v hodnocení účinnosti antiagregační terapie DMEV, 2001, 4: 49  
Stejskal D, Pastorková R, Švecová R et al: Osteoprotegerin a jeho ligand Prakt lékař, 2002, 82: 191 - 193.  
Rosolová H, Cech J, Sefrna F et al: Učinnost a snašenlivost fosinoprilu v léčbě mírné a středně těžké arteriální hypertenze Vnitrlek, 47, 2001:834-839  
Stejskal D, Prošková J et al.: Hyperagregabilita trombocytů u pacientů s DM 2. typu - etiopatogeneza, laboratorní vyšetření, interpretace výsledků a teoretická terapeutická východiska DMEV, 2002, sup 1: 78.  
Stejskal D, Zurek M, Bartek J et al: Osteoprotegerin and bone density Biomed papers, 2001, 145: 75 - 76.  
Stejskal D, Bartek J, Pastorková R et al: Osteoprotegerin, RANK, RANKL Biomed papers, 2001, 145: 61 - 64.  
Stejskal D, Prošková J, Petržalová A, et al: Application oc CPG as inducer of thrombocyte aggregation for evaluation of effectiveness antiagregation therapy Biomed papers, 2001, 145: 69 - 74.  
Stejskal D: Využití cystatinu C v klinicické biochemii In: kniha přednášek "Specifické proteiny v klinické a laboratorní praxi". 2002: 18 - 20.  
Stejskal D, Prošková J, Adamovská S et al: Využití stanovení cystatinu v klinické diagnostice Prakt lékař, 2002, 82: 608 - 610.  
Stejskal D, Lačňák B, Juráková R et al: Mozkový natriuretický peptid (BNP) Prakt lékař, 2002, 83: 271 - 275.  
Stejskal D, Lačňák B, Juráková R et al: Využití stanovení NT-pro BNP Labor Aktuell, 2002, 2: 57 - 58.  
Stejskal D, Lačňák B, Juráková R et al: Personal experience with determination of NT-proBNP in clinical practice VnitrLek, 2003, 49: 121 - 127.  
Stejskal D, Juráková R, Lačňák B, Prošková J První zkušenosti s využitím stanovení NT-proBNP v klinické praxi Biomarkers and enviroment, sup 1, 2002: 76.  
Stejskal D, Oral I, Lačňák B, Horalík D Moderní diagnostika AKS-laboratorní ukazatele Cor et Vasa, 2002, sup 4: 106.  
Stejskal D, Prošková J, Lačňák B et al Využití propylgalátoru jako induktoru agregace trombocytů v hodnocení účinnosti antiagregační terapie u pacientů s AKS Cor et Vasa, 2002, sup 4: 105.  
Lačňák B, Stejskal D, Prošková J et alL Roční zkušenosti s monitorováním antiagregační terapie užitím propylgalátu jako induktoru agregace Cor et Vasa, 2002, Suppl 4: 64.  
Oral I, Stejskal D, Lačňák B, Horalík D.: Diagnostický a prognostický význam stanovení cTnI v diagnostice a léčbě AKS Cor et Vasa, 2002, sup 4: 85.  
Stejskal D, Prošková J, Adamovská S et al Preliminary experience with resistin assessment in common population Biomed papers, 2002, 146: 47 – 49. Odkaz
Stejskal D, Prošková J, Adamovská S et al.: Stanovení resisitinu u běžné populace DMEV, 2002, sup 3: 32.  
Oral I, Stejskal D, Ožanová G et al: Využití nifedipinu v monoterapii mírné hypertenze Prakt lékař, 2002, 82: 657 - 660.  
Stejskal D, Lačňák B, Horalík D, Oral I Moderní laboratorní diagnostika akutního koronárního syndromu - pohled klinika Cor et Vasa, 2002, 44: 427-430  
Stejskal D, Lačňák B, Horalík D, Juráková R, Prošková J, Adamovská S, Hrabovská I, Oral I Stanovení NT-proBNP v diagnostice zátěží indukované ischemie nebo latentního srdečního selhávání Labor Actuell, 2003, 1: 13 - 16. Odkaz
Stejskal D Etiopatogeneze a metafylaxe recidivující urolitiázy Urologie pro praxi, Solen, 2002: 57 - 65. Odkaz
Stejskal D Recidivující urolitiáza Interní medicína pro praxi, Solen, 2003, 1: 67 - 75. Odkaz
Stejskal D, Lačňák B, Horalík D, Oral I Stanovení NT-proBNP v diagnostice zátěží indukované ischemie nebo latentního srdečního selhávání Cor et Vasa, 2003, 45: 112 - 117.  
Adamovská S, Prošková J, Juráková R, Andelová K: Vlastní zkušenosti s osmometrem OsmoStation OM-6050 FONS, 2002, 4: 14 - 15. Odkaz
Stejskal D, Prošková J, Hamplová A, Lačňák B et al: Využití agregometrie trombocytů po indukci CPG v predikci kardiovaskulárních komplikací u vysoce rizikových jedinců DMEV, 2003, sup 1: 50  
Stejskal D, Lačňák B, Horalík D, Oral I Stanovení NT-proBNP v diagnostice zátěží indukované ischemie nebo latentního srdečního selhávání Cor et Vasa, 2003, 45 sup: 86  
Stejskal D, Lačňák B, Horalík D, Oral I: Vlastní zkušenosti s diagnostikou feochromocytmu Cor et Vasa, 2003, 45 sup: 87  
Stejskal D, Lačňák B, Hamplová A, Horalík D, Prošková J et al Využití stanovení agregability trombocytů po indukci CPG u osob s akutním koronárním syndromem (dvouleé zkušenosti) Cor et Vasa, 2003, 45 sup: 87  
Stejskal D, Lačňák B, Horalík D, Oral I Využití NT-proBNP v diferenciální diagnostice dušnosti Cor et Vasa, 2003, 45 sup: 87  
Hamplová A, Prošková J, Stejskal D, Lačňák B Využití agregometrie trombocytů po indukci CPG u pacientů s ASA resistencí v hodnocení účinnosti její terapie Cor et Vasa, 2003, 45 sup: 26  
Oral I, Bakala J, Coufal Z, Stejskal D et al: Zátěžová vyšetření u emocných s typickou nestabilní anginou pectoris a negativním koronargrafickým nálezem Cor et Vasa, 2003, 45 sup: 68  
Oral I, Coufal Z, Stejskal D Znamená lehce zvýšená hodnota troponinu I u pacinetů s ICHS opravdu srdeční infarkt? Cor et Vasa, 2003, 45 sup: 68  
Oral I, Šišlák Z, Stejskal D et al: Vliv akutní restrikce tekutin na koncentraci natriuretických peptidů u nemocných v dialyzačním programu. Cor et Vasa, 2003, 45 sup: 69  
Stejskal D, Jedelsky , Hrabovska I Serum tartarate resistant acid phosphatase 5b is not a better precidtor of bone resorption than any other bone markers 2003, 32: suppl S179  
Andelová K, Adamosvká S, Juráková R, Prošková J: Vlastní zkušenosti s analyzátorem močových proužků UrinQuick FONS, 2003  
Stejskal D, Zuber R, Lacnak B et al.: Our experiences with pheochromocytoma diagnosis Endocrine Regulations, 2003, 37:127  
Stejskal D, Lacnak B, Hamplova A, Proskova J et al: Resistin - determination in persons with DM of type 2 of in individuals with acute inflammatory disease Diabetologia, 2003, 46, sup 2: 384 Odkaz
Proskova J, Stejskal D, Lacnak B, Horalik D et al.: Cationic propyl gallate induced platelet aggregation, its determination and use in risk patients with acute coronary syndrome (two year follow-up) Diabetologia, 2003, 46, sup 2: 385 Odkaz
Stejskal D, Ochmanová R, Adamovská S, Jedelský L, Juráková R, Prošková J Koncentrace adiponectinu jako kritérium metabolické kompenzace u jedinců s DM 2. typu? DMEV, sup 2, 2003: 22  
Stejskal D Resisitin Clin Chem Lab Med, 2003, 41, sup: 110.  
