Kdo jsme a co nabízíme

Jsme zdravotnickou laboratoří akreditovanou podle mezinárodní normy 15189:2007, pracujeme v odbornostech klinické biochemie, hematologie, imunologie, lékařské genetiky a molekulární biologie, mikrobiologie, klinické toxikologie a patologie. Nabízíme pro naše klienty široké spektrum vyšetření, těsnou návaznost na klinická i laboratorní národní centra, provádění vysoce specializovaných analýz “na míru“, spolupráci na grantových studiích, v aplikovaném i základním výzkumu.