Přednášky

Autoři Název Místo www
Stejskal D, Bartek J, Mohapl P: Urolitiáza a diabetes mellitus In: kniha abstrakt Mezinárodní konference patologické fyziologie, září 1995, Olomouc  
Stejskal D, Bartek J, Mohapl P: Problematika osteoporózy u diabetiků In: kniha abstrakt Mezinárodní konference patologické fyziologie, září 1995, Olomouc  
Stejskal D, Mohapl P, Bartek J: Počítačový program k hodnocení kompenzace diabetu mellitu In: kniha abstrakt Diabetologických dnů v Luhačovicích, 1996  
Stejskal D, Mohapl P, Bartek J: Využití kinetického modelu při hodnocení poruch metabolismu glukózy In: Kniha abstrakt Konference FONS, 1996  
Stejskal D, Bartek J: Možnosti hodnocení aktivace paratyreoidey Přednáška na Dnech klinické biochemie v Karlové Studánce, 1996  
Stejskal D, Bartek J, Růžička V: Leptin and simple obesity Sborník kongresu IAS v Paříži, 1997  
Stejskal D, Bartek J: Leptin In: kniha abstrakt Diabetologických dnů v Luhačovicích v r. 1997  
Stejskal D: Leptin - hormon genu obesity In: kniha abstrakt 2. sjezdu Ateroskleróza 1997  
Stejskal D, Bartek J: Leptinaemia In: kniha abstrakt 2. středoevropského sjezdu v Olomouci, v r. 1997  
Stejskal D, Mohapl P, Bartek J: Využití kinetické analýzy v diabetologické praxi In: kniha abstrakt 2. sjezdu Ateroskleróza 1997  
Stejskal D: Metabolický kardiovaskulární syndrom In: kniha abstrakt Meziregionální konference ve Šternberku  
Stejskal D, Bartek J, Mohapl P: Osteoporóza - vlastní zkušenosti s diagnostikou a terapií In: kniha abstrakt Imunochemických dnů v Srní na Šumavě  
Stejskal D: Intaktní proinsulin - klinické využití jeho analýzy Intaktní proinsulin - klinické využití jeho analýzy  
Stejskal D, Mohapl P, Bartek J: Benefit měření LDL cholesterolu Přednáška na Dnech klinické biochemie v Žermanicích  
Stejskal D: Vyšetření TPS vmoči v diagnostice Camočového měchýře Přednáška na dnech DPC v Bystřici pod Pernštejnem, 1998  
Stejskal D, Růžička V: Nový efekt pravastatinu - ovilvnění leptinemie? Sborník sjezdu "Ateroskleroza 98", Č. Třebová, 1998  
Souček M, Stejskal D, Kára T: Nové působky v etiopatogenezi hypertenze In: kniha abstrakt Konference o hyperetenzi, Rožnov p.Radhoštěm, 1998  
Stejskal D, Bartek J: Insulinová rezistence, její diagnostika In: kniha abstrakt FONS, Mariánské lázně, 1998  
Stejskal D, Bartek J: Cost benefit laboratorní diagnostiky dyslipidemií In: kniha abstrakt FONS, Mariánské lázně, 1998  
Stejskal D, Horalík D: cTn-I a koronární reperfuze In: kniha abstrakt FONS, Mariánské lázně, 1998  
Stejskal D, Bartek J, Růžička V: Dynamika leptinu při akutním stresování In: kniha abstrakt FONS, Mariánské lázně, 1998  
Stejskal D, Bartek J: Urolitiáza a její etiopatogeneze In: kniha abstrakt 1. kongresu klinické biochemie v Seči v r. 1993  
Stejskal D, Mohapl P, Bartek J: Detekce rizik krystalizace pomocí počítačového programu In: kniha abstrakt 1. kongresu klinické biochemie v Seči v r. 1993  
Stejskal D, Mohapl P, Bartek J: Urolitiáza - SOFT OKB In: kniha abstrakt 1. kongresu klinické biochemie v Seči v r. 1993 <font color="#FF0000"> - oceněno první cenou kongresu</font>  
Stejskal D, Mohapl P, Bartek J: Urolitiáza - diagnostika a terapie In: kniha abstrakt 1. kongresu klinické biochemie v Seči v r. 1993  
Stejskal D, Mohapl P, Bartek J: Osteoporóza - etiopatogeneze - počítačový program In: kniha abstrakt 1. sympozia klinické biochemie v Seči v r. 1994 <font color="#FF0000"> - oceněno druhou cenou</font>  
Stejskal D, Mohapl P, Bartek J: Urolitiáza - klinicko-biochemická diagnostika In: kniha abstrakt Mezinárodního sjezdu Čs. urologické společnosti v Mariánských lázních v r 1994  
Stejskal D, Mohapl P, Bartek J: Urolitiáza u diabetiků In: kniha abstrakt Diabetologických dnů v Luhačovicích v r 1995  
Stejskal D, Mohapl P, Bartek J: Osteoporóza u diabetiků In: kniha abstrakt Diabetologických dnů v Luhačovicích v r 1995  
Kalina M, Stejskal D: Vztah mezi leptinemi a vybranými antropologickými ukazateli In: kniha abstrakt Mezin. sjezdu slov. tělovýchovných lékařů, Tále, září 1998  
Kalina M, Stejskal D: Leptin - nový ukazatel množství tuku v organismu. In: kniha abstrakt semináře "Optimální působení zátěže", Hradec Králové, září 1998  
Stejskal D: Novinky v laboratorní diagnostice chorob KV systému In: kniha abstrakt sympozia "Laboratorní diagnostika v kardiologii, dg standardy", Brno, 1998  
Stejskal D: Poruchy metabolismu v graviditě In: kniha abstrakt mezioborového semináře II.int.kliniky, por gyn kliniky a ČLK v Olomouci  
Stejskal D: Metabolický syndrom a hypertenze Přednáška na sympoziu ČLK, SPEA Olomouc, 1999  
Stejskal D: Osteoporoza Přednáška na akci ČLK pro prakt.lékaře, SIDIA - Olomouc, únor 1999  
Stejskal D: Dyslipidemie, ateroskleroza Přednáška na akci ČLK pro prakt.lékaře, SIDIA - Olomouc, únor 1999  
Stejskal D: Zkušenosti s preparátem Fenofibrate Pharmavit SR 250 In: kniha abstrakt sympozia "Dnešní postavení fibrátů v léčbě dyslipidemií", Praha  
Stejskal D: Global risk assesment In: kniha abstrakt sympozia "Laboratorní dg v diabetologii, lab. standardy", Homolka-Praha, 1999  
Stejskal D: Fenofibrate Pharmavit a metabolický syndrom In: sborník sympozia "Fibráty", Ústní nad Labem, 1999,  
Stejskal D: Fenofibrtate Pharmavit a jeho efekt na pacienty s metabolickým syndromem In: kniha abstrakt sympozia "Dnešní postavení fibrátů v léčbě dyslipidemií", Brno  
Stejskal D: Fenofibrate Pharmavit a dyslipoproteinemie In: kniha abstrakt sympozia "Dnešní postavení fibrátů v léčbě dyslipidemií", duben 1999, Ostrava  
Stejskal D: Proinsulin In: kniha abstrakt XVIII. Diabetologických dnů, Luhačovice, 1999  
Stejskal D, Růžička V, Bartek J: Leptinaemia, distribution in Czech population Poster-sborník kongresu IFCC, Florencie  
Stejskal D: Vlastní zkušenosti se stanovením NO, klinické aplikace Přednáška na Dnech klincké biochemie, Zermanice, 1999  
Stejskal D: Diagnostické laboratorní standardy v diabetologii In: kniha abstrakt sympozia "Péče o diabetiky v různých životních obdobích", Olomouc, 1999  
Stejskal D: Primární hyperparatyreoza In: kniha abstrakt sympozia Endokrinologické lab. standardy, Praha-Homolka, 1999  
Stejskal D: Stanovení NO v systémovém oběhu-indikace Přednáška na Dnech DPC, Skalský dvůr, 1999  
Stejskal D, Horalík D: Treatment of dyslipidaemia and frequently associated complication is economically very difficul Poster na Středoevrospkém kongresu interní medicíny, Víden, 1999  
Stejskal D, Růžička V, Bartek J: Koncentrace leptinu v CR In: kniha abstrakt kongresu "Ateroskleróza-hypertenze-prevence", 1999  
Stejskal D, Bartek J, Oral I: LDL cholesterol - lze spoléhat na LDL získaný výpočtem? In: kniha abstrakt kongresu "Ateroskleróza-hypertenze-prevence", 1999  
Oral I, Stejskal D. Chyby při laboratorní diagnostice feochromocytomu In: kniha abstrakt kongresu "Ateroskleróza-hypertenze-prevence", 1999  
Kalina M, Stejskal D: Vliv tělesného zatížení na hladiny leptjnu v krevní plasmě u žen s nadváhou In: kniha abstrakt sympozia FTK, 1999  
Stejskal D: Troponiny a koronární příhoda. Přednáška na kardiologickém sympoziu, Ostrava-Poruba, 10/99  
Stejskal D, Horalík D: Využití analýzy H-FABP k diagnostice AIM In: kniha abstrakt kardiol.sjezdu, Brno 2000  
Horalík D, Stejskal D: Využití analýzy H-FABP k predikci koronární reperfuze In: kniha abstrakt kardiol.sjezdu, Brno 2000  
Stejskal D: Standardy diagnostiky a léčby osteoporozy Přednáška na akci ČLK, Opava, 2000  
Stejskal D: Diagnostikujeme a léčíme onemocnění skeletu správně? Přednáška na akci CLK v Hranicích na Moravě, 2000  
Stejskal D: Osteoporoza - novinky v diagnostice a léčbě Přednáška na akci CLK Jeseníku, 2000  
Stejskal D: Primární a serkundární prevence ICHS In: kniha abstrakt sympozia "Léčba dysdlipidemií v novém mileniu", Ostrava 2000  
Stejskal D: Matematický odhad rizika vzniku ICHS In: kniha abstrakt kongresu Ateroskleroza 2000  
Oral I, Stejskal D: Posouzení velikosti levé síně u nemocných s mitrální regurgitací In: kniha abstrakt II. sympozia pracovní skupiny chlopenní a vrozené srdeční vady dospělosti. Kroměříž.  
