Šternberk

Zkratka Název Poskytovatel
osvědčení
Platnost ke dni Pracoviště
ABR1/18 Parametry acidobazické rovnováhy SEKK s.r.o. ČR 31.3.2018 Šternberk
AKS2/19 Analyty krevního séra AU 480 SEKK s.r.o. ČR 12.4.2019 Šternberk
AKS2/19 Analyty krevního séra AU 680 SEKK s.r.o. ČR 12.4.2019 Šternberk
BIL1/18 Bilirubin novorozenecký SEKK s.r.o. ČR 23.2.2018 Šternberk
BIL2/18 Bilirubin novorozenecký SEKK s.r.o. ČR 24.8.2018 Šternberk
CRP1/18 Stanovení CRP AU480 SEKK s.r.o. ČR 23.2.2018 Prostějov
CRP1/18 Stanovení CRP AU680 SEKK s.r.o. ČR 23.2.2018 Prostějov
CRP3/18 C-reaktivní protein AU680 SEKK s.r.o. ČR 31.8.2018 Šternberk
CRP3/18 C-reaktivní protein AU480 SEKK s.r.o. ČR 31.8.2018 Šternberk
CRPP5/18 Stanovení CRP systémy POCT SEKK s.r.o. ČR 2.11.2018 Šternberk
CSFB1/18 Biochemická analýza likvoru SEKK s.r.o. ČR 4.4.2018 Šternberk
CSFC1/18 Cytologie likvoru SEKK s.r.o. ČR 4.4.2018 Šternberk
CSFK1/18 Klinická analýza likvoru SEKK s.r.o. ČR 4.4.2018 Šternberk
DA1/18 Diferenciál na automatech Sysmex XN550 SEKK s.r.o. ČR 17.3.2018 Šternberk
DA1/18 Diferenciál na automatech XN1000 SEKK s.r.o. ČR 17.3.2018 Šternberk
DA2/18 Diferenciál na automatech 11309 SEKK s.r.o. ČR 19.5.2018 Šternberk
DA2/18 Diferenciál na automatech 20866 SEKK s.r.o. ČR 19.5.2018 Šternberk
DA4/18 Diferenciál na automatech v.č. 11309 SEKK s.r.o. ČR 20.10.2018 Prostějov
DD2/18 D Dimery SEKK s.r.o. ČR 16.6.2018 Šternberk
DD3/18 DDimery A3528 SEKK s.r.o. ČR 15.9.2018 Šternberk
DD3/18 DDimery A5524 SEKK s.r.o. ČR 15.9.2018 Šternberk
DD4/18 DDimery SEKK s.r.o. ČR 1.12.2018 Šternberk
DGP1/18 Analýza moče testovacími proužky SEKK s.r.o. ČR 16.2.2018 Prostějov
DIF1/18 Hodnocení nátěru periferní krve SEKK s.r.o. ČR 24.3.2018 Šternberk
DIF2/18 Hodnocení nátěru periferní krve SEKK s.r.o. ČR 26.5.2018 Šternberk
DIF4_18 Hodnocení nátěru periferní krve SEKK s.r.o. ČR 27.10.2018 Šternberk
E12/18 Endokrinologie 1 SEKK s.r.o. ČR 9.5.2018 Šternberk
E141/18 Endokrinologie 1 SEKK s.r.o. ČR 24.10.2018 Šternberk
ET2/18 Ethanol RfB 23.5.2018 Šternberk
ET4/18 Ethanol v séru RfB 26.11.2018 Šternberk
GLC1/18 Stanovení glukosy včetně glukometrů SEKK s.r.o. ČR 28.4.2018 Šternberk
HKG1/18 Hemokoagulace Sysmex CA 1500 A3528 SEKK s.r.o. ČR 17.3.2018 Šternberk
HKG1/18 Hemokoagulace Sysmex CA 1500 A5524 SEKK s.r.o. ČR 18.3.2018 Šternberk
HKG3/18 Hemokoagulace 55724 SEKK s.r.o. ČR 15.9.2018 Šternberk
HKG3/18 Hemokoagulace 3528 SEKK s.r.o. ČR 15.9.2018 Šternberk
HKG4/18 Hemokoagulace A3528 SEKK s.r.o. ČR 1.12.2018 Šternberk
HKG4/18 Hemokoagulace A5524 SEKK s.r.o. ČR 1.12.2018 Šternberk
IH2/18 Imunohematologie SEKK s.r.o. ČR 8.6.2015 Šternberk
IH4/18 Imunohematologie SEKK s.r.o. ČR 23.11.2018 Šternberk
KM1/18 Kardiální markery SEKK s.r.o. ČR 23.2.2018 Šternberk
KM2/18 Kardiální markery SEKK s.r.o. ČR 24.8.2018 Šternberk
KO1/18 Krevní obraz Sysmex XN-550 SEKK s.r.o. ČR 24.3.2018 Šternberk
KO1/18 Krevní obraz Sysmex XN-1000 SEKK s.r.o. ČR 24.3.2018 Šternberk
KO2/18 Krevní obraz v.č. 11309 SEKK s.r.o. ČR 8.6.2018 Šternberk
KO2/18 Krevní obraz v.č. 20866 SEKK s.r.o. ČR 8.6.2018 Šternberk
KO4/18 Krevní obraz v.č. 11309 SEKK s.r.o. ČR 27.10.2018 Šternberk
KO4/18 Krevní obraz v.č. 20866 SEKK s.r.o. ČR 27.10.2018 Prostějov
KO4/18 Krevní obraz v.č. 20866 SEKK s.r.o. ČR 27.10.2018 Šternberk
LMWH1/18 Nízkomolekulární heparin v.č. A3528 SEKK s.r.o. ČR 26.5.2018 Šternberk
LMWH1/18 Nízkomolekulární heparin v.č. A5524 SEKK s.r.o. ČR 26.5.2018 Šternberk
LMWH2/18 Nízkomolekulární heparin v.č.3528 SEKK s.r.o. ČR 27.10.2018 Šternberk
LMWH2_18-27-10-2018 Nízkomolekulární heparin v.č. 5524 SEKK s.r.o. ČR 27.10.2018 Šternberk
MS1/18 Močový sediment SEKK s.r.o. ČR 16.2.2018 Šternberk
PRO1/18 Proteiny v krevním séru SEKK s.r.o. ČR 23.2.2018 Prostějov
RC1/18 Retikulocyty na analyzátoru SEKK s.r.o. ČR 21.4.2018 Šternberk
RC2/18 Retikulocyty na analyzátoru SEKK s.r.o. ČR 29.9.2018 Šternberk
RFA1/18 Rizikové faktory aterosklerozy SEKK s.r.o. ČR 24.3.2018 Šternberk
TDM1/19 Léky SEKK s.r.o. ČR 12.4.2019 Šternberk
TM2/18 Tumorové markery SEKK s.r.o. ČR 9.5.2018 Šternberk
TM4/18 Tumorové markery SEKK s.r.o. ČR 24.10.2018 Šternberk
ZY2/18 Cytokiny RfB 15.6.2018 Šternberk
ZY2/18 Drogy v moči RfB 14.6.2018 Šternberk
ZY4/18 Cytokiny RfB 26.11.2018 Šternberk