Prostějov

Zkratka Název Poskytovatel
osvědčení
Platnost ke dni Pracoviště
Autoimmune Diseases INSTAND e.V. 22.5.2017 Prostějov
Registrační list -vrozené vývojové vady 1.5.2016 Prostějov
Mezilaboratorní porovnání - genetika 04/2017 ÚHKT 2.6.2017 Prostějov
Biogenic Amine in Plasma INSTAND e.V. 21.4.2017 Prostějov
Mycoplasma pneumoniae, Bordetella pertussis INSTAND e.V. 28.2.2017 Prostějov
Virus genome detection INSTAND e.V. 10.8.2017 Prostějov
Markers of Ethanol Abuse 02 INSTAND e.V. 22.3.2017 Prostějov
Antiarrhytmics - Amiodaron, Anticonvulsants 01, Anticonvulsants 02 INSTAND e.V. 25.1.2017 Prostějov
Močové analyty HPLC INSTAND e.V. 17.5.2017 Prostějov
Anticonvulsants 03, Anticonvulsants 04 INSTAND e.V. 25.1.2017 Prostějov
HLA-B27 INSTAND e.V. 24.4.2017 Prostějov
Vitamins INSTAND e.V. 25.1.2017 Prostějov
Bacterial genome detection - Borrelia burgdorferi, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Clostridium difficile INSTAND e.V. 12.7.2017 Prostějov
Externí hodnocení kvality - mikrobiologie SZÚ 28.2.2016 Prostějov
035/2017 Bakt. diagnostika SZÚ 28.2.2018 Prostějov
28. cyklus/květen 2018 Stanovení vrozených genetických trombofilních markerů ÚHKT 31.5.2018 Prostějov
986/1/17 Bakteriologická diagnostika SZÚ 20.9.2017 Prostějov
986/17 Bakteriologická diagnostika SZÚ 20.9.2017 Prostějov
999/18 Bakteriologická diagnostika SZÚ 15.11.2017 Prostějov
ABR1/18 Parametry acidobazické rovnováhy SEKK s.r.o. ČR 30.3.2018 Prostějov
ABR2_17-10-11-2017 Parametry acidobazické rovnováhy SEKK s.r.o. ČR 10.11.2017 Prostějov
ABR3/18 Parametry acidobazické rovnováhy SEKK s.r.o. ČR 16.11.2018 Prostějov
ACE1/17 Angiotensin-converting-enzyme INSTAND e.V. 17.5.2017 Prostějov
AIH/17 Autoimmune Liver Diseases SEKK s.r.o. ČR 22.9.2017 Prostějov
AIH1/17 Autoimmune Liver Diseases SEKK s.r.o. ČR 17.3.2017 Prostějov
AIH1/18 Autoimunitní hepatopatie SEKK s.r.o. ČR 10.3.2018 Prostějov
AIH2/18 Autoimunitní hepatopatie SEKK s.r.o. ČR 21.9.2018 Prostějov
AIM1/17 Autoimmunity SEKK s.r.o. ČR 10.4.2017 Prostějov
AIM2/17 Autoimunnity SEKK s.r.o. ČR 7.11.2017 Prostějov
AIM2/18 Autoimunita SEKK s.r.o. ČR 6.11.2018 Prostějov
AKS1/17 Basic Clinical Chemistry - Serum - Advia 1800-1 SEKK s.r.o. ČR 3.2.2017 Prostějov
AKS1/17 Basic Clinical Chemistry - Serum - Advia 1800-2 SEKK s.r.o. ČR 3.2.2017 Prostějov
AKS1/18 Analyty krevního séra AU680 SEKK s.r.o. ČR 2.2.2018 Prostějov
AKS1/18 Analyty krevního séra AU5822 SEKK s.r.o. ČR 2.2.2018 Prostějov
AKS1/19 Analyty krevního séra AU 680 SEKK s.r.o. ČR 1.2.2019 Prostějov
AKS1/19 Analyty krevního séra AU 5822 SEKK s.r.o. ČR 1.2.2019 Prostějov
AKS2/17 Basic Clinical Chemistry - Serum - Advia 1800-1 SEKK s.r.o. ČR 14.4.2017 Prostějov
