Guidelines a zajímavosti

Osteologie

Klíčová slova:osteologie, obesita, chirurgická léčba
Název:Překvapivě nízká kostní denzita u obézních pacientů podstupujících bariatrický chirurgický výkon
Autor:Bužga M. et al
Zdroj:Osteol bul 2012, 17 (2):43-49
Text:<p> Osoby s&nbsp;BMI nad 40 mívají nižší BMD, protože mají nadprodukci zánětlivých adipocytokinů tukem, což je překvapení. Jinak je obesita ochranný faktor proti osteoporóze, ale u BMI nad 40 to neplatí. 92 osob s&nbsp;morbidní obesitou před bariatrickým výkonem,&nbsp; studie probíhala do roku 2012, v&nbsp;Ostravě,.</p>

Klíčová slova:osteologie, homocystein
Název:Serum homocysteine levels in children with fractures and low mineral density – a pilot study
Autor:Kutílek Š. et al
Zdroj:Osteol bul 2012, 17 (2):65-68
Text:<p> Vysoká koncentrace homocysteinu vede k&nbsp;osteoresorpci. U dětí i adolescentů s&nbsp;nízkým BMD naházíme hyperhomocysteinemii.&nbsp; Dále&nbsp; nutno zkoumat a brát homocystein jako vstupní ukazatel u osteopatií.</p>