OLM zavedlo nové výpočtové metody, které se týkají odhadu glomerulární filtrace (GF) (výpočty CKD-EPI), výpočty močových indexů

Na základě doporučení České nefrologické společnosti z března 2014 jsme zavedli nové výpočtové vztahy, které se týkají odhadu glomerulární filtrace (GF) (výpočty CKD-EPI), výpočty močových indexů. Více zde.