Projekty

Probíhající projekty

Doktorandské studium, léklařská chemie a klinická biochemie:

Školitel prof. MUDr. D. Stejskal – školenec Mgr. M. Švesták, Nemocnice Prostějov, přijat na DSP v červnu 2008, obor lékařská chemie a biochemie

Školitel prof. MUDr. D. Stejskal – školenec MUDr. L. Štefaničková, Nemocnice Prostějov, přijat na DSP v červnu 2009, obor lékařská chemie a biochemie (t.č. MD)

Školitel prof. MUDr. D. Stejskal – školenec MUDr. G. Svobodová, Nemocnice Prostějov, přijat na DSP v červnu 2013, obor lékařská chemie a biochemie

 

 

Exprese genů pro adipocyty v leukocytech periferní krve. Nový diagnostický ukazatel metabolického a kardiovaskulárního rizika?  Prof. MUDr. D. Stejskal, RNDr. R. Richterová, MUDr. J. Václavík, Mgr. M. Švesták
Využití stanovení nově popsaných rizikových faktoru v dlouhodobé predikci kardiovaskulárních komplikací 
MUDr. Lenka Sporová, RNDr. Jitka Prošková, MUDr. Bořek Lačňák, MUDr. Jan Václavík, doc. MUDr. Miloš Táborský,  MUDr. Radka Ochmanová, MUDr. Jiřina Kočí, prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D, doc. MUDr. Eliška Sovová, PhD. MBA, doc. MUDr. Milan Kamínek, PhD, ing. Michal Karpíšek.  
Využití stanovení nových laboratorních ukazatelů v krvi i moči pro diagnostiku poruch funkce ledvin MUDr. Pavel  Hejduk, Ing. Michal  Karpíšek, prof. MUDr. David Stejskal
Ověření efektu vybraných nutraceutik při jejich podávání u vybraných rizikových skupin jedinců. 
Prof . MUDr. David Stejskal PhD, prof. MUDr. et RNDr. Vilím Šimánek, DrSc. 
Stanovení markeru oxidačního poškození u vybraných skupin pacientů
Mgr Sylva Adamovská, MUDr. Marcela Škvařilová, PhD, MUDr. M. Lazárová, prof. MUDr. D. Stejskal, PhD 
Extrahumánní a humánní genom - klinické aplikace  Mgr. Alexandra Bittnerová, Mgr Alena  Nová, Mgr.  Eva Flodrová, PhD, MUDr. Petr Polák, CSc.  
Trombofilní stavy, diagnostika účinnosti terapie  MUDr. D. Kučera, MUDr. Jiří Šlézar, MUDr. Lukešová, MUDr. Alena Hamplová 
Laboratorní diagnostika v gastroenterologii  Mgr. Lenka Hračová, MUDr. Jiří Tůma, MUDr. Černoch
Adipokiny  Mgr. Marek Švesták, MUDr. Lenka Sporová, Prof. MUDr. David Stejskal, PhD, ing. Michal Karpíšek
Využití stanovení vybraných hypotenziv při denervační terapii u torpidních hypertenzí
MUDr. M. Branny, MUDr. D. Kučera, Mgr. B. Sokolová, PhD, prof. MUDr. D. Stejskal, PhD 
Laboratorní diagnostika některých chorob CNS  MUDr. Lenka Sporová, MUDr. Bartoušek, doc.  MUDr. Jan Mareš, PhD,  MUDr. Helena Vranová, prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D, prof. MUDr. Petr Kaňovský, PhD
Laboratorní diagnostika srdeční dysfunkce a myokardiální ischémie 
MUDr. Bořek Lačňák, MUDr. Lukáš Prucek, MUDr. Lenka Sporová, prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D. , ing. Michal Karpíšek
ASA resistence, clopidogrelová diagnostika i terapie MUDr. Alena Hamplová, MUDr. Jiří Šlézar, MUDr. Lukešová, MUDr. Bořek Lačňák, MUDr. Jan Václavík, doc. MUDr. David Stejskal, PhD, doc. MUDr. Eliška Sovová, PhD. MBA, doc.MUDr. Milan Kamínek, PhD 
Diagnostika maligních onemocnění prostaty a močového měchýře pomocí stanovení nově objevených molekul (livin, survivin, newPSA, midkine, endostatin, EFABP)  Prof. MUDr. David Stejskal, PhD, doc. MUDr. Richard Fiala, CSc., FEBU, MUDr. Radovan Vrtal, doc. MUDr. V. Študent, PhD, ing. Michal Karpíšek 
Frekvence a distribuce insulinoresistence jako rizikového faktoru kardiovaskulárních a metabolických onemocnění, využití stanovení nových ukazatelů  Prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc., MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D., Ing. Luděk Čížek, MUDr.Gabriela Janoutová, prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., Ing. Michal Karpíšek, prof. Aimin Xu Ph.D. 
 
Spánková apnoe 
MUDr. Milada Hobzová, MUDr. Bořek Lačňák, doc. MUDr. E. Sovová, PhD, prof. MUDr. David Stejskal, PhD 
Diagnostika a léčba sekundární hypertenze  Doc. MUDr. Zdeněk  Fryšák CSc, MUDr. Jan Václavík, MUDr. Lukáš Prucek, MUDr. Bořek Lačňák, Mgr Marek Švesták, MUDr. Lenka Sporová, MUDr. Pavel Hejduk, prof. MUDr. David Stejskal, PhD
Calcium coronary risk score a kalcifikační ukazatele u rizikových pacientů 
Doc. MUDr.E. Sovová, CSc, Mgr M. Švesták, RNDr. J. Prošková, MUDr. Lenka Sporová, MUDr. Pavel Hejduk, doc. MUDr. M. Kamínek, PhD,   prof. MUDr. David Stejskal, PhD
Nutriční parametry u dialyzovaných pacientů  MUDr. Zahálková, CSc, Mgr. M. Svesták,  prof. MUDr. D. Stejskal, PhD 
Využití laboratorní diagnostiky u gravidních žen v I.-III. trimestru  
 
Prof. MUDr. Radovan Pilka, Prim. MUDr. L. Kantor,  MUDr. P. Polák, CSc., MUDr. D. Ondrová, PhD,  prof. MUDr. D. Stejskal
Využití laboratorní diagnostiky u maligních chorob u žen Prof. MUDr. Radovan Pilka, MUDr. D. Ondrová, PhD,  Mgr. M. Svesták, ing. M. Karpíšek, Mgr. G. Svobodová, prof. MUDr. D. Stejskal
Stanovení vybraných laboratorních ukazatelů u onkologicky nemocných  Doc. MUDr. R. Soumarová, PhD,  Mgr M. Švesták, Mgr. G. Svobodová, prof. MUDr. Stejskal