Stejskal D, Proskova J, Lacnak B et al: CPG-induced platet aggregation Clin Chem Lab Med, 2003, 41, sup: 443.  
Stejskal D, Dvořáčková S, Volný T, Bartek J et al.: Combination of silymarin with Yacon as a Prospective Nutraceutical Strategies for save food. Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging, Sectie Voeding, 2003: 741 - 744  
Stejskal D, Ochmanová R, Škvařilová M: Adiponectin u osob s ischemickým postižením srdce Interná medicína, 2003, 3: 619 Odkaz
Stejskal D, Adamovská S, Bartek J et al: Resistin - concentration in persons with type 2 DM and individuals with acute inflammatory disease Biomed papers, 2003, 147: 63 – 69. Odkaz
Bartek J, Stejskal D, Lačňák B: Application of determined NT-proBNP in physical standardized exercise Biomed papers, 2003, 147: 71 - 75. Odkaz
Stejskal D, Bartek J: Adiponectin in patients with various stages of coronary heart disease - comparison of its concentration in coronary arteries and peripheral venous circulation Biomed papers, 2003, 147: 161 - 167. Odkaz
Stejskal D, V, Adamovská S, Juráková R, Prošková J, Jedelský L, Bartek J. Adiponectin concentrations as a criterion of metabolic control in persons with type 2 diabetes mellitus? Biomed papers, 2003, 147: 167 – 172. Odkaz
Mareš J, Stejskal D, Vavroušková J, Urbánek K, Herzig R, Hluštík P Use of cystatin C determination in clinical diagnostics Biomed papers, 2003, 147: 177 - 181 Odkaz
Stejskal D, Adamovská S, Horák P et al: Využití stanovení protilátek proti alfa fodrinu u pacientů se Sjogrenovým syndromem Klin Bioch Metab, 2004, 12:88-91  
Stejskal D, Lačňák B, Juráková R et al: Vazebná kapacita albuminu pro kobalt - test pro diagnostiku myokardiální ischémie Labor Aktuell, 1/2004: 16 - 19. Odkaz
Prošková J, Stejskal D, Lačňák B et al.: Oxidační stres a výskyt resistence na podávání kyseliny acetylsalicylové u osob s chronickou ischemickou chorobou srdeční Trans Hemat Dnes, 2004, 10: 25 - 28  
Andelová K, Ondráček P, Sekaninová S: Analyzátor IRIS 2 - dechové testy FONS, 2004, II: 75-79.  
Stejskal D, Lačňák B, Prošková J et al: Use of assessment of aggregation of thrombocytes induced by cationic propyl gallate to estimate recurrence of cardiovascular complications VnitrLek, 2004, 50: 587 - 591.  
Stejskal D, Lačňák B, Prošková J, Ožanová G et al: Stanovení agregability trombocytů po ikdukci CPG v predikci recidiv kardiovaskulárních komplikací (tříletá studie) Cor et Vasa, 2004, 46, sup: 86  
Stejskal D, Lačňák B, Prošková J, Ožanová G et al: Vazebná kapacita albuminu pro kobalt - test pro diagnostiku myokardiální ischémie. Klinické využití a praktické zkušenosti Cor et Vasa, 2004, 46, sup: 86  
Lačňák B, Stejskal D, Juráková R et al: Význam nových prognostikcých markerů u pacientů s AKS (IMA-ACB, CT-1, PMN-E, MLC-I, atp) Cor et Vasa, 2004, 46, sup: 48  
Škvařilová M, Bulava A, Stejskal D et al: Sledování koncentrací AOPP, IMA-ACB, cTnT a CRP u skupiny nemocných se STEMI Cor et Vasa, 2004, 46, sup: 91  
Stejskal D, Lačňák B, Juráková R et al First experience with cobalt binding capacity (ACB) test in diagnostics of acute coronary syndrome (a pilot study) VnitrLek, 2004, 50: 734 - 739.  
Václavík J, Stejskal D, Lačňák B et al: Determination of free plasma nephrines - a new \"golden standard\" in diagnosis of pheochromocytoma Scripta Medica Brno, 2004:271  
Stejskal D, Lačňák B, Juráková R et al: Vazebná kapacita albuminu pro kobalt - test pro diagnostiku myokardiální ischémie. Možné klinické využití a praktické zkušenosti Cor et Vasa, 2004, 46:237-250 Odkaz
Stejskal D, Lačňák B, Juráková R, Ochmanová R Využití stanovení vazebné kapacity pro kobalt pro diagnostiku latentní ischémie DMEV 2004, sup 1: 41  
Stejskal D, Lačňák B, Prošková J, Ochmanová R et al: Stanovení agregability trombocytů po ikdukci CPG v predikci recidiv kardiovaskulárních komplikací (tříletá studie) DMEV 2004, sup 1: 41 - 42  
Lačňák B, Stejskal D, Juráková R et al: Využití stanovení vazebné kapacity pro kobalt (ACB) v diagnostice latentní myokardiální ischémie Intervenční a akutní kardiologie, 2003, 2: A15.  
Stejskal D, Lačňák B, Juráková R et al: Využití stanovení vazebné kapacity pro kobalt v diagnóze myokardiální ischémie Intervenční a akutní kardiologie, 2003, 2: A21.  
Stejskal D, Lačňák B, Juráková R et al: Vazebná kapacita albuminu pro kobalt - test pro diagnostiku myokardiální ischémie Cor et Vasa, 2004, 46: 435 - 438.  
Stejskal D, Lačňák B: Využití stanovení MLC-1 v diagnostice latentní myokardiální ischémie DMEV, 2004, 7: 31.  
