Novinky

Změna jednotek vyšetření Troponinu I

24.8.2015

Na základě doporučení ČSKB  „Používáni kardiálních troponinů při  podezření na akutní koronární syndrom“ se s plaností od 1.9.2015 mění jednotky vyšetření troponinu I, prováděných na OLM SMN Prostějov a.s. následovně:

 

Původní jednotka:         μg/l                       Původní cut off:    0,040 μg/l

Nová jednotka:                ng/l                       Nový cut off:          40 ng/l

 

Vysvětlení: tato změna znamená, že výsledky v nových jednotkách budou 1000x vyšší než dosud, při porovnání s výsledky získanými před 1.9.2015 je nutno tuto skutečnost vzít v úvahu.