AKS2/18 Analyty krevního séra AU5822 13.4.2018
AKS3/17 Analyty krevního séra ADV 1800_1 SEKK s.r.o. ČR 28.7.2017 Prostějov
AKS3/17(2) Analyty krevního séra ADV 1800_2 SEKK s.r.o. ČR 28.7.2017 Prostějov
AKS3/18 Analyty krevního séra AU 680 SEKK s.r.o. ČR 27.7.2018 Prostějov
AKS3/18 Analyty krevního séra AU 5822 SEKK s.r.o. ČR 27.7.2018 Prostějov
AKS4/17 Analyty krevního séra AU680 SEKK s.r.o. ČR 13.10.2017 Prostějov
AKS4/18 Analyty krevního séra AU 5822 SEKK s.r.o. ČR 12.10.2018 Prostějov
AKS4_17-13-10-20171 Analyty krevního séra AU5822 SEKK s.r.o. ČR 13.10.2017 Prostějov
AL2/17 Alergeny RfB 27.5.2017 Prostějov
AL2/18 Alergeny RfB 26.5.2018 Prostějov
AL4/17 Alergeny RfB 21.10.2017 Prostějov
AL4/18 RfB 20.10.2018 Prostějov
ALB1/17 Albumin in Urine SEKK s.r.o. ČR 14.4.2017 Prostějov
ALB1/18 Albumin v moči AU5822 SEKK s.r.o. ČR 13.4.2018 Prostějov
ALB2/17 Albumin v moči AU5822 SEKK s.r.o. ČR 13.10.2017 Prostějov
ALB2/18 Albumin v moči AU5822 SEKK s.r.o. ČR 12.10.2018 Prostějov
AM1/17 Basic Clinical Chemistry - Urine SEKK s.r.o. ČR 14.4.2017 Prostějov
AM2/17 Analyty moče AU5822 SEKK s.r.o. ČR 13.10.2017 Prostějov
AM2/18 Analyty moče AU5822 SEKK s.r.o. ČR 12.10.2018 Prostějov
AMI1/18 Analyty moče AU5822 SEKK s.r.o. ČR 13.4.2018 Prostějov
APLA1/17 Antiphospholipid Antibodies SEKK s.r.o. ČR 7.4.2017 Prostějov
APLA1/18 Antifosfolipidové protilátky SEKK s.r.o. ČR 6.4.2018 Prostějov
APLA2/17 Antiphospholipid antibodies SEKK s.r.o. ČR 4.11.2017 Prostějov
APLA2/18 Antifosfolipidové protilátky SEKK s.r.o. ČR 3.11.2018 Prostějov
AT1/17 Autoantibodies in Thyroid Diseaes SEKK s.r.o. ČR 17.5.2017 Prostějov
AT1/18 Autoprotilátky u tyreopatií SEKK s.r.o. ČR 7.5.2018 Prostějov
AT2/17 Autoprotilátky u tyreopatií SEKK s.r.o. ČR 23.10.2017 Prostějov
AT2/18 Autoprotiátky u tyreopatií SEKK s.r.o. ČR 22.10.2018 Prostějov
Antiarrhytmic-Amiodaron 190 Antiarrhytmic-Amiodaron 190 INSTAND e.V. 24.1.2018 Prostějov
Antiarrhytmics/18 Antiarrhytmics-Amiodaron 190 INSTAND e.V. 24.1.2018 Prostějov
Antiarrytmics 01 Amiodaron (190) Antiarrytmics 01 Amiodaron (190) INSTAND e.V. 18.7.2018 Prostějov
Autoimunita 7 Autoimunita 7 INSTAND e.V. 12.9.2018 Prostějov
BIL/2/17 Bilirubin neonatal SEKK s.r.o. ČR 25.8.2017 Prostějov
BIL1/17 Bilirubin Neonatal SEKK s.r.o. ČR 24.2.2017 Prostějov
BIL1/18 Bilirubin novorozenecký AU5822 SEKK s.r.o. ČR 23.2.2018 Prostějov
BIL1/19 Bilirubin novorozenecký AU5822 SEKK s.r.o. ČR 22.2.2019 Prostějov
BIL2/18 Bilirubin novorozenecký AU5822 SEKK s.r.o. ČR 24.8.2018 Prostějov
BM/2/17 Kostní markery SEKK s.r.o. ČR 25.8.2017 Prostějov
BM1/17 Bone markers SEKK s.r.o. ČR 10.2.2017 Prostějov
BM1/19 Kostní markery SEKK s.r.o. ČR 8.2.2019 Prostějov