Oral I, Stejskal D.: Využití moderních koronárních markerů v klinické praxi In: kniha abstrakt kardiol.sjezdu, Brno 2000  
Stejskal D: Kostní markery a budoucnost Přednáška na Dnech klinické biochemie, Zermanice, 2000  
Stejskal D, Bartek J, Lenobelová H: Analýza kostního isoenzymu ACP, využití v osteologii In: kniha abstrakt kongresu FONS 2000  
Lenobelová H, Stejskal D: Využití analýzy FABP v diagnostice AIM a reperfuze. In: kniha abstrakt kongresu FONS 2000  
Stejskal D, Růžička V, Bartek J: Využití analýzy solubilního Ob-Re Abstrakta FONS 2000  
Stejskal D, Růžička V, Bartek J: Leptin receptor and gravidity Sborník EUROMEDLAB, 2001  
Bartek J, Stejskal D: Expression of ob gene coding the production of the hormone leptin in hepatocytes of livesr with steatosis. Sborník EUROMEDLAB, 2001  
Petrželová A, Prošková J, Stejskal D: Využití CPG při monitoropvání účinnosti antiagregační terapie. Přednáška na Dnech mladých internistů, Olomouc, 2001  
Jedelský L, Dostálová S, Stejskal D: Využití analýzy osteoprotegerinu v odhadu kostní remodelace u pacientů s osteopatiemi In: kniha abstrakt 22. pracovních dnů o imunoanalýze, Zlín  
Lačňák B, Stejskal D: Vliv antihypertenzní léčby inhibitory ACE na hodnoty TK a aktivitu S-ACE u diabetiků a nediabetiků s hypertenzí Sborník Kardiologického kongresu, Brno, 2001  
Lačňák B, Stejskal D: Využití analýzy ANP v predikci úspěšnosti prevence recidiv fibrilace síní Sborník Kardiologického kongresu, Brno, 2001  
Oral I, Stejskal D: Využití indexu myokardiální funkce v klinické praxi Sborník Kardiologického kongresu, Brno, 2001  
Petrželová A, Stejskal D, Prošková J První zkušenosti as využitím CPG jako induktoru agregace trombocytů In: kniha abstrakt kongresu Trombóza hemostáza, Hradec Králové 2001  
Prošková J, Stejskal D: Metodika využití CPG jako induktoru agregace In: kniha abstrakt kongresu Trombóza hemostáza, Hradec Králové 2001  
Prošková J, Stejskal D: Praktické zkušenosti se stanovením agregace trombocytů po indukci CPG In: kniha abstrakt Slovenského hematologického kongresu, 2001  
Adamovská S, Jedelský L, Stejskal D: Osteoprotegerin Přednáška na Dni mladých výzkumníků, Brno, 2001  
Stejskal D, Žurek M, Bartek J, Růžička V: Stanovení osteoprotegerinu u pacientů s osteopatií. Přednáška-Sborník Osteologického kongresu, Olomouc, 2001  
Stejskal D, Prošková J, Lačnák B, et al: Využití agregability trombocytů při monitorování terapie ASA Poster- Sborník kongresu CSAT, Krkonoše, 2001  
Lačňák B, Stejskal D, Prošková J: Roční zkušenosti se stanovením agregace trombocytů po indukci CPG u pacientů s ICHS Poster-Sborník kongresu CSAT, Krkonoše, 2001  
Stejskal D, Lačnák B, Oral I: Přehled diagnostických standardů u osob s ACS Přednáška na Dnech klinické biochemie, Karlova Studánka, 2001  
Oral I, Stejskal D, Horalík D et al: Praktické zkušenosti s laboratorní diagnostikou ACS Přednáška na Dnech klinické biochemie, Karlova Studánka, 2001  
Oral I, Lačnák B, Horalík D, Stejskal D: Akutní koronární syndrom na pracovišti neprovádějícím koronarografie Přednáška na sympoziu akutní koronární syndrom, Olomouc 2002  
Stejskal D, Prošková J, Pastorková R et al.: Hyperagregabilita trombocytů u pacientů s DM 2. typu - etiopatogeneza, laboratorní vyšetření, interpretace výsledků a teoretická terapeutická východiska In: kniha abstrakt Diabetologických dnů, Luhačovice, 2002  
Stejskal D Využití stanovení cystatinu C v laboratorní medicíně In: kniha abstrakt Specifické proteiny v klinické a laboratorní praxi, 2002  
Stejskal D, Prošková J Laboratorní diagnostika trombofilních stavů Přednáška na akci ČLK v Rýmařově, březen 2002  
Stejskal D Laboratorní diagnostika hypertente Přednáška na akci Spolku lékařů, duben 2002, Olomouc  
Stejskal D, Jurráková R, Lačňák B et al.: První zkušenosti s využitím stanovení NT-proBNP v klinické praxi In: kniha abstrakt Imunochemických dnů v Plzni, kveten 2002  
Prošková J, Stejskal D, Hamplová A: Využití agregometrie trombocytů u diabetiků 2. typu In: kniha abstrakt kongresu Tromboza a hemostáza, Slovensko, květen 2002  
Stejskal D, Oral I, Lačňák B, Horalík D Moderní diagnostika AKS-laboratorní ukazatele Přednáška na kardiologickém kongresu, Brno, 2002  
Stejskal D, Prošková J, Lačňák B et al Využití propylgalátoru jako induktoru agregace trombocytů v hodnocení účinnosti antiagregační terapie u pacientů s AKS Přednáška na kardiologickém kongresu, Brno, 2002  
Lačňák B, Stejskal D, Prošková J et alL Roční zkušenosti s monitorováním antiagregační terapie užitím propylgalátu jako induktoru agregace Přednáška na kardiologickém kongresu, Brno, 2002  
Oral I, Stejskal D, Lačňák B, Horalík D.: Diagnostický a prognostický význam stanovení cTnI v diagnostice a léčbě AKS Přednáška na kardiologickém kongresu, Brno, 2002  
Stejskal D, Lačňák B, Prošková J et al.: Metabolický kardiovaskulární syndrom Přednáška na akci Sdružení praktických lékařů ČR, Olomouc, Sidia, květen 2002  
Stejskal D, Lačňák B, Prošková J et al.: Modrerní diagnostika ACS Poster na kardiologickém kongresu, Brno, 2002  
Stejskal D, Lačňák B, Proškový J, Juráková R et al NT pro BNP - nový diagnostický ukazatel Přednáška na krajských dnech KB v Žermanicích, červen 2002  
Stejskal D, Prošková J Akutní koronární syndrom Přednáška na akci ČLK, květen 2002, Frýdek Místek (laboratoř dr. Bubeník)  
Stejskal D, Švecová R, Adamovská S, Prošková J, Juráková R et al.: První zkušenosti se stanovením OPG. In: kniha abstrakt V. sjezdu SSKB, Stará Lubovňa, květen 2002 - nepřítomnost (kardio kongres)  
Prošková J, Stejskal D, Haplová A et al: Vlastní zkušenosti s prováděním směsných testů pro dg příčin prodloužení aPTT In: kniha abstrakt kongresu Trombóza hemostáza, Hradec Králové  
Prošková J, Stejskal D, Lacnak B et al: Využití stanovení agreagce trombocytů po indukci CPG u pacientů s AKS In: kniha abstrakt Čs hematologického kongresu, Praha, září 2002  
Stejskal D, Juráková R, Prošková J et al.: Vlastní zkušenosti se stanovením NT-proBNP In: kniha abstrakt Kongresu klinické biochemie FONS 2002  
Stejskal D, Adamovská S, Prošková J et al: První zkušenosti se stanovením resisitinu In: kniha abstrakt Kongresu klinické biochemie FONS 2002  
Prošková J, Stejskal D et al: Agregometrie po indukci CPG In: kniha abstrakt Kongresu klinické biochemie FONS 2002  
Stejskal D, Adamovská S, Prošková J et al.: Koncentrace resisitinu v české populaci Poster kongresu ČSAT + SPK, Plzeň  
Stejskal D, Lačňák B, Horalík D Využití stanovení NT-proBNP s intenzivní péči Přednáška 1.kongres skupiny akutní kardiologie, Rožnov, 2002, přednáška  
Oral I, Stejskal D Praktické zkušenosti se stanovením cTnI u pacientů s AKS Přednáška 1.kongres skupiny akutní kardiologie, Rožnov, 2002, přednáška  
Stejskal D, Jedelský L, Adamovská S et al: Využití stanovení cystatinu C v predikci aneurysmat aorty In: kniha abstrakt Kongresu klinické biochemie FONS 2002  
Stejskal D Hemostáza a trombogoneze u diabetu z hlediska biochemie Přednáška Postgraduální diabetologický den, Zlín, listopad 2002  
Stejskal D, Zuber R, Lenobelová H Vlastní zkušenosti s laboratorní diagnostikou feochromocytomu Přednáška Dny klinické biochemie, Karlova Studánka, prosinec 2002  
Dvořáčková S, Stejskal D, Volný T, Bartek J et al.: Combination of silymarin with yacon as a prospective nutraceutical In: Abstract book of EURO FOOD CHEM XII, 2003, Bruggy  
Stejskal D et al: Osteoprotegerin and predicition of bone density in patients with osteopathy Poster, kongres ICC, Kyoto, 2002  
Stejskal D. Resistin - determination in persons with diabetes mellitus of type 2 or in individuals with acute inflammatory disease In: abstract boook of 15´th FESC European Congress, Barcelona 2003  
Stejskal D, Prošková J et al: Cationic propyl gallate-induced platelet aggregation, its determination and use in risc patients with acute coronary syndrome In: abstract boook of 15´th FESC European Congress, Barcelona 2003  
Prošková J, Hamplová A, Stejskal D, Ochmanová R Dvouleté zkušenosti se stanovením agregability trombocytů po indukci kationickým propylgalátem v predikci recidiv kardiovaskulárních komplikací In:kniha abstrakt sympozia "Klinicke aspekty insulinové resistence a jeho kardiovaskulárjní následky", Praha 2003  
Stejskal D, Jedelsky L, Hrabovska I, Adamovska S et al SERUM TARTARATE RESISTANT ACID PHOSPHATASE 5B IS NOT A BETTER MARKER OF BONE RESORPTION THAN ANY OTHER BONE MARKERS In: Abstract book of 1st Joint Meeting of the International Bone and Mineral Society (IBMS) and the Japanese Society  
Stejskal D Resistin - zkušenosti se stanovením a interpretace výsledků II. Sympozium Proteiny v klinické praxi, Olomouc, březen 2003  