Andelová K, Vavrousková J, Stejskal D: Stanovení S-100 v žilní krvi - nový pomocník v diagnostice postižení CNS Labor Aktuell, 2004, 4: 21 - 23. Odkaz
Oral I, Stejskal D, Loucky J, et al: An impact of an acute fluid restriction on levels of natriuretic peptides in patients on chronic dialysis program VnitrLek, 2004, 50: 812 - 817.  
Lazárová M, Stejskal D The antioxidant acetylcysteine reduces oxidative stress by decreasing level of AOPPs Biomed papers, 2004, 148:131 - 133. Odkaz
Vavroušková J, Stejskal D, Andelová K: Využití stanovení S-100 v diagnostice postižení CNS Čes. A slov. Neurol. Neurochir, 2005, 687/101: 188-191  
Stejskal D, Andelová K, Mazurová J, Ochmanová R, Polák P: Program Prisca 4.0 FONS, 2004, IV: 19-21  
Stejskal D, Lacnak B: MLC-1 in diagnosis latent myocardial ischemia Clin Chim Acta, 2005, 355:84  
Stejskal D, Lacnak B, Proskova J, Ochmanova R, Ozanova G CPG platelet aggregation anb assessment of recurretnt cardiovascular complications: a 4 year follow up study Clin Chim Acta, 2005, 355:108  
Stejskal D, Andelová K, Lacnak B Vyuziti stanoveni proguanylinu (střevního natriuretického peptidu) u pacinetů s hypertenzí Cor et Vasa, 2005, 4:99  
Stejskal D, Lacnak B, Prošková J, Oral I Využití stanovení agregability trombocytů po indukci CPG v odhadu recidiv kardiovaskulárních komplikací (4-letá studie) Cor et Vasa, 2005, 4:100  
Škvařilová M, Stejskal D, Bulava A, Hájek R, Němec P Změny hladin vazebné kapacity pro kobalt jako markeru ischémie u nemocných podstupujících kardiocirurgickou revaskularizaci Cor et Vasa, 2005, 4:107  
Václavík J, Stejskal D, Lačňák B, Lazárová M, Janák V, Zuber R, Andelová K Volné plasmatické metanefriny a jejich využití v diagnostice feochromocytomu Cor et Vasa, 2005, 4:117  
Lačňák B, Stejskal D, Kamínek M, Prucek L, Václavík J, Lazárová M, Skácelová M Může stanovení MLC-1 zlepšit detekci pacientů se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních komplikací? Cor et Vasa, 2005, 4:58  
Stejskal D, Lačňák B Significance of osteoprotegerin, Ob-Re, and TRAP for prediction of bone density Bone, 2005, 36:S331-S332  
Prošková J, Stejskal D, Calatzis A První zkušenosti s diagnostickým agregometrickým systémem Multiplate, předběžné výsledky pilotní studie Alysberg In: Malý J, Pecka M: Trombóza a hemostáza 2005. HK Credit:97  
Václavík J, Lačňák B, Hanák V, Lazárová M, Zuber R, Jedelský L, Andelová K, Stejskal D Metanephrines in the diagnosis of pheochromocytoma - a new clinical experience VnitrLek, 2005, 51:623  
Janošová M, Milde D, Hornik P, Nováková K: Studium interferencí při analýze fluoridů v moči pomocí ISE Chem listy, 2004, 98: 616  
Juráková R, Adamovská S, Lačňák B, Stejskal D Analytické zhodnocení a modifikace stanovení vazebné kapacity albuminu pro kobalt (ACB) pro jeho rutinní využití - technická zpráva Klin Bioch Metab, 2005, 13:135-138  
Škvařilová M, Bulava A, Stejskal D, Adamovská S, Bartek J: Increased level of advanced oxidation protein products (AOPP) as a marker of oxidative stress in patients with acute coronary syndrome Biomedical Papers, 2005, 149:83-89  
Stejskal D, Lačňák B, Karpíšek M, Fanfrdlová G, Růžička V, Bartek J MCL-1 (myosin light chains -1) in differential diagnosis of dyspnea Biomedical Papers, 2005, 149:89-93 Odkaz
Stejskal D, Růžička V, Fanfrdlová G, Kolář V, Bartek J High adiponectin and TNF-α levels in moderate drinkers suffering from liver steatosis: comparison with non drinkers suffering from similar hepatopathy Biomedical Papers, 2005, 149:93-101 Odkaz
Stejskal D, Lačňák B Varia - reakce na komentář doc. RNDr. M. Pecky, CSc. VnitrLek, 2005, 51:245-246  
Stejskal D, Vavroušková J, Mareš J, Urbánek K: Application of new laboratory marker assays in neurological diagnosis - a pilot study Biomedical Papers, 2005, 149:265-267 Odkaz
Stejskal D, Lačňák B, Xu A: Adipocytární FABP jako nový ukazatel insulinové resistence a metabolického syndromu DMEV Supp, 2005, 3:24  
Stejskal D, Lačňák B, Zuber R Volné plasmatické metanefriny a jejich využití v diagnostice feochromocytomu Klin Bioch Metab, 2005, 13:197-200 Odkaz
Lačňák B, Stejskal D, Prošková J, Calatzis A: ASA resistence u pacinetů s metabolickým syndromem (studie Alysberg) VnitrLek, 2005, 51:1171  
Stejskal D, Vaclavík J, Lačňák B, Prošková J: Aspirin resistance measured by cationic propyl gallate platelet aggregometry and recurrent cardiovascular events during the four year follow up Europ J Int Med, 2006, 17: 349-354.  
Stejskal D, Lačňák B Dopis redakci - reakce na článek "Detekce ischemie myokardu pomocí vazebné kapacity pro kobalt. Cor et Vasa, 2006, 48: 35-36  
Stejskal D, Fiala R Evaluation of serum and urine clusterin as potential tumor marker for urinary bladder cancer Neoplasma, 2006, 53 (4): 343-346  
Xu A, Wang Y, Xu JY, Stejskal D, Tam S, Zhang J, Wat NM, Wong WK, Lam KS. Adipocyte Fatty Acid-Binding Protein Is a Plasma Biomarker Closely Associated with Obesity and Metabolic Syndrome Clin Chem, 2006, 52:405-413 Odkaz
Mares J, Kanovsky P, Herzig R, Hlustik P, Sklenarova J, Bekarek V, Schneiderka P, Vavrouskova J, Stejskal D, Zapletalova J. The prevalence of intrathecal synthesis of IgG and oligoclonal IgG bands in the CSF of patients with neurodegenerative dementia J Neurol Sci 2005; 238(Suppl 1): S293.  
Mares J, Kanovsky P, Herzig R, Hlustik P, Sklenarova J, Bekarek V, Schneiderka P, Vavrouskova J, Stejskal D, Zapletalova J. Biological role of tau protein and beta-amyloid in diagnostics of dementia J Neurol Sci 2005; 238(Suppl 1): S293.  