BM2/17 Bone markers SEKK s.r.o. ČR 4.8.2017 Prostějov
BM2/18 Kostní markery SEKK s.r.o. ČR 3.8.2018 Prostějov
Bakteriologická diagnostika 1004_1 Bakteriologická diagnostika 1004_1 SZÚ 17.3.2018 Prostějov
Bakteriologická diagnostika 1004_2 Bakteriologická diagnostika 1004_2 SZÚ 17.3.2018 Prostějov
Bakteriologická diagnostika 1045/1,2 Bakteriologická diagostika 1045/1,2 SZÚ 16.11.2018 Prostějov
Bakteriologická diagnostika/18 Bakteriologická diagnostika SZÚ 24.5.2018 Prostějov
Bakteriologie 1032/18 Bakteriologie 1/1032 SZÚ 12.12.2018 Prostějov
Bakteriologie 1032/18 Bakteriologie 2/1032 SZÚ 12.12.2018 Prostějov
Biogene amines Biogene amines INSTAND e.V. 2.11.2017 Prostějov
Biogenní aminy Biogenní aminy INSTAND e.V. 21.3.2018 Prostějov
Bordetella pertussis/17 Bordetella pertussis INSTAND e.V. 24.11.2017 Prostějov
CC1/17 Cystatin C - Advia 1800-1 SEKK s.r.o. ČR 14.4.2017 Prostějov
CC1/17 Cystatin C - Advia 1800-2 SEKK s.r.o. ČR 14.4.2017 Prostějov
CC1/18 Cystatin C AU588 SEKK s.r.o. ČR 13.4.2018 Prostějov
CC2/17 Cystatin C AU588 SEKK s.r.o. ČR 13.10.2017 Prostějov
CCA2/18 Cystatin C SEKK s.r.o. ČR 12.10.2018 Prostějov
CRP1/17 C-Reactive Protein - Advia 1800-1 SEKK s.r.o. ČR 24.3.2017 Prostějov
CRP1/17 C-Reactive Protein - Advia 1800-2 SEKK s.r.o. ČR 24.3.2017 Prostějov
CRP1/18 C-reaktivní protein AU680 SEKK s.r.o. ČR 23.2.2018 Prostějov
CRP1/18 C-reaktivní protein AU5822 SEKK s.r.o. ČR 23.2.2018 Prostějov
CRP1/19 Stanovení CRP AU680 SEKK s.r.o. ČR 22.2.2019 Prostějov
CRP1/19 Stanovení CRP AU5822 SEKK s.r.o. ČR 22.2.2019 Prostějov
CRP3/17 Rizikové faktory aterosklerozy ADV 1800 1 SEKK s.r.o. ČR 15.9.2017 Prostějov
CRP3/17 Stanovení CRP Advia 1800 1 SEKK s.r.o. ČR 15.9.2017 Prostějov
CRP3/17 Stanovení CRP Advia 1800 2 SEKK s.r.o. ČR 15.9.2017 Prostějov
CRP3/18 C-reaktivní protein AU5822 SEKK s.r.o. ČR 31.8.2018 Prostějov
CRP3/18 C-reaktivní protein AU680 SZÚ 31.8.2018 Prostějov
CRP4/17 Stanovení CRP AU5822 SEKK s.r.o. ČR 9.12.2017 Prostějov
CRP4/17 Stanovení CRP AU680 SEKK s.r.o. ČR 9.12.2017 Prostějov
CRPP2/17 C-Reactive Protein POCT SEKK s.r.o. ČR 2.3.2017 Prostějov
CRPP2/18 Stanovení CRP systémy POCT SEKK s.r.o. ČR 1.3.2018 Prostějov
CRPP2/19 CRP systémy POCT SEKK s.r.o. ČR 28.2.2019 Prostějov
CRPP3/17 C-Reactive Protein POCT SEKK s.r.o. ČR 15.6.2017 Prostějov
CRPP5/17 Stanovení CRP systémy POCT SEKK s.r.o. ČR 16.11.2017 Prostějov
CRPP6/18 CRP POCT SEKK s.r.o. ČR 13.12.2018 Prostějov
CSF06/17 Cerebrospinal fluid analysis INSTAND e.V. 31.7.2017 Prostějov
CSFB1/17 Cerebrospinal Fluid Analysis SEKK s.r.o. ČR 4.4.2017 Prostějov
CSFB2/17 Biochemická analýza likvoru SEKK s.r.o. ČR 13.11.2017 Prostějov
CSFB2/18 Biochemická analyza likvoru SEKK s.r.o. ČR 20.11.2018 Prostějov