Ožanová G, Juráková R, Lačňák B, Stejskal D Význam stanovení NT-proBNP v diagnostice latentního srdečního selhávání Kongres \"Mladní internisté\", Olomouc, 2003  
Juráková R, Stejskal D, Horák P, Balíková R, Adamovská S, Jedelský L, Prošková J, Andelová K, Ochman Využití analýzy protilátek proti alfa-fodrinu u nemocných se Sjogrenovým syndromem In: kniha abstrakt kongresu "Dny Imunoanalýzy", 2003, Bechyně  
Stejskal D, Prošková J, Lačňák B, Horalík D, Adamovská S, Juráková R, Ochmanová R: ARACS - ASA resistence u diabetiků In: kniha abstrakt Diabetologické dny, Luhačovice, 2003  
Stejskal D Cytokiny v klinické praxi Přednáška OS ČLK, Thomayerova nemocnice Praha, 2003  
Stejskal D, Prošková J, Hamplová A, Lačňák B, Horalík D, Adamovská S, Juráková R využití stanovení agregabiity trombocytů po indukci CPG u osob s akutním koronárním syndromem v predikci recidiv kardiovaskulárních komplikací - ARACS - výsledky dvouleté studie zabývající se odhadem Přednáška kardiologický kongres CKS, 2003  
Hamplová A, Stejskal D, Prošková J, Lačňák B, Ochmanová R Výskyt a dynamika ASA resistence při podávání různých dávek ASA Přednáška kardiologický kongres CKS, 2003  
Stejskal D, Lačňák B, Horalík D, Oral I, Juráková R, Adamovská S, Prošková J et al.: Využití analýzy NT-proBNP v diferenciální diagnostice dušnosti Přednáška kardiologický kongres CKS, 2003  
Stejskal D, Lačňák B, Juráková R, Horalík D, Prošková J, Adamovská S Stanovení NT-pro BNP v diagnostice latentního srdečního selhávání Přednáška kardiologický kongres CKS, 2003  
Stejskal D, Lačňák B, Horalík D, Oral I, Zuber R, Lenobelová H, Juráková R Vlastní zkušenosti s diagnostikou feochromocytomu Přednáška kardiologický kongres CKS, 2003  
Stejskal D, Zuber R, Lenobelová H Our experiences with pheochromocytoma diagnosis In: abstract book of 8 th Sympsium on Catecholamines and stress, Slovensko  
Adamovská S, Jedelský L, Stejskal D: Stanovení AOPP u pacientů s akutním koronárním syndromem In: kniha abstrakt Biolab, Praha, 2003  
Stejskal D, Lačňák B Využití malfunkce proteinů v diagnostice srdeční ischemie - IMA Přednáška setkání klinických biochemiků, Žermanice, 2003  
Stejskal D PAPP-A Přednáška Dny DPC, Brno, 2003  
Oral I, Šišlák Z, Stejskal D, Coufal Z et al.: Vliv akutní restrikce tekutin na hladinu natriuretických peptidů u nemocných v dialyzačním programu Poster, kardiologický kongres CKS, 2003  
Oral I, Coufal Z, Stejskal D, Mistrík J. et al.: Znamená lehce zvýšená hodnota cTnI u pacientů s ischemickou chorobou srdeční opravdu akutní infarkt? Poster, kardiologický kongres CKS, 2003  
Oral I, Bakala J, Coufal Z, Stejskal D et al.: Zátěžová vyšetření u nemocných s typickou nestabilní anginou pectoris a negativním koronarografickým nálezem Přednáška kardiologický kongres CKS, 2003  
Škvařilová M, Stejskal D, Lukl P, Adamovská S et al: Stanovení produktů pokročilé oxidace proteinů jako markeru oxidačního stresu u nemocných s akutním koronárním syndromem a nemosných se stabilní anginou pectoris Přednáška kardiologický kongres CKS, 2003  
Stejskal D, Prošková J, Lačňák B et al Využití agregometrie trombocytů po indukci CPG u rizikových pacientů v predikci kardiovaskulárních komplikací (dvouletá studie) In: kniha abstrakt X. česko-slovenské konference o trombóze a hemostáze  
Oral I, Coufal Z, Stejskal D, Mistrík J. et al.: Znamená lehce zvýšená hodnota cTnI u pacientů s ischemickou chorobou srdeční opravdu akutní infarkt? Přednáška, Invazivní kardiologie, Soláň 2003  
Prošková J, Stejskal D, Lačňák B et al: Cationic propyl gallate-induced platelet aggregation, its determination and use in risc patients with acute coronary syndrome (two-year follow-up). In abstract book of 18th International Diabetes Fed. Congress, Paris, 2003  
Stejskal D, Růžička V, Adamovská S et al: Resistin - determination in persons with diabetes mellitus of Type 2 or in individuals with acute inflammatory disease. In abstract book of 18th International Diabetes Fed. Congress, Paris, 2003  
Adamovská S, Stejskal D, Juráková R et al Adiponektin jako ukazatel metabolické kompenzace u osob s DM 2.typu In: kniha abstrakt VI. Kongresu CSKB, Hradec Králové. Pokroky v klinické biochemii 2003.  
Stejskal D, Škvařilová M, Adamovská S: Adiponektin u pacientů s ischemickou chorobou srdeční In: kniha abstrakt VI. Kongresu CSKB, Hradec Králové. Pokroky v klinické biochemii 2003.  
Stejskal D, Ochmanová R, Adamovská S, Prošková J et al.: Adiponektin, nový ukazatel metabolické kompenzace In: kniha abstrakt Endokrinologického kongresu, Liberec, 2003  
Stejskal D, Juráková R, Lačňák B et al Využití stanovení vazebné kapacity albuminu pro kobalt v diagnóze myokardiální ischemie In: kniha abstrakta VI. Kongresu CSKB, Hradec Králové. Pokroky v klinické biochemii 2003.  
Juráková R, Stejskal D Analytické zhodnocení stanovení vazebné kapacity albuminu pro kobalt (ACB) pro jeho rutinní využití In: kniha abstrakta VI. Kongresu CSKB, Hradec Králové. Pokroky v klinické biochemii 2003.  
Lačňák B, Stejskal D, Juráková R: Využití stanovení vazebné kapacity albuminu pro kobalt ACB v diagnóze latentní ischémie In: kniha abstrakta VI. Kongresu CSKB, Hradec Králové. Pokroky v klinické biochemii 2003.  
Zuber R, Stejskal D, Lačňák B: Stanovení volných nefrinů v diagnostice feochromocytomu In: kniha abstrakta VI. Kongresu CSKB, Hradec Králové. Pokroky v klinické biochemii 2003.  
Prošková H, Stejskal D, Lačňák B: Agregabilita trombocytů a oxidační stres In: kniha abstrakta VI. Kongresu CSKB, Hradec Králové. Pokroky v klinické biochemii 2003.  
Juráková R, Stejskal D, Prošková J, Adamovská S IMA jako marker oxidačního poškození In: kniha abstrakt kongresu Vitamins 2003, Pardubice  
Ochmanová R, Stejskal D Adiponektin jako ukazatel kompenzace DM. Nové souvislosti?? Abstrakta kongresu Obesitologie 2003, Olomouc  
Stejskal D, Ochmanová R Adiponektin a koronární syndrom. Nové souvislosti?? Abstrakta Obesitologických dní, Slovensko, 2003  
Stejskal D, Lačňák B, Juráková R: Stanovení ACB u pacientů s AKS Abstrakta Dnů akutní kardiologie, Mariánské lázně, 2003  
Lačňák B, Stejskal D, Juráková R: Stanovení ACB u pacientů s latentní ischémií Abstrakta Dnů akutní kardiologie, Mariánské lázně, 2003  
Lačňák B, Stejskal D, Prošková J: Agregometrie trombocytů u jedinců s oxidačním poškozením Abstrakta kongres CSAT, Krkonoše, 2003  
Lačňák B, Stejskal D, Juráková R: Application of determined cobalt binding capacity (ACB, IMA) in diagnosis of latent myocardial ischemia In: Abstract book of SAC, Cape Town, 2003  
Stejskal D, Lačňák B, Juráková R: Application of determined cobalt binding capacity (ACB, IMA) in diagnosis myocardial ischemia In: Abstract book of SAC, Cape Town, 2003  
Stejskal D, Lačňák B Klinické a ekonomické dopady stanovení IMA-ACB Přednáška na regionální dnech klinické bochemie, Karlova Studánka, prosinec 2003  
Andelová K, Prošková J, Sekaninová S: Zkušenosti s prováděním dechových testů v rámci olomouckého kraje Přednáška na regionální dnech klinické bochemie, Karlova Studánka, prosinec 2003  
Gřiva M, Oral I, Bakala J, Coufal Z, Stejskal D et al.: Zátěžová vyšetření u nemocných s typickou nestabilní anginou pectoris a negativním koronarografickým nálezem Abstrakta přednášek dle mladých kardiologů, červen 2003 Praha, in: Cor et Vasa, 45, 2003:162  
Stejskal D, Lačňák B, Zuber R: New diagnostic test for pheochromocytoma diagnosis In: Abstract book of 14th APCC, Singapore 2004 http://www.14apcc.com/
Stejskal D, Lačňák B, Prošková J et al.: CPG-induced platelet aggregation, use in pacients with ACS In: Abstract book of 14th APCC, Singapore 2004 http://www.14apcc.com/
Stejskal D Vztah mezi příjmem alkoholu, některými adipokiny, inzulinovou senzitivitou a snížením kardiovaskulární mortality Přednáška SPECIFICKÉ PROTEINY V KLINICKÉ A LABORATORNÍ PRAXI - III , Olomouc 2004  
Zuber R, LenobelováH,Chmelová P, Jedelský L, Václavík J, Hanák V, Lačňák B, Stejskal D Využití stanovení volných nefrinů v plasmě pomocí HPLC-ECD v diagnostice sekundární hypertenze Přednáška, Analyzika v klinické biochemii, seminář firmy Radanal, Brno 2004  
Stejskal D, Lačňák B, Prošková J et al: Využití agregability trombocytů při monitorování terapie ASA, tříletá studie Přednáška, Výroční kongres ČKS, Brno, 2004  
Stejskal D, Lačňák B, Juráková R et al: Roční zkušenosti se stanovením IMA-ACB v diagnostice ACS. Přednáška, Výroční kongres ČKS, Brno, 2004  
Lačňák B, Stejskal D, Juráková R et al: Význam nových prognostických markerů u pacientů s AKS Přednáška, Výroční kongres ČKS, Brno, 2004  
Stejskal D, Lačňák B, Juráková R et al: Využití stanovení IMA-ACB u diabetiků Přednáška, Luhačovické diabetologické dny, 2004  
