Změna referenčních mezí CCP

S platností od 27.8.2014 dochází na OLM SMN Prostějov v důsledku změny technologie vyšetřování anti-CCP ke změně hodnoty cut-off. Výsledky <4,0kU/l se považují za nereaktivní a výsledky >4,0 kU/l se považují za reaktivní.