Nový přístroj na úseku chromatografie

Úsek chromatografie OLM byl v těchto dnech vybaven ultramoderní technikou – systémem UHPLC-MS/MS  (ultratlaková kapalinová chormatografie s hmotnostní detekcí) firmy AB Sciex.

     Spojení UHPLC/MS je v moderní laboratorní medicíně nezastupitelnou, ale řídce se vyskytující technikou (pro jeho vysokou cenu přístroje si jej běžné rutinní laboratoře  nemohou pořídit; umístěn bývá spíše v centrálních nebo výzkumných laboratořích). Z hlediska vlastní analytiky jde o jedinečný systém, který je vysoce universální a lze využít pro analýzy chemických, biochemických a biologických vzorků z různých odvětví (od průmyslu až po medicínu). Kapalinová chromatografie zde slouží k separaci analyzovaných látek, hmotnostní spektrometrie umožňuje tyto separované látky detekovat. Mezi velké přednosti spojení UHPLC/MS patří jeho univerzálnost, výborná citlivost, malá spotřeba vzorku a především rychlost prováděných analýz.

     „Jak již bylo výše zmíněno, hlavními výhodami této metody jsou tedy flexibilita a univerzálnost“, říká pracovnice úseku Mgr. Barbora Agatha Halouzková.   Pro srovnání: běžněji se v rutinních provozech vyskytující systém kapalinové chromatografie s elektrochemickou detekcí (HPLC/EC) oproti UHPLC-MS vyžaduje pro detekci látek přítomnost „elektroaktivního centra“. Dalším možným úskalím HPLC/EC je poměrně dlouhá doba ustalování elektrochemického detektoru, což poměrně značným způsobem omezuje flexibilitu této metody.           

     Přístroj stál téměř 4,5 mil Kč. Cena takového typu přístroje se odvíjí podle použitého typu hmotnostního analyzátoru. V tomto případě se jedná o hmotnostní spektrometr s trojitým kvadrupólem, který patří ke špičce na trhu.