Stejskal D, Prošková J, Lačňák B et al: Diabetici s ASA resistencí. Tříleté sledování. Přednáška, Luhačovické diabetologické dny, 2004  
Prošková J, Stejskal D, Hamplová A et al: Zvýšení prpotilátek proti protrombinu jako možná příčina trombofioního stavu s recidivujícími koronárními příhodami Poster, Kongres trombóza a hemostáza, Martin, 2004  
Ochmanová R, Lačňák B, Lazárová M, Stejskal D et al: Neobvyklý případ pacienta s RTA IV. typu In: kniha abstrakt Postgraduálních endokrinologických dnů, Hradec Králové, 2004  
Pastorková R, Ochmanová R, Stejskal D et al: Recidivující primární hyperparatyreóza In: kniha abstrakt postgraduálních endokrinologických dnů, Hradec Králové, 2004  
Stejskal D, Polák P Zkušenosti s prováděním onkofetálního screeningu v 1.trimestru Sympozium DPC, Homolka, květen 2004  
Stejskal D, Lačňák B MLC-I, nový marker latentní ischémie? Krajské bochemické dny, Žermanice, červen 2004  
Stejskal D, Lačňák B, Prošková J, Ochmanová R et al: Odhad resistence na kyselinu acetylsalicylovou jako ukazatel predikce recidiv kardiovasulárních příhod (tříletá studie) In: kniha abstrakt XXII. Konference o hyperlipoproteinemiích, červen 2004  
Škvařilová M, Bulava A, Stejskal D et al: Sledování koncentrací AOPP, IMA-ACB, cTnT a CRP u skupiny nemocných se STEMI Přednáška, Výroční kongres ČKS, Brno, 2004  
Stejskal D High Adiponectin and TNF-alpha levels in Moderate Drinkers Suffering from Liver Steatosis; Comparison with Non Drinkers Suffering from Similar Hepatopathy In: abstact book of 12th Congress of the International Society of Endocrinology - ISE , Lisabon, August 2004  
Lazárová M, Ochmanová R, Stejskal D, Lačňák B et al: Vliv acetylcysteinu na koncentrace AOPP Kongres mladých výzkumníků, Brno 2004  
Vávlavík J, Stejskal D, Lačňák B et al: Stanovení plasmatických nefrinů - nový zlatý standard v diagnostice feochromocytomu Kongres mladých výzkumníků, Brno 2004  
Václavík J, Stejskal D, Lačňák B et al: Determination of free plasma nephrines XXIII. Dny mladých internistů, Martin, 2004 <font color="#FF0000"> - oceněno první cenou</font>  
Lazárová M, Ochmanová R, Stejskal D et al: RTA IV. typu pacienta s Addisonskou krizí XXIII. Dny mladých internistů, Martin, 2004  
J. Mares, R. Herzig, K. Urbanek, D. Stejskal, J. Vavrouskova, P. Hlustik: The role of the assessment of CSF biochemical markers in the diagnostics of neurodegenerative diseases In: abstract book of Congress EFNS Paris, 2004  
Lačňák B, Stejskal D, Václavík J, Lazárová M, Hanák V, Zuber R, Andelová K et al: Volné plazmatické nefriny a jejich využití v diagnostice feochromocytomu In: kniha abstrakt Hypertenze, 2004  
Galuszka J, Galuszkova D, Bartek J, Ehrmann J, Stejskal D et al: Serum leptin concentration and leptin receptor levels in patients with fatty liver In: abstract book of FALK symposium 121, Den Haag, 2000 http://www.liver-nash.com/pdf/nash14.pdf
Stejskal D, Lačňák B, Kolář V et al.: Využití stanovení MLC-1 v diagnostice latentní myokardiální ischémie In: kniha abstrakt Sympozia FONS 2004, Pardubice, září 2004  
Andelová K, Stejskal D, Vavroušková J et al: Využití stanovení nových laboratorních ukazatelů v neurologické diagnostice In: kniha abstrakt Sympozia FONS 2004, Pardubice, září 2004 http://www.stapro.cz/fons/postery/vypis1.asp
Prošková J, Adamovská S, Stejskal D, Lačňák B, Ochmanová R, Ožanová G, Prucek L Predikce recidiv kardiovaskulárních komplikací při stanlvení agregability trombocytů po indukci kationickým proipylgallátem (tříletá sudie) In: kniha abstrakt Sympozia FONS 2004, Pardubice, září 2004 http://www.stapro.cz/fons/postery/vypis1.asp
Lazárová M, Adamovská S, Ochmanová R, Lačňák B, Stejskal D Vliv acetylcysteinu na hodnoty AOPP jako míru oxidačního poškození-pilotní studie In: kniha abstrakt Sympozia FONS 2004, Pardubice, září 2004 http://www.stapro.cz/fons/postery/vypis1.asp
Zuber R, Stejskal D, Václavík J, Lazárová M, Hanák V, Lenobelová H, Jedelský L, Lačňák B, Oral I Zhodnocení diagnostické efektivity laboratorních markerů feochromocytomu In: kniha abstrakt Sympozia FONS 2004, Pardubice, září 2004 http://www.stapro.cz/fons/postery/vypis1.asp
Zuber R: Detekce genových polymorfismů (SNP) pomocí alelicky specifické PCR )AS-PCR) s analýzou fluoresnenčních křivek teploty tání produktů PCR In: kniha abstrakt Sympozia FONS 2004, Pardubice, září 2004 http://www.stapro.cz/fons/postery/vypis1.asp
Lačňák B, Stejskal D, Václavík J Volné plazmatické nefriny a jejich využití v diagnostice feochromocytomu In: kniha abstrakt XXI. Konference CSH, Jeseník, 2004  
Václavík J, Stejskal D, Lačňák B et al: Free plasma metanephrins Young European Internists, 2004, Alicante  
Stejskal D, Lačňák B, Fanfrdlová G et al: Využití stanovení MLC-1 In: kniha abstrakt kongresu CSAT, Špindlerův Mlýn, 2004  
Lačňák B, Stejskal D Využití laboratorní diagnostiky v preventivní i akutní kardiologii Krajské dny KB, Karlova Studánka 2004  
Andelová K Dechové testy - rok poté Krajské dny KB, Karlova Studánka 2004  
Stejskal D Novinky v analytických systémech v klinické biochemii - softwarová podpora postanalytické fáze Kurs katedry klinické biochemie IPVZ č. 211007, Praha, leden 2005  
Stejskal D, Lačňák B, Andelová K Využití stanovení proguanylinu (střevního natriuretického peptidu) u pacinetů s hypertenzí In: kniha abstrakt výročního XIII. kardiol. Sjezdu CKS, 2005, Brno  
Stejskal D, Lačňák B, Prošková J, Zuber R Využití stanovení agregability trombocytů po indukci CPG v odhadfu recidiv kardiovaskulárních komplikací (4-letá studie) In: kniha abstrakt výročního XIII. kardiol. Sjezdu CKS, 2005, Brno  
Lačňák B, Stejskal D, Kamínek M, Prucek L, Václavík J, Lazárová M, Skácelová M Může stanovení MLC-1 zlepšit detekci pacientů se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních komplikací? In: kniha abstrakt výročního XIII. kardiol. Sjezdu CKS, 2005, Brno  
Václavík J, Stejskal D, Lačňák B, Lazárová M, Janák V, Zuber R, Andelová K Volné plasmatické metanefriny a jejich využití v diagnostice feochromocytomu In: kniha abstrakt výročního XIII. kardiol. Sjezdu CKS, 2005, Brno  
Lačňák B, Stejskal D, Kamínek M, Prucek L, Václavík J, Lazárová M, Skácelová M Může stanovení MLC-1 zlepšit detekci pacientů se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních komplikací? In: kniha abstrakt výročního XIII. kardiol. Sjezdu CKS, 2005, Brno  
Stejskal D Maternal screening - využití programu Prisca Seminář Maternal Screening, Praha Homolka  
Škvařilová M, Stejskal D, Bulava A, Hájek R, Němec P Změny hladin vazebné kapacity pro kobalt jako markeru ischémie u nemocných podstupujících kardiocirurgickou revaskularizaci In: kniha abstrakt výročního XIII. kardiol. Sjezdu CKS, 2005, Brno  
Václavík J, Stejskal D, Lačňák B, Lazárová M, Hanák V, Zuber R, Andelová K. Volné plazmatické metanefriny a jejich využití v diagnostice feochromocytomu. In: Kniha abstrakt XXII. Konference České Společnosti pro hypertenzi, 2005, Český Krumlov  
Prošková J, Stejskal D, Calatzis A První zkušenosti s diagnostickým agregometrickým systémem Multiplate, předběžné výsledky pilotní studie Alysberg In: kniha abstrakt kongresu Trombóza hemostáza, Hradec Králové 2005  
Václavík J, Lačňák B, Hanák V, Lazárová M, Zuber R, Jedelský L, Andelová K, Stejskal D Metanephrines in the diagnosis of pheochromocytoma. A new clinical experiences Dny mladých internistů, Olomouc, 2005  
Stejskal D, Václavík J, Prosková J, Lačňák B, Ochmanová R, Tůmová G: Cationic Propyl Gallate Platelet Aggregation and Assessment of Recurrent Cardiovascular Complications: A Four Year Follow Up Study In: abstract book of 5 th EFIM congress <font color="#FF0000"> - oceněno hlavní cenou kongresu</font>  
Stejskal D, Václavík J, Lačňák B, Fryšák Z, Lazárová M, Hanák V, Karásek M, Andelová K, Zuber R: Free plasmatic metanephrins and their utilization in the diagnostics of pheochromocytoma In: abstract book VIIth Czech National congress of clinical chemistry with international partitipation, 2005  
Stejskal D, Lačňák B, Kamínek M, Škvařilová M: MLC-1 mesurement in prediction of latent myocardial ischemia in expansive group of high-risk patients. Comparison with some parameters obtained by excercise perfused myocardial scintigraphy (SPECT) testing. In: abstract book VIIth Czech National congress of clinical chemistry with international partitipation, 2005  
Stejskal D, Lacnak B, Skvarilová M, Humenská V: Use of proguanylin in diagnostics and therapy of cardiac failure In: abstract book VIIth Czech National congress of clinical chemistry with international partitipation, 2005  
Mazurová J, Andelová K, Ondráček P, Konečný M, Stejskal D Use of 13C methacetin breath test in diagnosis of selected hepatic disorders In: abstract book VIIth Czech National congress of clinical chemistry with international partitipation, 2005  
