Novinky v březnu: Terapeutické monitorování vancomycinu v séru/plazmě

Novinky v březnu: Terapeutické monitorování vancomycinu v séru/plazmě. Více zde.