Novinky

Akreditace ČIA dle ČSN ISO 15189:2013

13.2.2016

V lednu 2016 byla obhájena akreditace ČIA v oblasti klinické biochemie, alergologie a klinické imunologie, hematologie, imunohematologie a transfuzní služby, molekulární genetiky,

lékařské mikrobiologie, histopatologie, cytopatologie a odběrů primárních vzorků, dle revidované normy ČSN ISO 15189:2013. Více zde.