Mazurová J, Jedelský L, Ochmanová R, Lazarová M, Solichová P, Horáková D, Janout V, Stejskal D Stanovení adipocytárního a epiteliálního FABP a ASP v predikci insulinové resistence a metabolického syndromu In: abstract book VIIth Czech National congress of clinical chemistry with international partitipation, 2005  
Solichová P, Vašutová I, Adamovská S, Stejskal D: Využití stanovení cystatinu C v séru a moči v diagnostice nefropatie In: abstract book VIIth Czech National congress of clinical chemistry with international partitipation, 2005  
Kadalová L, Chrastina D, Drábková J et al: Analýza těkavých látek v olomouckých tvarůžcích metodou HSSPME/GC/MS In:Kniha abstrakt Pokroky v chromatografii a elektroforéze, 2005  
Janošová M, Milde D: Stamovení kovů v plodech lísky obecné In:Kniha abstrakt Pokroky v chromatografii a elektroforéze, 2005  
Milde D, Janošová M: Statistická analýza ve stopové analýze:stanovení kovů v plodech lísky obecné. In: Kniha abstrakt semináře Zajištění kvality analytických výsledků, 2005  
Solichová P: Cystatin C jako marker glomerlárních a tubulárních funkcí Seminář Moravskoslezského kraje, Žerminace, 2005  
Prošková J, Calatzis A, Stejskal D Nová metoda ke sledování účinnosti antiagregační terapie In: abstract book VIIth Czech National congress of clinical chemistry with international partitipation, 2005  
Stejskal D, Fryšák Z, Lačňák B, karásek D, Václavík J: Využití stanovení volných nefrinů v plasmně v diagnostice feochromocytomu In: abstract book XXVIII Endokrinologickýchz dnů s mezinárodní účastí, 2005 www.endokrinologickykongres2005.upol.cz
Stejskal D, Lačňák B, Ochmanová R Proguqanylin u pacientů s hypertenzí In: abstract book XXVIII Endokrinologickýchz dnů s mezinárodní účastí, 2005 www.endokrinologickykongres2005.upol.cz
Stejskal D, Fiala R, Ondra P Zhodnocení stanovení 5 nových laboratorních ukazatelů v diagnostice Ca močového měchýře (midkine, EFABP, endostatin, survivin, livin) In: Krajské dny klinické biochemie, Karlova Studánka, 2005  
Fiala R, Stejskal D Využití perspektivních laboratorních ukazatelůp v diagnostice karcinomu močového měchýře In: abstrakta výroční konference CUS JEP, Praha 2005 http://nemstbk.cz/olm/soubost/posterfilala.pdf
Fiala R, Stejskal D Evaluation of four laboratory markers for diagnosis of bladder can cer In: abstract book of Central European Meeting, Budapest, 2005  
Fiala R, Stejskal D Evaluation of five markers in bladder cancer diagnosis In: abstract book of Congress EAJ, Paris, 2005  
Stejskal D, Lačňák B, Xu A Adipocytární FABP jako nový ukazatel insulinové resistence a metabolického syndromu In: kniha abstrakt IX. Kongresu CSAT, Spinderův Mlýn, 2005  
Solichová P, Lačňák B, Stejskal D: Cystatin C a dlouhodobý odhad rizika úmrtí i kardiovaskulárních komplikací In: kniha abstrakt IX. Kongresu CSAT, Spinderův Mlýn, 2005  
Navrátil P, Stejskal D, Solichová P Naše první zkušenosti s použitím dechových testů u nemocí jater a slinivky In: kniha Abstrakt Čs gastroenterologického a hepatol. Kongresu s mezin.úč.  
Solichová P, Adamovská S, Stejskal D Cystatin C v moči - mýty a skutečnost In: Krajské dny klinické biochemie, Karlova Studánka, 2005  
Mareš J, Kaňovský P, Herzig R, Hluštík P, Sklenařová J, Bekárek V, Schneiderka P, Vavroušková J, Stejskal D, Zapletalová J. Biological role of tau protein and beta-amyloid in diagnostics of dementia [Poster]. In: Book of abstracts of the 37th International Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education; 2005 Oct 6; Lublaň, Slovinsko. Lublaň: Neurological Association, Society of Clinical Neurophysiology of the Slovene Medical Association; 2005. p. 142-3.  
Mareš J, Kaňovský P, Herzig R, Hluštík P, Sklenařová J, Bekárek V, Schneiderka P, Vavroušková J, Stejskal D, Zapletalová J. The prevalence of intrathecal synthesis of IgG and oligoclonal IgG bands in the CSF of patients with neurodegenerative dementia In: Book of abstracts of the 37th International Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education; 2005 Oct 6; Lublaň, Slovinsko. Lublaň: Neurological Association, Society of Clinical Neurophysiology of the Slovene Medical Association; 2005. p. 150-1.  
Stejskal D Nové ukazatele myokardiální ischémie Přednáška na Spolku Čes.lékařů, Olomouc, únor 2006  
Stejskal D AFABP, new marker of metabolic syndrome In: Book of Abstracts of the Hearth Foundation Conference and Science Meeting. 2006, Sydney , s.54  
Hladikova B, Sobek AJ, Hammadeh K, Stejskal D, Svoboda I, Hrbková K, Hammadeh ME, Sobek A: Soluble HLA-G in culture media from cultivation of implanted and non implanted embryos – a pilot study In: abstract book of ESHRE congress, Prague, 2006  
Stejskal D Adipocytární FABP In: kniha abstrakt Diabetoloigických dnů, Luhačovice  
Stejskal D, Lačňák B, Oral I et al: První zkušenosti se stanovením clusterinu v odhadu přítomnosti a predikci rizika vzniku ischemické choroby srdeční a ischemických CMP In: Regionální konference Laboratorní diagnostika srdečních chorob Olomouc, 2006.  
Solichová P, Lačňák B, Stejskal D: Sérová koncentrace cystatinu C, nezávislý prediktor mortality u pacientů s anamnézou kardiovaskulárních chorob In: Odborný seminář Laboratorní medicína, Žermanice, 2005  
Stejskal D, Kadalová L, Fiala R: Evaluation of serum and urine endostatin as potential tumor marker for urinary bladder cancer In: CECHTUMA 2006 (Tumor marker and oncology), Praha  
       
Anzenbacher P, Enzenbacherová E, Solichová P, Stejskal D: Vyhledávání extrémních metabolizátorů léčiv, možnosti fenotypizace a genotypizace 9. královehradecký round table - problémová léčiva v bioekvivalentních studiích, Hradec Králové, 2006  
Prošková J, Lačňák B, Karpíšek M, Kamínek M, Stejskal D: Stanovení produktu regeneračního genu Reg1-alfa nelze využít pro odhad přítomnosti myokardiální ischémie či nekrózy. Kniha abstrakt sympozia FONS 2006.  
Seitlová P, Jánošová M, Lačňák B, Karpíšek M, Kamínek M, Oral I, Stejskal D: Stanovení cardiotrophinu – 1 (CT-1) v diagnostice latentní myokardiální ischémie. Kniha abstrakt sympozia FONS 2006.  
Solichova P, Mazurová J, Stejskal D Fetuin-A v moči u pacientů s urolitiázou Kniha abstrakt sympozia FONS 2006.  
Vavroušková J, Stejskal D, Solichova P, Jedelský L, Prošková J, Vránová I, Mareš J, Karpíšek M Využití stanovení likvoru v likvoru v diagnostice postižení CNS Kniha abstrakt sympozia FONS 2006.  
Proskova J, Stejskal D: Adiponectin added into the plasma of healthy probands does not affect platelet aggregability. 11 th congress of the European Hematology Assotiation  
Proskova J, Stejskal D: Presentation of new Metod for ASA resistence detection. 11 th congress of the European Hematology Assotiation  
Stejskal D, Karpíšek M: Urine Fetuin-A Values in Relation to Presence of Nephrolithiasis. ASBMR 28th Annual Meeting, Philadephia, USA, 2006.  
Horáková D, Čížek L, Stejskal D, Janotová G, Janout V: Nové markery v diagnostice inzulínové rezistence 6.ročník konference s mezinárodní účastí „Slezské dny preventivní medicíny“, 2006, Karviná –Darkov: 63.  
Horáková D, Stejskal D, Čížek L, Janoutová G, Janout V: Tuková tkáň a inzulínová rezistence . Celostátní konference s mezinárodní účastí „Výživa a zdraví 2006“, 2006, Teplice: 114.  
Horáková D, Stejskal D, Čížek L, Ochmanová R, Janoutová G, Janout V Adiponektin a inzulínová senzitivita Obezitologie 2006, 2006, Brno:  
Stejskal D, Ochmanová R, Lazárová M, Karpíšek M: Stanovení ukazatelů sekrece inzulinu a inzulinové rezistence v rámci diagnostiky, diferenciální diagnostiky a terapie DM. Pracovní den OKB FNO a SEKK s.r.o. – Aktuální otázky diagnostiky a sledování léčby diabetu. Olomouc, 2006.  
Stejskal D, Vavroušková J, Mareš J, Karpíšek M Stanovení clusterinu v likvoru. 6. Sympozium pro laboratorní a klinické aspekty likvorologie a neuroimunologie“, Měřín, 2006.  
Václavík J Sekundární hypertenze v ordinaci internisty Kniha abstrakt: Výroční Internistický kongres Brno, 2006  
Valentová K, Heinrich J, Stejskal D, Bednář P, Vostálová J, Cihalík C, Večeřová R, Koukalová D, Kolář M, Reichennbach R, Skňouřilová I, Ulrichová J, Simánek V Pilot double blind placebo controoled study of cranbery on healthy women. Abstract book of Third International Conference on Polyphenols application in Nutrition and Health, 2006, Malta: 120.  
Stejskal D, Burešová M, Karpíšek M: Angiopoietin like protein 3 a 4 jako modulátory metabolismu lipoproteinů. Možné diagnostické využití, první zkušenosti. Regionální pracovní dny klinické biochemie, pracovní dny sekce biochemických laborantů, Karlova Studánka, 2006.  