CSFC1/17 Cerebrospinal Fluid Cytology SEKK s.r.o. ČR 4.4.2017 Prostějov
CSFC2/18 Cytologie likvoru SEKK s.r.o. ČR 20.11.2018 Prostějov
CSFF1/17 Izoelektrická fokuzace likvoru SEKK s.r.o. ČR 5.4.2017 Prostějov
CSFF2/16 Izoelektrická fokuzace likvoru SEKK s.r.o. ČR 16.11.2016 Prostějov
CSFK1/17 Cerebrospinal Fluid Diagnostics SEKK s.r.o. ČR 4.4.2017 Prostějov
CSFK2/16 Cerebrospinal Fluid Diagnostics SEKK s.r.o. ČR 15.11.2016 Prostějov
CSFK2/17 Klinická analýza likvoru SEKK s.r.o. ČR 13.11.2017 Prostějov
CSFK2/18 Klinická analýza likvoru SEKK s.r.o. ČR 20.11.2018 Prostějov
DA1/18 Diferenciál na automatech Sysmex C XN1000 SEKK s.r.o. ČR 16.3.2018 Prostějov
DA1/18 Diferenciál na automatech Sysmex A XN20 SEKK s.r.o. ČR 16.3.2018 Prostějov
DA1/18 Diferenciál na automatech Sysmex B XN10 SEKK s.r.o. ČR 16.3.2018 Prostějov
DA2/17 Differential Count - Automatic - Sysmex A SEKK s.r.o. ČR 6.5.2017 Prostějov
DA2/17 Differential Count - Automatic - Sysmex XN10 - B SEKK s.r.o. ČR 6.5.2017 Prostějov
DA2/17 Differential Count - Automatic - Sysmex XN1000 - C SEKK s.r.o. ČR 6.5.2017 Prostějov
DA2/18 Diferenciál na automatech SysmexA XN20 SEKK s.r.o. ČR 18.5.2018 Prostějov
DA2/18 Diferenciál na automatech SysmexB XN10 SEKK s.r.o. ČR 18.5.2018 Prostějov
DA2/18 Diferenciál na automatech SysmexA XN20 SEKK s.r.o. ČR 18.5.2018 Prostějov
DA2/18 Diferenciál na automatech SysmexC XN1000 SEKK s.r.o. ČR 18.5.2018 Prostějov
DA4/17 Diferenciál na automatech Sysmex B SEKK s.r.o. ČR 20.10.2017 Prostějov
DA4/17 Diferenciál na automatech Sysmex C SEKK s.r.o. ČR 20.10.2017 Prostějov
DA4/18 Diferenciál na automatech Sysmex C XN1000 SEKK s.r.o. ČR 19.10.2018 Prostějov
DA4/18 Diferenciál na automatech Sysmex A XN20 SEKK s.r.o. ČR 19.10.2018 Prostějov
DA4/18 Diferenciál na automatech Sysmex B XN10 SEKK s.r.o. ČR 18.10.2018 Prostějov
DA4_17-20-10-2017 Diferenciál na automatech Sysmex A SEKK s.r.o. ČR 20.10.2017 Prostějov
DAI/17 Differential Count - Automatic SEKK s.r.o. ČR 24.3.2017 Prostějov
DD1/17 D Dimery SEKK s.r.o. ČR 10.3.2017 Prostějov
DD1/18 D-Dimery Sysmex CA 1500A SEKK s.r.o. ČR 16.3.2018 Prostějov
DD1/18 D-Dimery Sysmex CA 1500B SEKK s.r.o. ČR 16.3.2018 Prostějov
DD2/18 D Dimery pro analyzátory Sysmex CA-1500 SEKK s.r.o. ČR 15.6.2018 Prostějov
DD3/17 D Dimery Sysmex CA1500 A SEKK s.r.o. ČR 1.9.2017 Prostějov
DD3/17 D Dimery Sysmex CA1500 B SEKK s.r.o. ČR 1.9.2017 Prostějov
DD4/17 D Dimery SEKK s.r.o. ČR 18.11.2017 Prostějov
DD4/17 D Dimery Sysmex CA1500 A SEKK s.r.o. ČR 17.11.2017 Prostějov
DD4/18 DDimery Sysmex CA 1500A SEKK s.r.o. ČR 30.11.2018 Prostějov
DGP1/18 Analýza moče testovacími proužky SEKK s.r.o. ČR 16.2.2018 Prostějov
