Telefonní seznam

OBSAH

PROSTĚJOV

PŘEROV

ŠTERNBERK

Vedení OLM

Jméno

Telefon

E-mail

Primář - RNDr. Ladislav NEKL

582 315 856

ladislav.nekl@smn.agel.cz

Vedoucí laborant, specialista - Renata Koudelková

582 315 901

renata.koudelkova@npv.agel.cz

Sekretariát Renata Hanzlíková

582 315 183

renata.hanzlikova@smn.agel.cz

Manažer kvality – Pavlína Gremlicová, Mgr.

582 315 183

pavlina.gremlicova@npv.agel.cz

Centrální příjem vzorků

582 315 857

 

Příprava vzorků

582 315 453

 

Zelená linka

800 172 830

 

PROSTĚJOV

Úsek elektromigračních metod, molekulární biologie a genetiky

Jméno Telefon E-mail

Odpovědný VŠ – Mgr. Šárka Rožmanová

582 315 454

sarka.rozmanova@smn.agel.cz

Molekulárně biologická laboratoř, elektromigrační metody, genetika

582 315 454

 

Úsek chromatografie, IČS a stopových analýz

Jméno Telefon E-mail

Mgr. Monika Smékalová

Mgr. Tomáš Maděrka

582 315 450

monika.smekalova@npv.agel.cz

tomas.maderka@npv.agel.cz

Speciální metody HPLC. AAS. IČS

582 315 446

 

Úsek hematologie a krevní banky

Jméno Telefon E-mail

Úsekový laborant - Veronika Čechová

582 315 858

veronika.cechova@npv.agel.cz

Mgr. Veronika Přecechtělová

582 315 516

veronika.precechtelova@npv.agel.cz

Rutinní lab. – výsledky + pohotovostní služba + imunohematologie – rutina

582 315 858

 

Hematologická laboratoř (koagulační)

582 315 182

 

Krevní banka

582 315 910

 

Úsek mikrobiologický

Jméno Telefon E-mail

Primářka – MUDr. Mgr. Ivana KOHNOVÁ

582 315 580

ivana.kohnova@npv.agel.cz

MUDr. Hana Dojčárová

582 315 573

hana.dojcarova@npv.agel.cz

Úsekový laborant - Andrea Maráková

582 315 578

andrea.marakova@npv.agel.cz

RNDr. Eva Gartnerová

582 315 578

 

Mgr. Ondřej Juřena

582 315 578

 

Mgr. Naděžda Hermanová

582 315 573

 

MVDr. Mária Krásná

582 315 579

 

Mgr. Renata Slouková

582 315 573

 

Laboratoř centrální 1 (močová)

582 315 586
575

 

Laboratoř centrální 2 (střevní a respirační)

582 315 574
584

 

Serologie

582 315 585

 
Genetika 582 315 587  

Identifikace a citlivost (tekutá)

582 315 583

 
Umývárna 582 315 576  
Přípravna půd 582 315 581  

 

Konzultace ATB záznamník

Konzultace ATV telefon

 

 

582 315 590

582 315 582
 

 

Úsek EIA

Jméno Telefon E-mail

Odpovědný VŠ Ing. Jarmila Neklová

582 315 863

jarmila.neklova@npv.agel.cz

Mgr. Jana Švestáková

582 315 450

jana.svestakova@npv.agel.cz

 

Úsek Imunologie

 

 

 

Odpovědný VŠ Mgr. Marek Švesták, Ph.D.

582 315 517

marek.svestak@npv.agel.cz

Laboratoř imunologie

582 315 188

 

Laboratoř - imunochemie

582 315 852

 

Úsek rutinní biochemie

Jméno Telefon E-mail

Primář RNDr. Ladislav Nekl

582 315 856

ladislav.nekl@npv.agel.cz

Odpovědný VŠ Mgr. Jana Švestáková

582 315 450

jana.svestakova@npv.agel.cz

Úseková laborantka - Jana Soldánová

582 315 792
901

jana.soldanova@npv.agel.cz

Mgr. David Klíč

582 315 517

david.klic@npv.agel.cz

Mgr. Tereza Hasová

582 315 517

tereza.hasova@npv.agel.cz

Laboratoř - vyšetření moče

582 315 451

 

Rutinní laboratoř, informace o výsledcích, pohotovostní služba

582 315 792

 

Úsek laboratoř poliklinika Konice

Jméno Telefon E-mail

Iveta Francová

582 396 456

 

PŘEROV

Úsek hematologie a krevní banky

Jméno

Telefon

E-mail

Primářka MUDr. Michaela Černá

581 271 352

michaela.cerna@npr.agel.cz

Úseková laborantka - Bc. Lenka Güntherová

581 271 309

lenka.guntherova@npr.agel.cz

Pohotovostní služba (přenosný telefon)

581 271 350

 

Evidence dárců krve

581 271 103

 

Hematologická ambulance

581 271 322

 

Hematologická laboratoř

581 271 351

 

Imunohematologická laboratoř

581 271 349

 

Koagulační laboratoř

581 271 346

 

Lékařský pokoj - MUDr. Michaela Černá

581 271 348

 

Odběrový sál

581 271 123

 

Úsek klinické biochemie

Jméno Telefon E-mail

Odpovědný VŠ  MUDr. Eva Černínová

581 271 625

eva.cerninova@npr.agel.cz

Provozní chemik  RNDr. Zdeněk Vavřín

581 271 627

zdenek.vavrin@npr.agel.cz

Analytik VŠ  Mgr. Eva Kociánová

581 271 624

eva.kocianova@npr.agel.cz

Úseková laborantka  Jitka Gotthardtová

581 271 626

jitka.gotthardtova@npr.agel.cz

STATIM (přenosný telefon)

581 271 628

 

Seminární místnost

581 271 630

 

Močová laboratoř

581 271 633

 

Počítač

581 271 631

 

Příjmová laboratoř

581 271 629

 

 

 

 

ŠTERNBERK

Jméno Telefon E-mail

Vedoucí úseku – Mgr. Šárka Rožmanová

587 800 312

sarka.rozmanova@nst.agel.cz

Mgr. Libor Jedelský

587 800 312

libor.jedelsky@nst.agel.cz

Mgr. Nela Galasovská

Mgr. Zdeněk Nosek

587 800 312

nela.galasovska@nst.agel.cz

zdenek.nosek@nst.agel.cz

Úseková laborantka - Pavla Zapletalová

587 800 305

pavla.zapletalova@nst.agel.cz

Příjem a zpracování materiálu

587 800 388

 

Úsek klinické biochemie

Jméno Telefon E-mail

Laboratoř statimového provozu

587 800 316

 

Laboratoř rutinního provozu

587 800 204

 

Úsek hematologie a krevní banky

Jméno Telefon E-mail

Hematologická laboratoř

587 800 309

 

Koagulační laboratoř

587 800 310

 

Krevní banka

587 800 311

 

Úsek laboratoř poliklinika Litovel

Jméno Telefon E-mail

Laboratoř

585 341 672