Mares J, Herzig R, Vranova H, Hlustik P, Urbanek K, Podivinsky J, Vavrouskova J, Stejskal D, Adamova K, Sklenarova J, Novotny D, Kanovsky P Biological role of tau protein and B-amyloid in the cerebrospinal fluid in patients with Alzheimer dementia [ Eur J Neurol 2005; 12 (Suppl 2): 191.  
Mares J, Kanovsky P, Herzig R, Urbanek K, Hlustik P, Vranova H, Sklenarova J, Bekarek V, Schneiderka P, Podivinsky J, Vavrouskova J, Stejskal D, Adamova K, Zapletalova J. The role of the assessment of cystatin C, tau protein and beta-amyloid in the cerebrospinal fluid of patients with relapsing-remitting multiple sclerosis Mult Scler 2005; 11(Suppl 1): S23-4.  
Oral I, Sislak Z, Stejskal D et al: Effect of acute fluid restriction on natriuretic peptide levels in patiens with hypertension without clinical signs of heart failure Journal of hypertension 2005, 23: suppl 2  
Solichová P, Adamovská S, Stejskal D Využití stanovení cystatinu C v moči jako ukazatele přítomnosti nefropatie Klin Bioch Metab, 2006, 14: 105-107.  
Solichová P, Vašutová I, Buček P, Kubíček Z, Stejskal D: Využití stanovení cystatinu C v odhadu snížených hodnot glomerulární filtrace - srovnání se stanovením beta-2-mikroglobulinu Klin Bioch Metab, 2006, 14: 101-104.  
Fiala R,Stejskal D,Vidlar A,Grepl M. Evaluation of five potential tumour markers for urinary baldder cancer- endostatin , midkine, survivin, livin, and E-FABP Eur Urol Suppl 2006,5:253  
Stejskal D, Karpíšek M, Ochmanová R, Xu A Adipocytární FABP-prediktor přítomnosti metabolického syndromu a ukazatel metabolické kompenzace. Nový pleiotropní účinek atorvastatinu? DMEV supp, 2006, 2:42  
Stejskal D, Fiala R: Využití stanovení koncentrace survivinu a livinu u pacientů s karcinomem močového měchýře Klin.Bioch.Metab, 2006, 14 (4): v tisku  
Stejskal D, Karpíšek M, Kolár P: Posouzení klinické relevance hodnoty sérové koncentrace A-FABP (adipocytární protein vázající mastné kyseliny) u pacientů s diagnózou metabolického syndromu pomocí nové ELISA metody Chem listy, 2006, 100:  
Stejskal D, Svoboda I: Stanovení koncentrace solubilního leptinového receptoru (Ob-Re) pomocí nové ELISA metody. Chem listy, 2006, 100: 809-812  
Stejskal D, Karpíšek M, Hanulová Z: Stanovení koncentrace clusterinu pomocí nové ELISA metody Chem listy, 2006, 100:  
Stejskal D, Vavroušková J, Mareš J, Karpíšek M: Využití stanovení clusterinu v séru a likvoru v diagnostice postižení CNS – pilotní studie. Ces a slov Neurol. Neurochir, 2007, 69: 1-5.  
Stejskal D, Lačňák B, Solichová P: Cystatin C v krvi a dlouhodobý odhad rizika úmrtí i kardiovaskulárních komplikací. Cor et Vasa, Supp 2006, 48: 104.  
Oral I, Stejskal D, Coufal Z, Náplava R, Fiala T, Gřiva M, Adamčíková A, Slabák M, Ranostaj M, Koten L: Adiponektin u mužů s koronárním syndromem. Cor et Vasa, Supp, 2006, 48: 84.  
Oral I, Šišlák Z, Stejskal D, Loucký J, Coufal Z, Mistrík J, Náplava R BNP jako prognostický ukazatel dvouletého přežití u pacientů se srdečním postižením v chronickém dialyzačním programu. Cor et Vasa, Supp, 2006, 48: 85.  
Václavík J, Stejskal D, Lačňák B, Hanák V, Jedelský L, Kadalová L, Janošová M, Fryšák Z, Vlček P. Plazmatické metanefriny – nejlepší skríningový test pro feochromocytom? Cor et Vasa, Supp, 2006, 48: 121.  
Stejskal D, Kadalová L, Fiala R: Evaluation of serum and urine endostatin as potential tumor marker for urinary bladder cancer In: Book of Abstracts of 6th Cechtuma, 2006:44.  
Stejskal D, Karpíšek M Adipocyte fatty acid binding protein (A-FABP) in Caucasian population. A new marker of metabolic syndrome? Eur. J. Clin. Investig, 2006, 36 (9): 621-625.  
Fiala R, Stejskal D: Využití nových laboratorních ukazatelů v diagnostice karcinomu močového měchýře – pilotní studie. Česká urologie, 2006, 10: 10 – 13.  
Solichová P, Stejskal D, Prošková J Guanylines – agents with natriuretic effect, review. Biomedical Papers, 2006, 150:3-5  
Stejskal D, Prošková J, Solichová P: Adiponectin added into the plasma of healthy probands does not affect platelet aggregability Biomedical Papers, 2006, 150:7-8.  
Proskova J, Stejskal D: Adiponectin added into the plasma of healthy probands does not affect platelet aggregability. Haematologica, the Hematology Journal, 2006, 91, s1:507.  
Proskova J, Stejskal D: Presentation of new Metod for ASA resistence detection. Haematologica, the Hematology Journal, 2006, 91, s1:507  
Solichová P, Nováčková L, Ochmanová R, Stejskal D: Assessment of serum b-trace protein (BTP) measurement in the prediction of glomerular filtration rate. Comparison with serum cystatin C Biomedical papers, 2006, 150: 83-84.  
Bronsky J, Karpíšek M, Bronska E, Pechova M, Jančíková B, Kotolova H, Stejskal D, Průša R, Nevoral J Adiponectin, adipocyte fatty acid binding protein and epidermal fatty acid binding protein: proteins newly identified in human breast milk. Clin Chem, 2006, 52:1763-1770  
Stejskal D, Lačňák B, Solichová P, Jedelský L, Všianský P: Cystatin C v séru jako dlouhodobý prediktor celkové mortality Cor et Vasa., 2006, 48: 340-344.  
Václavík J, Stejskal D, Lačňák B, Lazárová M, Hanák V, Zuber R, Jedelský L, Kadalová L, Jánošová M: Volné plazmatické metanefriny a jejich využití v diagnostice feochromocytomu Cor Vasa 2006, 48:384-387  
Stejskal D, Humeňanská V, Karpíšek M: Proguanylin, analytical characterisation, and clinical testing of a new ELISA Gen Physiol Biophys, 2007, 26: 62-65  
Horáková D, Stejskal D, Čížek L, Ochmanová R, Janotová G, Janout V Adiponektin a insulinová senzitivita. Čas lék čes, 2006, 145: 861-864.  
Stejskal D, Lacnak B, Karpíšek M, Kaminek M: Our experiences with measurement of new potential biomarkers in the diagnosis of latent forms of myocardial ischemia. Biomed papers, 2006, 150: 239-244.  