Stejskal D, Karpíšek M: Vliv několikaměsíčního podávání atorvastatinu na sérové koncentrace adipocytární formy vazebného proteinu pro mastné kyseliny (A-FABP). Nový pleiotropní účinek atorvastatinu? X. kongres CSAT o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn 2006.  
Solichová P, Karpíšek M, Stejskal D Stabilita cystatinu C v moči, laboratorní testování aktuálních hypotéz, závěry pro měření v klinické praxi, aneb diskuse pomalu končí Regionální pracovní dny klinické biochemie, pracovní dny sekce biochemických laborantů, Karlova Studánka, 2006.  
Proskova J, Solichova P, Lacnak B, Bubenik B, Stejskal D výskyt mutací genu CYP450 2C9*2 a 2C9*3 u jedinců s nezvyklou terapeutickou odezvou na léčbu kumariny Kongres trombóza a hemostáza, Hradec Králové, 2006  
Václavík J, Stejskal D, Lačňák B, Prošková J. Aspirinová rezistence měřená agregometrií s kationickým propylgalátem a rekurence kardiovaskulárních příhod během čtyřletého sledování. Kniha abstrakt, XXV. Dni mladých internistov, Martin, 2006  
Václavík J Pracovní skupina mladých internistů (Young Internists Group) Evropské federace interní medicíny (EFIM) se představuje. Kniha abstrakt, XXV. Dni mladých internistov, Martin, 2006  
Stejskal D, Fiala R: Urine fetuin-a values in relation to presence of nephrolithiasis 22 nd Annual Congress Berlin, 2007  
Stejskal D, Janošová M, Ondráček P, Solichová P: Využití dechových testů s methacetinem v diagnostice hepatopatií. Pracovní den SEKK ČR, Olomouc, „Biochemie, patologie a klinika hematobiliárních chorob“, 2007.  
Solichová P Představení úseku MB a genetiky OLM Rutinní analýza n ukleovýchj kyselin, Pardubice, 2007  
Stejskal D Preanalytické a analytické přístupy k pacientovi Seminář problematika odběru, transportu a zpracování biol.materiálu na OLM a LKM, Nemocnice Šternberk, 2007  
Stejskal D Využití laboratorních vyšetření v diagnostice maligních onemocnění ledvin, močových cest a prostaty Seminář Nemocnice Šumperk, 2007  
Vranova H, Kanovsky P, Mares J, Nevrly M, Stejskal D CSF biological markers in the central nervous system degeneration Abstract book of American Academy of Neurology, Boston, 2007  
Stejskal D, Karpisek M, Solichova P, Ochmanova R, Lacnak B, Vaclavik J: Serum A-FABP as a marker of dynamics of the BMI within aggresive weight reduction Euromedlab 2007, Amsterdam  
Stejskal D, Karpíšek M, Ochmanova R, Janout V, Janotova G, Cizek L. Horakova D Reduction of A-FABP values upon the statin therapy. The new pleiotropic effect of atorvastatin? Euromedlab 2007, Amsterdam  
Proskova J, Stejskal D, Lacnak K, Vaclavik J, Solichova P, Karpisek M, Kaminek M: Glycogenphosphorylase BB in the early diagnosis of ACS Euromedlab 2007, Amsterdam  
Solichova P, Stejskal D, Karpíšek M, Ochmanova R Significance of s-RANKL, s-free RANKL and osteoprotegerin serum levels for prediction of bone density. Euromedlab 2007, Amsterdam  
Solichova P, Stejskal D, Karpisek M, Humenanska V, Proskova J, Ochmanova R, Sprongl L Serum ANGLP 3 and 4 as a new markers of lipoprotein metabolism and predictor of metabolic syndrome. Euromedlab 2007, Amsterdam  
Stejskal D, Václavík J, Lačňák B, Jánošová M, Fryšák Z Diagnostika feochromocytomu, zkušenosti s vyštřením několika tisíc pacientů. Laboratorní vyšetření v endokrinologii I – nadledviny, pracovní den ČSKB a SEKK ČR, 2007.  
Lacnak B, Vaclavik J, Kadalova L, Jedelsky L, Stejskal D, Frysak Z Vlastní zkušenosti s diagnostikou sekundární hypertenze se zaměřením na poruchu regulace v ose renin (angiotenzin1-angiotzenzin2)-aldosteron Laboratorní vyšetření v endokrinologii I – nadledviny, pracovní den ČSKB a SEKK ČR, 2007.  
Stejskal D, Karpíšek M: Dynamika koncentrací A-FABP jako ukazatel změna hmotnosti u osob ve vysokém kardiovaskulárním riziku XV. Výroční kardiologický kongres Brno, 2007.  
Stejskal D, Ochmanová R, Kočí J, Solichová P, Lačňák B, Karpíšek M, Bronský J Změna sérových koncentrací a-FABP - nový laboratorní ukazatel dynamiky hmotnosti u obézních osob? 43. diabetologické dny, Luhačovice, 2007.  
Stejskal D, Kadalová L, Lačňák B, Jedelský L, Karpíšek M, Šprongl L: Využití stanovení Glykogenfosforylázy BB v diagnostice myokardiální ischémie 28. imunoanalytické dny, České Budějovice  
Lačňák B, Václavík J, Lazárová M, Stejskal D GLYKOGENOFOSFORYLÁZA BB JAKO ČASNÝ UKAZATEL MYOKARDIÁLNÍ ISCHÉMIE A NEKRÓZY – MĚNÍME ZAVEDENÉ STANDARDY XV. Výroční kardiologický kongres Brno, 2007.  
Lačňák B, Václavík J, Lazárová M, Stejskal D HODNOCENÍ DIAGNOSTICKÉ EFEKTIVITY STANOVENÍ PRA A ALDOSTERONU U OSOB S REFRAKTERNÍ HYPERTENZÍ XV. Výroční kardiologický kongres Brno, 2007.  
Lačňák B, Václavík J, Lazárová M, Stejskal D VYUŽITÍ STANOVENÍ CLUSTERINU A THYMIDINKINÁZY V DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE PLEURÁLNÍCH VÝPOTKŮ XV. Výroční kardiologický kongres Brno, 2007.  
Kamínek M, Sovová E, Buriánková E, Metelková I, Vaverková H, Stejskal D, Lukl J ROLE STANOVENÍ KALCIOVÉHO SKÓRE POMOCÍ VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE (CT) V KOMBINACI SE ZÁTĚŽOVÝM SPECT ZOBRAZENÍM MYOKARDIÁLNÍ PERFUZE V DETEKCI ICHS XV. Výroční kardiologický kongres Brno, 2007.  
Václavík J, Stejskal D, Lačňák B, Lazárová M, Jedelský L, Kadalová L, Janošová M, Fryšák Z, Vlček P: Free plasma metanephrines as a screening test for pheochromocytoma in low-risk patients 6.th congress of internal medicine Lisabon 2007. Oceněno hlavní cenou kongresu.  
Stejskal D, Lačňák B: Využití stanovení glykogen fosforylázy BB (GPBB) v diagnostice akutního koronárního syndromu, aneb nový standard na obzoru? Seminář laboratorních pracovníků Moravskoslezského kraje „Laboratorní medicína“, Žermanice, 2007.  
Stejskal D: Diabetologie v roce 2007 Odborný seminář Krevního centra s.r.o. Frýdek Místek, Soběšovice 2007.  
Stejskal D, Karpíšek M, Bronský J Reduction of A-FABP values upon the statin therapy. XVI. International Symposium on drugs affecting lipid metabolism, New York 2007  
Stejskal D, Lačňák B Utilisation of glycogen phosphorylase BB measurement in diagnosis of acute coronary syndromes. 5th International Meeting Intensive Cardiac Care, Israel, 2007  
Stejskal D, Karpíšek M Utilize of s-RANKL, s-FREE RANKL and Osteoprotegerin Serum Levels for Prediction of Bone Density ASMBR 29th Annual Meeting, Hawai, 2007.  
Stejskal D Glykovaný hemoglobin - laboratiorní a interpretačnmí úsilí. Diabetologické dny, Žinkovy 2007  
Václavík J, Stejskal D, Lačňák B, Lazárová M, Jedelský L, Kadalová L, Janošová M, Fryšák Z, Vlček P: Free plasma metanephrines as a screening test for pheochromocytoma in low risk patiens. ESC Congress 2007.  
Stejskal D, Fiala R, Burešová M, Vrtal R, Karpisek M: Zinc alpha glycoprotein jako prognostický potencionální ukazatel u osob léčených pro karcinom prostaty. VIII National congress of CSCB with International Participation  
Stejskal D, Lačňák B, Jedelský L, Prošková J, Solichová P, Karpíšek M, Šprongl L: Využití stanovení GPBB v diagnbostice akutních koronárních syndromů. VIII National congress of CSCB with International Participation  
Kočí J, Stejskal D, Karpíšek M, Petzel M, Reutová H: ZAG – nový laboratorní ukazatel přítomnosti metabolického syndromu? XIV kongres CIS Praha  
Stejskal D FGF-19 a FGF-21, nové ukazatele v diagnostice metabolického syndromu Regionální dny klinické biochemie, Karlova Studánka, 2007.  
Stejskal D Využití laboratorní medicíny v diagnostice neurodegenerativních chorob u vybraných onemocněni nervového systému Slezské neurologické odpoledne, Opava, 2007.  
Stejskal D: Clinical biochemistry ascpect of screening. Česko-britská konference „Screening Downova syndromu“, Praha, 2007  
Stejskal D: Glykovaný hemoglobin. Laboratorní a interpretační úsilí. Diabetologické dny Žinkovy, 2007.  
Stejskal D, Karpisek M: Utilize of s-RANKL, s-FREE RANKL and Osteoprotegerin Serum Levels for Prediction of Bone Density ASMBR 29th Annual Meeting, Hawai, 2007.  
Solichová P Roční zkušenosti se stanovením FLC metodou ELISA Regionální dny klinické biochemie, Karlova Studánka, 2007.  
Stejskal D, Karpíšek M: FGF19 - nový laboratorní ukazatel přítomnosti metabolického syndromu? Kongres o ateroskleróze, Krkonoše, 2007.  
Stejskal D: Stanovení glykovaného hemoglobinu. Středomoravské dny laboratorní medicíny, Chrastice 2007.  
