Terapeutické monitorování vancomycinu v séru

Terapeutické monitorování vancomycinu v séru. Více zde.