Úprava referenčních mezí metody IGF1

S platností od 27.10..2016 došlo v souvislosti se změnou kalibrace metody k úpravě referenčních mezí metody IGF1. Prosíme abyste při interpretaci výsledků věnovali pozornost této změně. Dále zde naleznete meze rozdělené dle Tannerovy stupnice.

 

Tannerova stupnice               Pohlaví              Medián (ng-ml)              Střední 95% rozsah (ng/ml)

             1                                      Muž                          144                                         53 - 256

             2                                      Muž                          240                                         96 - 462

             3                                      Muž                          298                                       197 - 533

            4                                       Muž                          290                                       165 - 476

            5                                       Muž                          257                                       159 - 537

 

           1                                       Žena                        186                                          44 - 472

           2                                      Žena                         288                                        116 - 449

           3                                      Žena                         329                                        182 - 481

           4                                      Žena                         319                                        186 - 461

           5                                      Žena                         274                                        146 - 431