Novinka ohledně změny referenčních hodnot

V souvislosti s probíhající rekonstrukcí na všech pracovištích OLM (Prostějov, Přerov, Šternberk) dojde k výměně rozhodující části laboratorní techniky. Tato změna bude bohužel spojena také se změnou referenčních hodnot u některých převážně imunochemických, výjimečně biochemických metod.

Tyto změny budou uskutečněny postupně na jednotlivých pracovištích OLM, takže se bohužel dostaneme do situace, kdy po určitou dobu budou pro různá pracoviště OLM platit odlišné referenční meze.

Na výsledkových listech i ve Vašich informačních systémech budou k výsledku přiřazeny vždy aktuálně platné referenční meze.

Po ukončení rekonstrukce dojde navíc ke změně jednotek metod: parathormon, testosteron,           c-peptid, prolaktin a DHEAS, tak abychom používali jednotky obecně platné (SI), což je samozřejmě spojeno se zcela jiným vyjadřováním výsledků.

V případě změny jednotek dále nebude zachována návaznost na předchozí výsledky.

O změně jednotek budete včas informováni včetně dalších podrobností

 

Prosíme tedy, abyste v následujícím období věnovali maximální pozornost interpretaci výsledků a hodnoty porovnávali vždy s aktuálně platnými mezemi pro jednotlivá pracoviště.

Děkujeme za pochopení

 

Pracovníci OLM, SMN a.s.