Stejskal D, Humenanska V, Hanulova Z, Fiala R, Vrtal R, Solichova P, Karpíšek M Evaluation of urine N(1), N(12) DIACETYLSPERMINE as potential tumor marker for urinary bladder cancer. Biomed papers, 2006, 150: 235-239.  
Prošková J, Solichová P, Lačňák B, Bubeník B, Stejskal D Výskyt mutací genu CYP450 2C9*2 a 2C9*3 u jedinců s nezvyklou terapeutickou odezvou na léčbu kumariny Laboratorní hematologie 2006, HK Kredit :136  
Xu A, Wang Y, Xu JY, Stejskal D, Tam S, Zhang J, Wat NM, Wong WK, Lam KS: Adipocyte Fatty Acid-Binding Protein Is a Plasma Biomarker Closely Associated with Obesity and Metabolic Syndrome. Clin Chem, 2006, 52:405-413  
Mareš J, Herzig R, Stejskal D, Vavroušková J, Hluštík P, Urbánek K,Vránová H, Zapletalová J, Pidrman V, Kaňovský P Use of New Markers in the Diagnostics of Neurodegenerative Diseases Scripta Medica 2006, 79: 59-68.  
Stejskal D, Karpíšek M, Solichová P, Jánošová M, Prošková J, Kadalová L, Seitlová P, Lačňák B, Václavík J: Testování stability cystatinu C ve vzorcích moče Klin. Bioch.metab., 2007, 15: 53-57  
Stejskal D, Karpíšek M, Šprongl L, Kotková-Veselá L, Seitlová P, Kadalová L, Solichová P: Stanovení koncentrace fetuinu-A pomocí nově vyvinuté imunoturbidimetrické metody Chem listy, 2007, 101: 665-667.  
Valentová K, Stejskal D, Bednář P, Dostálová J, Čihalík Č, Večeřová R, Koukalová D, Kolář M, Reichenbach R, Škňouřilová L, Ulrichová J, Šimánek V Biosafety, antioxidant status and metabolites in urine after consumption of dried cranberry juice in healthy women: A pilot double-blind placebo controlled trial. Agric. Food Chem, 2007, 55: 3217-3224  
Stejskal D, Karpisek M, Solichova P, Ochmanova R, Lacnak B, Vaclavik J: Serum A-FABP as a marker of dynamics of the BMI within aggresive weight reduction CCLM, 2007, S1: W293  
Stejskal D, Karpíšek M, Ochmanova R, Janout V, Janotova G, Cizek L. Horakova D Reduction of A-FABP values upon the statin therapy. The new pleiotropic effect of atorvastatin? CCLM, 2007, S1: M190.  
Proskova J, Stejskal D, Lacnak K, Vaclavik J, Solichova P, Karpisek M, Kaminek M: Glycogenphosphorylase BB in the early diagnosis of ACS CCLM, 2007, S1: T105.  
Solichova P, Stejskal D, Karpíšek M, Ochmanova R Significance of s-RANKL, s-free RANKL and osteoprotegerin serum levels for prediction of bone density. CCLM, 2007, S1: T029  
Solichova P, Stejskal D, Karpisek M, Humenanska V, Proskova J, Ochmanova R, Sprongl L Serum ANGLP 3 and 4 as a new markers of lipoprotein metabolism and predictor of metabolic syndrome. CCLM, 2007, S1: W288  
Vaclavik J, Stejskal D, Lačňák B Free plasma metanephrines as a screening test for pheochromocytoma in low-risk patiens Journal of Hypertension, 2007, 25: 1427-1431  
Stejskal D, Karpisek M, Horakova D, Cizek LK, Janoutova G, Janout V Serum Reg-Ia is not suitable marker of metabolic syndrome. Bratisl Med J, 2007, 108: 138- 104.  
Stejskal D, Vrtal R, Fiala R, Student V Urine fetuin-A values i relation to presence of nefrolithiasis Eur Urol supp, 2007, 6: 42  
Karpisek M, Stejskal D, Ochmanova R, Horakova D, Cizek L, Janout V, Janoutova G, Gurol A: Treatment by atorvastatin decreases serum A-FABP value in patients with dyslipidemia Eur J Clin Investig, 2007, 37: 637-642  
Stejskal D, Ochmanová R, Kočí J, Solichová P, Lačňák B, Karpíšek M, Bronský J: Změna sérových koncentrací a-FABP - nový laboratorní ukazatel dynamiky hmotnosti u obézních osob? DMEV Supp 1, 2007: 42.  
Lačňák B, Václavík J, Lazárová M, Stejskal D: Využití stanovení cluisteroinu a thymidinkinázy v diferendciální diagnostice pleurálních výpotků. Cor et Vasa, 2007, 49:58  
Lačňák B, Václavík J, Lazárová M, Stejskal D Hodnocení diagnostické efektivity stanovení PRA a aldosteronu u osob s refrekterní hypertenzí Cor et Vasa, 2007, 49:58  
Lačňák B, Václavík J, Lazárová M, Stejskal D: Glykogenfosforyláza BB jako časný ukazatel myoardiální nekrózy. Cor et Vasa, 2007, 49:58  
Kamínek M, Sovová E, Burínková E, Metelková I, Vaverková H, Stejskal D, Lukl J: Role stanovení kalciového skore pomocí CT v kombinaci se SPECT myokardiální perfuze v detekci ICHS Cor et Vasa, 2007, 49:46  
Stejskal D, Lačňák B, Solichová P, Karpíšek M: Dynamika koncentzrací A-FABP jako ukazatel změn hmotnosti u osob ve vysokém kardiovaskulárním riziku. Cor et Vasa, 2007, 49:104  
Stejskal D, Karpíšek M, Ochmanová R, Hausnerová B: Vliv několikaměsíčního podávání atorvastatinu na sérové koncentrace adipocytární formy vazebného proteinu pro mastné kyseliny (A-FABP). Nový pleiotropní účinek atorvastatinu? In: Vnitřní lékařství, Abstrakta X kongresu o ateroskleróze, 2006, 52: 1228  
Stejskal D, Lačňák B, Sovová E Glykogenfosforyláza BB, nový laboratorní ukazatel v diagnostice akutního koronárního syndromu. Cor et Vasa 2007; v tisku  
Václavík J, Stejskal D, Lačňák B, Lazárová M, Jedelský L, Kadalová L, Janošová M, Fryšák Z, Vlček P: Free plasma metanephrines as a screening test for pheochromocytoma in low risk patiens. J Hypert 2006, Vol 25 (suppl 2);S112  
Stejskal D, Karpíšek M, Humenanska V, Solichova P, Stejskal P: Angiopoietin-like protein 3 (Angptl3): Development, Analytical Characterization, and Cinical Testing of a New ELISA Gen Physiol Biophys, 2007, 26: 230-233  
Jánošová M Dechové testy FONS, 2007: 32-33  
Stejskal D, Karpíšek M, Vrtal R, Student V, Fiala R, Stejskal, P Urine fetuin-A values in relation to presence of urolithiasis. BJU International, 2008, 101: 1151-1153  
Stejskal D, Fiala R, Burešová M, Vrtal R, Karpisek M: Zinc alpha glycoprotein jako prognostický potencionální ukazatel u osob léčených pro karcinom prostaty. Klin Biochem Metab, 2007, 15, S:79.  
