Akreditace CIA

Oddělení laboratorní medicíny obhájilo v lednu opakovanou akreditaci podle  mezinárodní normy 15189:2007 na všech pracovištích v odbornostech klinická biochemie, hematologie, lékařská genetika a molekulární biologie, imunologie, patologie a mikrobiologie. Certifikát zde.