Oddělení laboratorní medicíny je nově vybaveno 4 automatickými koagulačními analyzátory CA1500

Jedná se o plně automatické koagulační analyzátory pro in vitro stanovení koagulačních parametrů v lidské citrátové plasmě. Přístroj využívá tři měřící metody – koagulační (s optickou detekcí) a chromogenní a imunologickou (s fotometrickou detekcí). Na analyzátoru lze provádět veškerá rutinní koagulační vyšetření (PT, aPTT, fibrinogen, D-dimery) stejně jako i speciální vyšetření (aktivity koagulačních faktorů, jejich inhibitorů, atp.). Výhodou tohoto analyzátoru je jeho snadná obsluha a také rychlost analýzy vzorků (maximální kapacita je 120 testů/hodinu). Je ovšem třeba dbát zvýšené pozornosti u silně hemolytických, ikterických či lipemických vzorků, u kterých může být analýza ztížena.