Stejskal D, Lačňák B, Jedelský L, Prošková J, Solichová P, Karpíšek M, Šprongl L: Využití stanovení GPBB v diagnbostice akutních koronárních syndromů. Klin Biochem Metab, 2007, 15, S:80.  
Kočí J, Stejskal D, Karpíšek M, Petzel M, Reutová H: ZAG – nový laboratorní ukazatel přítomnosti metabolického syndromu? Vnitř lék, 2007, 53, 9-příloha:P48  
Sovová E, Kamínek M, Horák D, Ostřanský J, Metelková I, Stejskal D: Stanovení kalciového skore pomocí výpočetní tomografie (CT) v kombinaci se zázěžovým SPECT zobrazením myokardiální perfúze. Prakt lék, 2007, 87:554-558.  
Stejskal D, Karpíšek M: Lipocalin-2 (LCN-2): Development, Analytical Characterization, and Cinical Testing of a New ELISA Horm Metab Res, 2008, 40: 1-5.  
Valentová K, Stejskal D, Bartek J, Dvořáčková S, Křen V, Ulrichová J, Šimánek V: Maca (Lepidium meyenii) and yacon (Smallanthus sonchifolius) in combination with silymarin as food supplements: in vivo safety assessment. Food and Chemical Toxicology, 2007, 26:228-231.  
Stejskal D, Lačňák B, Sovová E První zkušenosti se stanovení glycogen fosforyázy BB v diagnostice akutního koronárního syndromu Cor et vasa 2007, 49: 405-407.  
Lačňák B, Stejskal D, Jedelský L, Karpíšek K, Šprongl L: Využití stanovení GPBB v diagnostice algické foirmy akutních koronárních syndromů. Vnitřní lékařství, 2007, 53: 1005-1010.  
Stejskal D, Lačňák B, Jedelský L, Štěpánová L, Prošková J, Solichová P , Kadalová L, Jánošová M, Seitlová P, Karpíšek M, Šprongl L The utilisation of glycogen phosphorylase bb measurement with poct in the diagnosis of acute coronary syndromes. A comparison with results of Elisa method. Biomed papers, 2007, 151: 1-3.  
Stejskal D, Karpisek M, Reutova H, Stejskal P, Kotolova H, Kollar P: Determination of Serum Zinc-Alpha-2-Glycoprotein in Patients with Metabolic Syndrome by a New ELISA Clinical Biochemistry, 2008, 41:313-316.  
Vaclavik J, Stejskal D, Lačňák B Free plasma metanephrines as a screening test for pheochromocytoma in low-risk patiens. Journal of Hypertension, 2007, 25: 1427-1431  
Stejskal D, Karpíšek M, Humenanska V, Solichova P, Stejskal P: Angiopoietin-like protein 3 (Angptl3): Development, Analytical Characterization, and Cinical Testing of a New ELISA . Gen Physiol Biophys, 2007, 26: 228-231.  
Solichova P, Karpisek M, Ochmanova R, Hanulova Z, Humenanska V, Stejskal D, Bartek J: Urinary clusterin. A possible marker of nephropathy? Pilot study. Biomed papers, 2007, 151: 1-3.  
Stejskal D, Karpisek M, Hanulova Z, Stejskal P Fibroblast growth factor-19: Development, Analytical Characterization, and Clinical Evaluation of a New ELISA Test Scand J of Clin Investig, 2008, 68: 501-507  
Vrublová E, Vostálová J, Večeřa R, Klejdus B, Stejskal D, Kosina P, Zdařilová A, Svobodová A, Lichnovský V, Anzenbacher P, Dvořák Z, Vičar J, Šimánek V, Ulrichová J The toxicity and pharmacokinetics study with dihydrosanquinarine in rat. A pilot study. Food and Chemical Toxicology, 2008, 47: doi.org/10.1016/j.fct.2008.04.013  
Stejskal D, Karpíšek M, Reutová H, Petzel M, Vařeka I, Stejskal P Angiopoietin-like protein 4 (Angptl4): development, analytical characterization, and clinical testing of new ELISA. Gen Physiol Biophys, 2008, 27: 59-63  
Stejskal D, Karpíšek M, Reutová H: Stanovení koncentrace produktu genu Reg-Ia v séru pomocí nové ELISA metody Chem listy, 2008, 102: 811-814  
Stejskal D, Ochmanová R, Kušnierová P, Prucek L, lačňák B FGF 19 a 21 – nové perspektivní ukazatele metabolického syndromu. Agel Academy, 2008, 2:7-9  
Stejskal D Technologie v prakticke diabetologii - Žinkovy X/07. Journal of Diabetes and Its Complications, česká mutace, 2008: 22  
Vranová H, Kaňovský P, Mareš J. Nevrlý M, Stejskal D, Nestrašil I, Zapletalová J: Laboratorní ukazatele neurodegenerace v likvoru a míra motorického postižení u Parkinsonovy nemoci: korelační studie. Ces a slov Neurol. Neurochir, 2008, 71: 324-328  
Kušnierová P, Stejskal D Kontrola kvality molekulárně biologických technik. Klin.bioch.metab,.2008;16:135  
Stejskal D, Vavroušková J, Mareš J, Vranová H, Karpíšek M, Kušnierová P, Petzel M: Fosforylovaná neurofilamenta typu H (pNF-H) jako nový laboratorní ukazatel roztroušené sklerózy. Agel Academy 2008; 2: 1-4.  
Stejskal D, Karpisek M, Bronský J Serum adipocyte-fatty acid binding protein discriminates patients with permanent and temporary body weight loss Clinical Laboratory Analysis, 2008, 22: 380-382.  
Stejskal D, Humenanská V, Vrtal R, Solichová P, Karpíšek M: Stanovení koncentrace N(1), N(12) diacetylsperminu v moči pomocí nové ELISA metody Chem listy, 2008, 102: v tisku  
Petzel M, Stejskal D, Jedelsky L, Kadalova L, Safarcik K: The influence of estradiole and tibolone administration on leptin levels in women with surgicaly induced menopause Biomedical papers 2008; 152: 101-107  
Stejskal D, Růžička V Cardiotrophin-1: review. Biomedical papers 2008; 152: 9-21  
Vostalova J, Stejskal D: Natural feed additive of Macleaya cordata: Safety assessment in rats a 90-day feeding experiment Food and Chemical Toxicology, 2008, 47, 2008, 47, 3721-3726  
Stejskal D, Karpíšek M: Chemerin: new independent marker of metabolic syndrome. Clin Chem Lab Med 2008, 46, Spec suppl  
Stejskal D, Fiala R, Vrtal R, Student V, Karpíšek M, Vidlar A EVALUATION OF NEW POTENTIAL TUMOR MARKER FOR URINARY BLADDER CANCER AND PROSTATA CANCER. Clin Chem Lab Med 2008, 46, Spec suppl  
Stejskal D, Vavroušková J, Mareš J, Vranová H, Karpíšek M, Solichová P, Petzel M: Use of hyperphosphorylated neurofilaments H type in laboratory diagnosis of multiple sclerosis Clin Chem Lab Med 2008, 46, Spec suppl  
Stejskal D, Švesták M, Karpíšek M: Stanovení koncentrace osteocrinu v séru novou metodou ELISA. Chem listy, 2009, 103: v tisku.  