DGP1/19 Analýza moče testovacími proužky SEKK s.r.o. ČR 15.2.2019 Prostějov
DGP3/17 Analyty moče testačními proužky SEKK s.r.o. ČR 2.12.2017 Prostějov
DGP3/18 Analýza moče tesovacími proužky SEKK s.r.o. ČR 30.11.2018 Prostějov
DIF1/17 Peripheral Blood Morphology Evaluation SEKK s.r.o. ČR 24.2.2017 Prostějov
DIF1/18 Hodnocení nátěru periferní krve SEKK s.r.o. ČR 23.3.2018 Prostějov
DIF1/18 Autoimunita SEKK s.r.o. ČR 9.4.2018 Prostějov
DIF2/18 Hodnocení nátěru periferní krve SEKK s.r.o. ČR 25.5.2018 Prostějov
DIF3/17 Peripheral blood morphology evaluation SEKK s.r.o. ČR 28.7.2017 Prostějov
DIF4/18 Hodnocení nátěru periferní krve SEKK s.r.o. ČR 24.10.2018 Prostějov
DS/18 Screening drog v moči RfB 26.5.2018 Prostějov
DS2/17 Drogy v moči RfB 10.6.2017 Prostějov
DS4/17 Drogy v moči SEKK s.r.o. ČR 21.10.2017 Prostějov
DT/1 CDT RfB 31.3.2018 Prostějov
DT1/17 CDT DT1_17-1-4-2017 RfB 1.4.2017 Prostějov
DT2/18 CDT RfB 8.9.2018 Prostějov
Dementia markers/18 Dementia markers INSTAND e.V. 25.5.2018 Prostějov
E11/17 Hormones 1 SEKK s.r.o. ČR 14.2.2017 Prostějov
E11/18 Endokrinologie 1 SEKK s.r.o. ČR 13.2.2018 Prostějov
E11/19 Endokrinologie 1 SEKK s.r.o. ČR 12.2.2019 Prostějov
E12/17 Hormones 1 SEKK s.r.o. ČR 16.5.2017 Prostějov
E12/18 Endokrinologie 1 SEKK s.r.o. ČR 8.5.2018 Prostějov
E14/17 Endokrinologie 1 SEKK s.r.o. ČR 24.10.2017 Prostějov
E141/18 Endokrinologie 1 SEKK s.r.o. ČR 23.10.2018 Prostějov
E22/18 Endokrinologie 2 SEKK s.r.o. ČR 8.5.2018 Prostějov
E24/17 Endokrinologie 2 SEKK s.r.o. ČR 24.10.2017 Prostějov
E242/18 Endokrinologie 2 SEKK s.r.o. ČR 23.10.2018 Prostějov
EHK 953 Průkaz DNA HSV a VZV SZÚ 16.1.2017 Prostějov
EHK-959 Bakteriologie SZÚ 13.3.2017 Prostějov
EHK-978 Bakteriologická diagnostika SZÚ 30.5.2017 Prostějov
ET2/17 Ethanol SEKK s.r.o. ČR 6.5.2017 Prostějov
ET2/18 Ethanol RfB 5.5.2018 Prostějov
ET4/17 Ethanol RfB 23.11.2017 Prostějov
ET4/18 Ethanol AU680 RfB 3.11.2018 Prostějov
Ethanol Abuse 02 Markers of Ethanol Abuse 02 INSTAND e.V. 9.11.2018 Prostějov
FC1/17 Calprotectin in Stool SEKK s.r.o. ČR 17.3.2017 Prostějov
FC1/18 Kalprotektin ve stolici SEKK s.r.o. ČR 10.3.2018 Prostějov
FC2/17 Calprotectin in Stool SEKK s.r.o. ČR 22.9.2017 Prostějov
FC2/18 Kalprotektin ve stolici SEKK s.r.o. ČR 21.9.2018 Prostějov
FOB1/17 Faecal Occult Blood SEKK s.r.o. ČR 28.4.2017 Prostějov
FOB2/17 Okultní krvácení SEKK s.r.o. ČR 30.9.2017 Prostějov
FOB2/18 Okultní krvácení AU5822 SEKK s.r.o. ČR 28.9.2018 Prostějov
GLC1/17 Stanovení glukózy (včetně glukometrů) SEKK s.r.o. ČR 28.7.2017 Šternberk
GLC1/18 Glukose SEKK s.r.o. ČR 27.4.2018 Prostějov
GLC1/18 Stanovení glukosy včetně glukometrů G3309 SEKK s.r.o. ČR 27.4.2018 Prostějov
