Významné snížení cen vyšetření pro veterinární a potravinářské účely

Významně jsme snížili cenu za vyšetření pro veterinární a potravinářské účely.  Stávající cena za bod činí 0,85 Kč vč DPH