Stanovení specifických IgE multiplexovou metodou ALEX Allergy Explorer

Jako Jako doplněk ke stávající diagnostice alergií nově zavádíme multiplexovou metodu stanovení specifických IgE. Jde o vyšetření založené na biočipové technologii, které umožňuje stanovit současně v rámci jednoho vyšetření specifické IgE protilátky proti cca. 280 rekombinantním a nativním molekulovým komponentám alergenů nebo jejich extraktů.
Vyšetření bude prováděno na multiplexu ALEX Allergy Explorer od firmy Macro Array Diagnostics, Austria. Vyšetření tímto systémem je velmi dobře porovnatelné např. s vyšetřením ImmunoCAP ISAC. Výhody testu, seznam alergenů a porovnání ALEX vs. ISAC naleznete níže.

 

ALEX.pdf
ALEX_vs_ISAC.pdf
seznam_alergenu_ALEX_doktori.pdf