Toxikologie screening

Vážení kolegové,

 

Jelikož se objevují případy, kdy existuje podezření na abúzus návykovými látkami u našich klientů a jde často o věc pracovně právní, forenzní, atp. My nejprve provádíme screening. Pokud jde o běžný klinický stav posíláme vzorky do LAGu. Pokud však jde o výše uvedenou věc forenzní či pracovněprávní, atp. musí být provedena konfirmace USLMP (Ústav soudního lékařství a medic. práva LF a FN Olomouc - nové teoretické ústavy, přednosta doc. RNDr Peter Ondra, CSc.).

Jelikož se vzorky potenciálně intoxikovaných je nezbytné, abyste nám neprodleně sdělili, zda-li jde o forenzní záležitost a my odešleme vzorek na Soudní. Nejlépe je to napsat na žádanku.

 

Prof. MUDr. David Stejskal, PhD, MBA

Oddělení laboratorní medicíny Středomoravské nemocniční

Mathonova 291/1, 79604 Prostějov

 

Garant laboratorní péče skupiny

 

OLM barva

 

Středomoravská nemocniční a.s.

Člen skupiny AGEL

Mathonova 291/1 • 796 04 Prostějov

mobil: +420 602334559

email: david.stejskal@smn.agel.cz

web: laborator.nemsne.cz