OLM úspěšně obhájilo akreditaci Českého institut pro akreditaci podle normy 15189:2013

Oddělení laboratorní medicíny Štředomoravské nemocničním a.s. úspěšně obhájilo akreditaci Českého institut pro akreditaci podle normy 15189:2013 ve všech laboratorních oblastech. V oblasti klinické biochemie, hematologie, genetiky a molekulární biologie, lékařské mikrobiologie, imunologie, histopatologie, cytopatologie a v odběrech vzorků krve. Toto pracoviště je asi největším v komplexem v kraji, má  175 zaměstnanců s přesahem i do ostatních míst ČR, kdy vybraná speciální vyšetření provádí pro celou ČR.  Současně se pracoviště specializuje i na veterinární medicínu.