Stejskal D Obezita, metabolický syndrom a karcinom prostaty Seminář „Jsou fytoceutika účinná v prevenci benigní hyperplazie a snížení rizika rakoviny prostaty? „. Praha 2007  
Kušnierová P, Stejskal D Kontrola kvality molekulárně biologickéch vyšetření Přednáška, Biolab 2008  
Stejskal D Screening vrozených vývojových vad plodu – state of art. Seminář krevního centra , Frýdek Místek. 2008  
Stejskal D Urolitiáza, diagnostika metabolických poruch, State of Art Seminář OKB Olomouc. 2008.  
Stejskal D Perspektivy likvorového vyšetření v diagnostice roztroušené sklerózy. Postgraduální kurs neurologické kliniyk FN Olomouc, 2008.  
Stejskal D Laboratorní diagbostika roztroušené sklerózy Demyelinizační odpoledne neurologické kliniky FN Olomouc, 2008.  
Stejskal D Glykovaný hemoglobin 44. diabetologické dny Luihačovice, edukační blok, 2008  
Stejskal D Laboratrorní diagnostika srdeční dysfunkce Seminář ČLK, Jihlava, 2008  
Stejskal D, Ochmanová R, Kočí J, Kušnierová P Metabolický syndrom a jeho dlouhodobá predikce. Využití stanovených ukazatelů při výběru vhodné léčby. Seminář Moravskoslezského kraje Laboratorní medicína, Žermanice 2008.  
Kušnierová P, Stejskal D, Ochmanová R Frekvence mutací v genech účastnbících se metabolismu triglyceridů v kontextu s léčbou hypertriglyceridémie jako riziíkového faktoru komplikací aterosklerózy Seminář Moravskoslezského kraje Laboratorní medicína, Žermanice 2008.  
Stejskal D THE DETERMINATION OF SERUM AND CEREBROSPINAL FLUID CLUSTERINE UTILIZED IN THE DIAGNOSTICS OF THE CNS AFFECTION – A PILOT STUDY. 5th Clusterin / Apolipoprotein J (CLU) Workshop , Spetses Island, 2008.  
Stejskal D, Švesták M, Seitlová P, Lačňák B, Prucek L: Využití MIC-I v diferenciální diagnosticxe dušnosti. Sborník abstrakt FONS 2008.  
Kušnierová Pavlína, Stejskal D, Ochmanová R Frekvence mutací v genech účastnících se metabolismu triglyceridů v kontextu s léčbou hypertriglyceridemie jako rizikového faktoru komplikací aterosklerózy Abstrakta XXI. Biochemického sjezdu CSMB a SSMB v Ceských Budějovicích, 2008, 101..  
Stejskal D, Karpíšek M: Chemerin: new independent marker of metabolic syndrome. IFCC-Wordlab Fortalenza – 20th Int Congress of Clinical Chemistry and Lab Medicine, 2008  
Stejskal D, Fiala R, Vrtal R, Student V, Karpíšek M, Vidlar A EVALUATION OF NEW POTENTIAL TUMOR MARKER FOR URINARY BLADDER CANCER AND PROSTATA CANCER. IFCC-Wordlab Fortalenza – 20th Int Congress of Clinical Chemistry and Lab Medicine, 2008  
Stejskal D, Vavroušková J, Mareš J, Vranová H, Karpíšek M, Solichová P, Petzel M: Use of hyperphosphorylated neurofilaments H type in laboratory diagnosis of multiple sclerosis IFCC-Wordlab Fortalenza – 20th Int Congress of Clinical Chemistry and Lab Medicine, 2008  
Stejskal D Glykovaný hemoglobin Sympozium firmy Biovendor, Praha Homolka  
Švesták M, Stejskal D, Karpíšek M, Novotný D. Využití stanovení sLOX1, pilotní studie. Jihlava, imunochemické dny. 2009  
Stejskal D: Glykovaný hemoglobin. Sympozium „diabetologie“ firmy Siemens Homolka Praha 2008  
Stejskal D: MIC-1: nový ukazatel myokardiální dysfunkce. VXVII dny lab medicíny, Karlova Studánka 2008  
Stejskal D: Chemerin. XXVII.regionální pracovní dny klinické biochemie, VXVII dny lab medicíny, Karlova Studánka 2008  
Stejskal D: Periostin jako nový onkomarker. XXVII.regionální pracovní dny klinické biochemie VXVII dny lab medicíny, Karlova Studánka 2008  
Stejsksl D MIC-1. Parametr, který nahradí natriuretické peptidy? II. II: dny středomoravské laboratorní medicíny, Chrastice.>2009  
Stejskal D Strategie integrovaného testu - biochemické aspekty a senzitivita. Seminář INTEGROVANÝ TEST - SOUČASNÝ STAV PRENATÁLNÍHO SCREENINGU DOWNOVA SYNDROMU Postgraduální seminář pod patronací ČLK Prostějov  
Stejskal D Laboratorní diagnostika kardiovaskulárních onemocnění. Postgraduální seminář pod patronací ČLK Jeseník  
Stejskal D Postgraduální kurz ČLK „Využítí laboratorních technologií v diabetologii, metabolických onemocnění hromadného výskytu i osteologii" Postgraduální seminář pod patronací ČLK Prostějov  
Stejskal D Laboratorní možnosti diagnostiky infekcí CNS AKREDITOVANÝ PŘEDATESTAČNÍ KURZ SPECIALIZAČNÍHO ŠKOLENÍ V NEUROLOGII, Infekce CNS, Olomouc
Stejskal D, Švesták M, Sporová L, Hejduk P Tuková tkáň jako endokrinní orgán. Klinická biochemie a metabolismus abstrakta kongresu KB, 2009; 17:176  
Vidlář V, Vostálová J, Student V, Stejskal D et al Pilotní studie chemoprotektivního účinku selenu a silimyrinu na prosatu Regionální konfererence urologů, Zlaté hory 2009  
Stejskal D, Švesták M, Sporová L, Hejduk P Tuková tkáň jako endokrinní orgán. Klinická biochemie a metabolismus abstrakta kongresu KB, 2009; 17:176  
Švesták M, Humenanská V, Hanulová V, Sporová L, Hejduk P, Kantor L, Seitlová P, Procházkovám J, Stejskal D Vývoj diagnostické soupravy na stanovení secretagoginu a následné ověření nebo staovení v séru v diagnostice poškození CNS (pilotní studie) Klinická biochemie a metabolismus abstrakta kongresu KB, 2009; 17:201  
Stejkal D Novinky v laboratorní diagnkstice onemocnění CNS Seminář neurologické kliniky FN Ol  
Nekl L Automatizace laboratorní medicíny v Nemocnici Prostějov Seminář laboratrorních oborů, Nemocnice Přerov  
Stejskal D VILIP 1 v diagnostice onekéocnění CNS XVIII dny lab medicíny, Karlova Studánka 2009  
Sporová L Folistatin LP jako ukazatel AKS XVIII dny lab medicíny, Karlova Studánka 2009  
Hejduk P Využití stanovení osteopontinu v diagnostice onemocnění ledvin XVIII dny lab medicíny, Karlova Studánka 2009  
Stejskal D Laboratorní diagnostika onemocnění CNS 3. středomoravské dny laboratorní medicíny Kouty n Desnou, 2010  
Stejskal D: Laboratorní diagnostika v neurologii. Seminář ČLK, Jeseník, únor 2010.  
Stejskal D: Subklinický zánět jako příčina kardiovaskulárních komplikací. Sympozium Siemens, březen 2010, Praha  
Švesták M, Válková Z, Brozová B, Stejskal D Využití stanovení PSP94 v diagnostice karcinomu prostaty Biolab 2010  
Švesták M, Stejskal D, Karpíšek M, Novotný D Využití stanovení sLOX1, pilotní studie. Imunochemické dny 2009  
Stejskal D Kam kráčíš laboratorní medicíno Seminář ČLK, Prostějov, květen 2010  
Nekl L Automatizace laboratorních provozů Seminář ČLK, Prostějov, květen 2010  
Nová A Novinky v genetice, mexická chřipka jako fenomén roku 2009 Seminář ČLK, Prostějov, květen 2010  
Tesaříková H Novinky v mikrobiologii Seminář ČLK, Prostějov, květen 2010  
Stejskal D Osteopontin jako nový ukazatel v nefrologii Krajský seminář KB, Žermanice, červen 2010.  
Stejskal D Osteopontin Sympozium FONS 2010.  
Švesták M, Hejduk P, Sporová L, Procházková J, Stejskal D: Osteopontin Sborník abstrakt imunochemických dnů. 2010: 171.  
Švesták M, Brozová B, Válková Z, Sporová L, Hejduk P, Vidlář A, Stejskal D: PSP 94 jako potencionální ukazatel onemocnění prostaty. Klin Biochem Metab, 2010, 2, abstrakta Biolab.  
Stejskal D : Laboratorní diagnostika u pacientů s RS VI. Neuroimunologické dny Olomouc.  
Nekl L, Stejskal D Laboratorní Diagnostika nutričního stavu v klinické praxi Nutriční podpora v akci. Sympozium Agel, , listopad 2010  
Stejskal D et al The determination of serum and Csf Vilip-I utilized in the diagnosis of stroke International Conference on Biomarkers and Researche, Santa Clara 2010.  
Stejskal D: Trefoil faktory v laboratorní medicíně. Regionální dny klinické biochemie, Karlova Studánka, prosinec 2010.  
Stejskal D: Novinky v laboratorní diagnostice v kardiovaskulární problematice. III. Středomoravské dny laboratorní medicíny, leden 2011  
Stejskal D Serum Apolipoprotein H as a marker of renal injury, a pilot study 2nd World Congress on Interventional Therapies for type 2 Diabetes New York, NY, USA, March 28-30, 2011
Stejskal D: Novinky v laboratorní diagbnostice v gynekologii Seminář Olomouckých gynekologů, U.S.G. s.r.o.  
Stejskal D, Karpisek M, Hejduk P, Nekl L, Sporova L, Svestak M: SERUM APOLIPOPROTEIN H AS A MARKER OF DIABETIC NEFROPATHY, A PILOT STUDY IFCC wordlab Euromedlab Berlin 2011  
Stejskal D, Karpisek M, Svestak M MEASUREMENT OF SERUM DICKKOPF-1 PROTEIN WITH THE NEW ELISA, a pilot study IFCC wordlab Euromedlab Berlin 2011  
Stejskal D Uromodulin. Davno objeveny protein s potenciálním diagnostickým efektem v nefrologii. První zkusenosti Moravské regionální dny klinické biochemie, Žermanice.  