Stejskal D, Karpisek M, Hanulova Z, Svestak M: Chemerin is an independent marker of the metabolic syndrome in a Caucasian population – A pilot study. Biomedical papers 2008; 152: 217-223  
Stejskal D, Karpisek M, Humenanska V, Lacnak B, Svestak M: MACROPHAGE-INHIBITORY CYTOKINE-1 (MIC-1) IN DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF DYSPNEA - A PILOT STUDY Clinical Biochemistry, 2009, 42: 2009, 42: DOI 10.1016/j.clinbiochem.2009.03.022. 2009 Mar 31. [Epub ahead of print]. PMID :19341722
Stejskal D: Metabolická problematika v léčbě urolitiázy Urologie pro praxi. Solén, 2009, 10: 11-16.  
Mares J, Kanovsky P, Herzig R, Stejskal D, Vavrouskova J, Hlustik P, Vranova H, Burval S, Zapletalova J, Pidrman V, Obereigneru R, Suchy A, Vesely J, Podivinsky J, Urbanek K: The assessment of beta amyloid, tau protein and cystatin C in the cerebrospinal fluid: laboratory markers of neurodegenerative diseases. Neurol Sci. 2009;30:1-7. Epub 2009 Jan 20  
Vareka I, Stejskal D, Varekova R, Burianova K, Hnatek J: Changes of clusterin serum concentration level in oncologic patients in course of spa therapy – a pilot study. Biomedical papers 2009; 153: 117-120.  
Stejskal D, Karpisek M, Svestak M, Sporova L, Hejduk P Pigment Epitreliom derived factor as a new marker of metabolic syndrome in Caucasian Population J Clin Lab Analysis, 2009, in print  
Vareka I, Varekova R, Lehnert M, Kolar P, Stejskal D The effect of foot type and laterality on ankle sprain in elite female volleyball athletes Kinesiology 2009; 41: 164-171.  
Vidlar A, Vostálova J, Stejskal D, Student V, Simánek V The effectiveness of dried cranberries in men with lower urinary tract symptoms. British Journal of Nutrition, 2010, v tisku  
Svestak M, Sporova L, Hejduk P, Lacnak B, Stejskal D COLLAGENOUS REPEAT-CONTAINING SEQUENCE OF 26 kDa PROTEIN-NEWLY DISCOVERED ADIPOKINE SENSU LATO- MINIREVIEW. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2010, 154:199-202  
Prikrylova H, Mares J, Nevrly M, Stejskal D,Zapletalova J, Hlustik P, Kanovsky P CSF markers of neurodegenheraqtionhs in parkinosn´s disease J Neural Transm 2010: DOI 10.1007/s00702-010-0462-z.
Svestak M, Sporova L, Hejduk P, Stejskal D Posouzení klinické relevance hodnoty VILIP-I v séru u pacientů s diagnózou mozkové příhody pomocí vlastní ELISA metody. Chem listy, 2011, 105: 622-624  
Stejskal D, Sporova L, Svestak M, Nekl L, Karpisek M, Kotolova H, Kollar P, Stejskal P, Mares J, Kanovsky P The determination of serum and Csf Vilip-I utilized in the diagnosis of stroke J of International Conference on Biomarkers and Research 2010:67
Suchánek O, Podrazil M, Fischerová B, Bočínská H, Budínský V, Stejskal D, Spíšek R, Bartůňková J, Kolář P. Intensive physical activity increases peripheral blood dendritic cells Cell Immunol. 2010;266:40-5  
Horakova D, Stejskal D, Pastucha, D, Muchova L, Janout V. Potential markers of insulin resistance in healthy VS obese and overweight subjects. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2010, 154:245-9
Švesták M, Karpíšek M, Stejskal D Stanovení koncentrace Dickkopf-1 proteinu v séru novou ELISA metodou Chemické listy 2012, 106: 27-29  
Kohnová I et al Neobvyklý případ.. Česká infektologie, 2011  
Stejskal D, Sporova L, Svestak M, Karpisek M. Determination of Serum and Cerebrospinal Fluid Visinin Like Protein 1 Utilized in the Diagnostics of the stroke– A Pilot Study Biomedical papers 2011; 155: 263-268  
Sladkova V, Mareš J, Lubenova B, Zapletalova J, Stejskal D, Hlustik P, Kanovsky P Degenerative and inflammatory markers in the cerebrospinal fluid of multiple sclerosis patients with relapsing‐remitting course of disease and after clinical isolated syndrome. Neurological Res 2011; 33: 415-420  
Přikrylová-Vranová H, Mareš J, Hluštík P, Nevrlý M, Stejskal D, Zapletalová J, Obereigneru R, Kaňovský P Tau protein and beta-amyloid1-42 aCsf levels in different phenotypes of Parkinon´s disease J Neural Transm, DOI 10.1007/s00702-011-0708-4
Sovová E, Hobzová M, Stejskal D, Kolek V, Horáková D, Zapletalová J. Obstructive sllep apnea therapy with CPAP reduces independently the levels of AFABP and CRP Cesk Slov Neurol N 2012;75:438-442  
Horakova D, Pastucha D, Stejskal D, Kollarova H, Azeem K, Janout V. Adipocyte fatty acid binding protein and C-reactive protein levels as indicators of insulin resistance development. Biomedical Papers 2011;155:355-9. doi: 10.5507/bp.2011.042
Sovová E, Vrbková J, Stejskal D, Kaletová M, Kamínek M, Metelková I, Sova M, Benušová I, Doupalová P Existuje závislost mezi hladinou AFABP a kalciovým skóre u asymptomatických příbuzných pacientů s KVO VnitrLek 2013; 59: 31-36.  
Stejskal D Editorial. Biomedical Papers 2013, 157: 276.  
Kaiserová M, Vranová HP, Stejskal D, Menšíková K, Kaňovský P. Cerebrospinal fluid levels of chromogranin A in the treatment-naïve early stage Parkinson's disease: a pilot study. J Neural Transm. 2013 120:1559-63. doi: 10.1007/s00702-013-1020-2. Epub 2013 Apr 16.
Smekal A, Václavík J, Stejskal D, Richterová R, Louis A, Hutyra M, Švesták M, Cibulková P, Janýšková H, Táborský M. Determination of adipokine expression in the peripheral blood leukocytes of young patients with myocardial infarction. Experimental&Clinical Cardiology: Original Article 2014;20: 1190-1194
Prikrylova Vranova H, Henykova E, Kaiserova M, Mensikova K, Vastik M, Mares J, Hlustik P, Zapletalova J, Strnad M, Stejskal D, Kanovsky P. Clusterin CSF Levels in Differential Diagnosis of Neurodegenerative Disorders. Neurology 2014; 82: supp S27:007  
Stejskal D, Svobodová G, Svestak M, Ochmanová R, Uvirová M EFFECT OF METFORMIN ON THE CONCENTRATION OF FGF-21 IN INDIVIDUALS WITH TYPE 2 DIABETES. NEW THERAPEUTIC EFFECT OF METFORMIN? Clin Chem Lab Med 2014; 52, Special Suppl, pp S1 – S1760, IF 3,009
Sovová E, Vrbková J, Stejskal D, Kamínek M, Metelková I, Budikova M, Kaletová M, Sova M, Sovová M. Pilot study of A-FABP levels as a predictive factor of SPECT results in asymptomatic relatives of patients with cardiovascular disease Biomark Med. 2014 8:633-40. doi: 10.2217/bmm.13.160. IF 2013/14: 2,858.
Šprongl L., Pláňková H., Stejskal D Sjednocení a validace referenčních intervalů – pilotní studie Klin bioch metab 2014; 22: 132-137.  
Přikrylová-Vranová H, Hényková E, Kaiserová M, Menšíková K, Vaštík M, Mareš J, Hluštík P, Zapletalová J, Strnad M, Stejskal D, Kaňovský P. Tau protein, beta-amyloid1-42 and clusterin CSF levels in the differential diagnosis of Parkinsonian syndrome with dementia Journal of the neurological sciences 06/2014; DOI: 10.1016/j.jns.2014.05.052. IF 2013/14: 2,38
Pilka R, Stejskal D, Švestak M, Ondrova D, Neubert D, Huml K, Prochazka M NEW LABORATORY MARKERS IN THE ENDOMETRIAL CANCER PATIENTS Int J Gyn Cancer, Volume 24, November 2014, Suppl 4, s. 1418. IF 2013/14: 1,9
Stejskal D, Ochmanová R, Uvírová M New therapeuticx effect of metformin due to increased of FGF21. Clin Chem 2014:60, suppl.A170  
Žamboch K, Krejčí K, Škarda J, Tichý M, Überall I, Skýpalová P, Langová K, Stejskal D, Švesták M, Zahálková J, Ščudla V, Zadražil J. Histomorphometric diagnostics of renal osteopathy in chronic dialysis patients at high risk of cardiovascular disease Int Urol Nephrol. 2015 May 1.  
Stejskal D New marker of metabolic syndrome. TranslMed 2015;5:4 doi: 10.4172/2161-1025.C1.016
Vranova HP, Henykova E, Mares, J, Kaiserova, M, Mensikova, K, Vastik, M, Hlustik, P, Zapletalova, J, Strnad, M, Stejskal D, Kanovsky, P Kanovsky, P Clusterin Csf levels in diferencial diagnosis of neurodegenerative disorders. J. of the Neurological sciences, 361;117-21. IF v roce 2014 2,47
Kaiserova M, Prikrylova Vranova H, Galuszka J, Stejskal D, Mensikova K, Zapletalova J, Mares J, Kanovsky P. Orthostatic hypotension is associated with decreased cerebrospinal fluid levels of chromogranin A in early stage of Parkinson disease. . Clin Auton Res. 2015;25:339-42. doi: 10.1007/s10286-015-0302-1
Hobzová M, Salzman R, Stejskal D, Zapletalová J, Kolek V Serum adioponectin mlevel inm obstructive sleep apnea Advances in Medical Sciences 2016; 61:130-134  
Stejskal D, Vaclavik J , Smekal A, Svobodova G , Richterova R, Svestak M OMENTIN-1 LEVELS IN PATIENTS WITH PREMATURE CORONARY ARTERY DISEASE, METABOLIC SYNDROME AND HEALTHY CONTROLS. SHORT COMMUNICATION Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. X:X | 10.5507/bp.2016.019
Stejskal D, Karpisek M, Krejci G, Vaclavik J, Svestak M Perilipin2-A new prospective biomarker for the diagnosis of acute myocardial ischemia J Transl Science 2016, 2:297-300  
Smekal A, Stejskal D, Vaclavik J, Benesova K, Jarkovsky J, Svobodova G, Richterova R; Svestak M; Taborsky M Plasma levels and leucocyte RNA expression of adipokines in young patients with coronary artery disease, in metabolic syndrome and healthy controls. Cytokine, 2017. IF 2,94  
Bace E, Karpisek M, Stejskal D, Hlozankova M Betatrophin – A new insight into lipid homeostasis. Atherosclerosis 2017, DOI: 10.1016/j.atherosclerosis. 2017.06.815.IF 4,235
Sovová E, Sova M, Zapletalová J, Stejskal D, Sovová M, Kaletová M, Svobodová G. Possitive correlation between AFABP and epicardial fat in patients with family history of cardiovascular disease Biomed. papers 2017; 161:174-179 . IF v roce 2014: 1,2
Pilka R, Neubert R, Stejskal D Serum concentration of TFF3, S100-A11and AIF1in association withn systemic inflamatory response, sidease stage and nodal  involvment in endometrial cancer 2018 Pteridines
Neubert D, Ondrová D, Hambálek J, Maděrka M, Sobková K, Stejskal D, Krejčí G, Pilka R [Elevated levels of TFF3 in endometrial cancer patients] Ceska Gynekol. 2018;83 :109-114
Neubert D, Pilka R, Stejskal D, Krejčí G [The role of trefoil factor family in gynecological disease]. Ceska Gynekol. 2016;81:444-450
Sovová M, Sovová E, Zapletalová J, Kaletová M, Stejskal D, Sova M, Konečný M, Procházka V, Vrzalová D, Zarivnijová L. [Epicardial fat and osteoprotegerin - does a mutual relation exist? Pilot study]. Vnitr Lek. 2018 Spring;64(4):343-346.
  Metabolická onemocnění hromadného výskytu, 1996, BioVendor, 189s.  
  Ateroskleróza - epidemiologie, diagnostika a léčba - B.M.S., 1999, 229s.  
  Urolitiáza, Grada, 2007, 186 s.  
  Stekjskal D: In Vino Veritas. 2013.  
  Resistence protidestičkových preparátů-zásady diagnostiky. Angiolologie 2014. ISBN 978-80-7345-4512-8. Str.69-79.
Kapitola v knize Angiologie 2014 Encyklopedie laboratorní medicíny III, IV, SEKK s KKB a IPVZ Praha
Kapitola Urolitiáza v:    

Aktualizováno 13. 09. 2018