Stejskal D, Kantor L, Švesták M, Procházková J: Využití stanovení secretagoginu v neonatologii X.SJEZD CSKB Plzen, 2011  
Kohnová I Vlastní zkušenosti s MALDI Seminář SZU Praha, 2011  
Černá M, Repovský Š.: Autologni odběry v Nemocnici Přerov v letech 2008-2010 Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí 2011  
Černá M, Repovský Š: Účelná hemoterapie Seminář Nemocnice Přerov 2011  
Repovský Š, Černá M: Trombofilní stavy Seminář Nemocnice Přerov, o.z. 2011  
Repovský Š, Černá M: Zásady účelné hemoterapie Seminář Nemocnice Prostějov, o.z. 2011  
Repovský Š, Černá M: Zásady účelné hemoterapie Seminář Nemocnice Šternberk, o.z. 2011  
Kohnová I Účelná ATB terapie Seminář Nemocnice Prostějov v rámci spolku lékařů, 2011  
Sovova E, Hobzova M, Sova M, Stejskal D, Zapletalova J. Continuous positive airway pressure therapy positively affects AFABP levels in patients with obstructive sleep apnea EurH Journal 2011, 32:687  
Sova M, Sovova E, Hobzova E, Stejskal D, Zapletalova J. Continuous positive airway půressure therapy positively affects AFABP level in patients with obstructive sllep apnea Tomus 2011, 66: 85  
Stejskal D Vtrah mezi TFF a laboratorníémi, zobrazpvacímni a klinickými ukazateli u žehn v I. a II. trimestru gravidity XXX regionální pracovní dny klinické biochemie 2011  
Koutná P Fetuin A jako rutinní marker kalcifikace cév XXX regionální pracovní dny klinické biochemie 2011  
Stejskal D Moderní laboratorní přístup ke screeningu žen v graviditě Regionální seminář U.S.G. Olomouc, 2011  
Kohnová I ATB rezistence Mikrobiologické dny, 2012  
Stejskal D Vyšetření nefropatie pomocí laboratorních metod. Kulatý stůl. 5. výroční SDLM. 2012.  
Stejskal D Uromodulin, perspektivní diagnostický ukazatel pro nefropatii. Sympozium KB FONS. 2012.  
Stejskal D, Švestá M, Pilka R Využití potenciálních nových ukazatelů v diagnostice kacinomu endometria XXXI regionální pracovní dny klinické biochemie 2012  
Richterová R, Stejskal D Využití stanovení mRNA adipokinů z leukocytů perioferní krve u mladých infarktů, potenciální dg metoda Prezentováno v rámci grantů Agel 2012 na kongresu Agel 2012  
Ondrová D, Stejskal D, Švesták M TFF rhytm in gravidity Abstract book of 10. Congress of Royal College of Obsterican nand Gyneacologists, Kuching, Sarawak, Malaysia, 2012
Smékal A, Václavík J, Stejskal D, Richterová R, Hutyra , Táborský M: Je u mladých pacientů s infarktem myokardu možné vyšetřovat expresi adipokinů v leukocytech periferní krve? Abstrakta výročního kardiologického sjezdu 2013  
Stejskal D Preanalytická fáze z hlediska lékaře. VI. Středomoravské dny laboratorní medicíny, 2013  
Stejskal D DETERMINATION OF VISIN LIKE PROTEIN FOR DIAGNOSIS OF THE STROKE XXVIth International Symposium on Cerebral Blood Flow, Metabolism and Function and the XIth International Conference on Quantification of Brain Function with PET to be held in Shanghai, China, 2013.
Stejskal D The use of new laboratory markers in the diagnosis of endometrial carcinomas - the pilot study. Euromedlab 2013, Milano  
Pilka R, Stejskal D, Svestak, M, Ondrova D, Neubert D, Huml K New laboratory markers in the diagnosis of endometrial cancer – the pilot study. Abstracts ESGO, Liverpool 2013, IJGC.  
Stejskal D Integration in clinical neuroscience Apollo hospoital Group Sympozium 2012, 14-15.9. 2013  
Stejskal D, Richerová R, Svesták M ,Václavík J. Identifikace a kvantifikace vybraných genů ovlinujících metabolismus energie v leukocytech periferní krve Klin. Bioch metabolism, P9:166  
Stejskal D, Richerová R, Svesták M ,Václavík J, Svodová G. Expese adipokinů v leukocytech periferní krve – nový rizikový faktor pro mrtabolický syndrom a jeho komplikace? Klin. Bioch metabolism, P9:174  
Stejskal D. Identification and quantification of the mRNA of selected genes affecting energy metabolism in peripheral blood leukocytes. XXI Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clinica, COLABIOCLI 2013, Peru 2013  
Stejskal D Laboratorní diagnostika v onkologii Kongres Agel. 2013  
Stejskal D Quo vadis laboratorní medicíno? XXXII Krajské dny laboratorní medicíny, Karlova Studánka, 2013.  
Stejskal D Nové rizikové ukazatele aterosklerózy u mladých osob s infarktem myokardu Krajské dny laboratorní medicíny, Žermanice, 2013  
Stejskal D New therapeutic effect of metformin due to increased levels of FGF21? Abstract book: controversies to consesus in diabetes, obesity and hypertension. CODHY. Panama, 2014
Stejskal D Novinky v nefrologické laborator ní diagnostice. State of art Kvartální konference BBraun. Hotel Naháč, 2014.  
Stejskal D Metformin a FGF-21, molekulární účinky metforminu konečně známe? Pilotní studie Krajské dny laboratorní medicíny, Žermanice, 2014  
Stejskal D New therapeutic effect of metformin. IFCC Wordlab 2014? Istanbul, 2014.  
Stejskal D New therapeutic effect of antidiabetic agents and increased levels of FGF21 AACC Chicago, 2014  
Stejskal D Novinky v diagnostice neurodegenerací Sympozium Likvorologické odpoledne, LF a FN UP Olomouc, 2014  
Stejskal D Diagnostika a metafylaxe urolitiázy Seminář III. Interní kliniky FN a LF UP Olomouc, 2014.  
Stejskal D Nové rizikové ukazatele kardiovaskulármních syndromů, historie pokračuje. Kongres klinické biochemie a laboratorní medicíny, Karlova Studánka, 2014  
Kohnová I Kasuistiky vycházející z profylaxe ATB politika Soláň, 2015  
Kohnová I, Hermanová N Současné trendy v mikrobiologii a interpretace nálezů Trendy laboratorní medic íny ve III.tisíciletí, Prostějov, Přerov, Olomouc  
Kohnová I Současné trendy v mikrobiologii X.lékařská konference Agel 1,0302
Nekl L Současné trendy v biochemii Trendy laboratorní medic íny ve III.tisíciletí, Prostějov, Přerov, Olomouc 30,9
Šianská J Současné trendy v antikoagulační terapii - monitorování Trendy laboratorní medic íny ve III.tisíciletí, Prostějov, Přerov, Olomouc  
Opravilová M Současné trendy v hematologii Trendy laboratorní medic íny ve III.tisíciletí, Prostějov, Přerov, Olomouc  
Vrbická D Soiučasné trendy v genetice Trendy laboratorní medic íny ve III.tisíciletí, Prostějov, Přerov, Olomouc  
Stejsklal D Metformin. Symposium of Translational medicine, OMICS, Las Vegas, 2014  
Stejskal D Metabolikcý syndrom, novinky Sympozium Agel Olomouc, 2014  
Stejskal D markery akutního koronárního syndromu. Žermanice 2015, krajský seminář.  
Stejskal D workshop laboratorní diagnostiky autoimunitních zánětlivých onemocnění CNS. 11. neuroimunologické sympozium s mezinární účastí.  
Stejskal D News in Metabolic Syndrome Key note Speech. Congress of translational medicine, Baltimore 2015  
Stejskal D Novinky v metabolickém syndromu IX Sympozium Agel  
Stejskal D Novinky v diagnostice AKS Seminář Karlova Studánka, 2015  
Stejskal D Jak správně prezentovat a publikovat Věda napříč obory, hotel Kamzík, pořádíá Vědeckovýzkumný institut AGEL, 2016  
Stejskal D Laborartorní diagnostika AKS Jarní seminář Siemens, Olomouc, 2016  
Stejskal D Inovace v laboratorní medicíně Hanácké dny laboratorní medicíny, Plumlov, 2016  
Stejskal D Novinky v laboratorní medicíně v roce 2016 Seminář Jesenické nemocnice  
Halouzková AB: Dechový test s bikarbonátem v predikci energeticvkého výdeje Hanácké dny laboratorní medicíny, Plumlov, 2016  
Kohnová I Mikrobiologické rezistence Hanácké dny laboratorní medicíny, Plumlov, 2016  
Stejskal D Novinky v diagnostice v rámci gynekologie Seminář Podkova, Olomouc, 2016  
Stejskal D Lab dg in oncology 14th Annual Conference on translational medicine and oncologist meet, SF USA  
Kohnová I Legionelozy Novinky v mikrobilogii, lék dům, březen 2017  
Stejskal D Dif dg AIM I. a II. Typu, nové dělení Středomoravské dny laboratorní medicíny, 2017  
Stejskal D Je IF stále vhodná scientometrická pomůcka? II. Vědeckovýzkumný den, Agel, 2017  
Stejskal D Pošetilosti, mýty a nepravdy v laboratorní a klinické medicíně Hanácké dny laboratorní medicíny, Plumlov, 2017  
Stejskal D micro RNA nové bio markery?? Mezikrajské dny lab medicíny Žermanice  
Stejskal D miRNA jsou potencionální ukazatele v onkologii, kardiologii a neurologii Sympozium Agel, 2017  
Stejskal D New methhod for miRNA ´s measurement Wordlab, South Africa, Durban, 10/2017  
Stejskal D Využití lab medicíny u sportovců Hanácké dny lab medicíny 2018
Stejskal D Stanovení miRNA u degenerativních chorob CNS Likvorlogické sympozium Olomouc
Stejskal D Vize a mise ULD FN Ostrava Krajské dny laboratorní medicíny Žermanice
Stejskal D mirRNA - laboratory marker of new generation AACC Chicago, 2018
Stejskal D, Václavík J Platelet aggregation and cardiovaskular complication, 4 year study IACH, Pariz, 2018
Stejskal D miRNA nad neuríology Sympozium of new biomarkers, Tokyo, Japan
Stejskal D Dechový test v obesitologii Karlova Studánka

Aktualizováno 13. 9. 2018