GLC1/18 Stanovení glukosy včetně glukometrů G3310 SEKK s.r.o. ČR 27.4.2018 Prostějov
GLC2/17 Stanovení glukosy včetně glukometrů G325 SEKK s.r.o. ČR 9.11.2017 Prostějov
GLC2/17 Stanovení glukosy včetně glukometrů G3309 SEKK s.r.o. ČR 9.11.2017 Prostějov
GLC2/17 Stanovení glukosy včetně glukometrů G3310 SEKK s.r.o. ČR 9.11.2017 Prostějov
GLC2/18 Stanovení glukozy SEKK s.r.o. ČR 16.11.2018 Prostějov
GP1/17 Gamapatie SEKK s.r.o. ČR 18.3.2017 Prostějov
GP1/17 Glykovaný protein INSTAND e.V. 17.5.2017 Prostějov
HKG1/17 Hemokoagulace SEKK s.r.o. ČR 10.3.2017 Prostějov
HKG1/18 Hemokoagulace Sysmex CA 1500A SEKK s.r.o. ČR 16.3.2018 Prostějov
HKG1/18 Hemokoagulace Sysmex CA 1500B SEKK s.r.o. ČR 16.3.2018 Prostějov
HKG3/17 Hemokoagulace Sysmex CA 1500A SEKK s.r.o. ČR 1.9.2017 Prostějov
HKG3/17 Hemokoagulace Sysmex CA 1500B SEKK s.r.o. ČR 1.9.2017 Prostějov
HKG4/17 Hemokoagulce Sysmex CA1500A SEKK s.r.o. ČR 17.11.2017 Prostějov
HKG4/17 Hemokoagulce Sysmex CA1500B SEKK s.r.o. ČR 17.11.2017 Prostějov
HKG4/18 Hemokoagulace Sysmex CA1500B SEKK s.r.o. ČR 30.11.2018 Prostějov
HKG4/18 Hemokoagulace Sysmex CA1500A SEKK s.r.o. ČR 30.11.2018 Prostějov
HLAB27/18 HLAB27 INSTAND e.V. 30.4.2018 Prostějov
HS1/17 Haemocoagulation Special SEKK s.r.o. ČR 5.5.2017 Prostějov
HS1_18-25-5-2018 Hemokoagulace speciální, Sysmex CA-1500A, Sysmex CS2000i SEKK s.r.o. ČR 25.5.2018 Prostějov
HS2/17 Hemokoagulace speciální Sysmex CA-1500A a Sysmex CS2000i SEKK s.r.o. ČR 27.10.2017 Prostějov
HS2/18 Hemokoagulace spec. Sysmex CA1500A,CS2000i SEKK s.r.o. ČR 26.10.2018 Prostějov
IDDM1/17 Autoimmune Diseases SEKK s.r.o. ČR 17.3.2017 Prostějov
IDDM1/18 Autoimunitní diabetes 1. typu SEKK s.r.o. ČR 10.3.2018 Prostějov
IDDM2/18 Autoimunitní diabetes 1. typu SEKK s.r.o. ČR 21.9.2018 Prostějov
IFT1/17 Imunnophenotypisation SEKK s.r.o. ČR 27.3.2017 Prostějov
IFT1/18 Imunofenotypizace SEKK s.r.o. ČR 16.4.2018 Prostějov
IFT2/18 Imunofenotypizace SEKK s.r.o. ČR 22.10.2018 Prostějov
IGIT1/17 Immunopathology of GIT SEKK s.r.o. ČR 10.4.2017 Prostějov
IGIT1/18 Imunopatologie GIT SEKK s.r.o. ČR 6.4.2018 Prostějov
IGIT2/17 Immunopatology of GIT SEKK s.r.o. ČR 4.11.2017 Prostějov
IGIT2/18 Imunopatologie SEKK s.r.o. ČR 6.11.2018 Prostějov
IH1/17 Imunohematologie SEKK s.r.o. ČR 17.3.2017 Prostějov
IH1/18 Imunohematologie WaDiana Compact SEKK s.r.o. ČR 15.3.2018 Prostějov
IH2/17 Blood Group Serology SEKK s.r.o. ČR 8.6.2017 Prostějov
IH2/18 Imunohematologie krevní banka SEKK s.r.o. ČR 7.6.2018 Prostějov
IH3/17 Imunohematologie SEKK s.r.o. ČR 21.9.2017 Prostějov
IH3/18 Imunohematologie WaDiana Compact SEKK s.r.o. ČR 20.9.2018 Prostějov
IH4/17 Imunohematologie manuální metoda SEKK s.r.o. ČR 23.11.2017 Prostějov
IH4/18 Imunohematologie krevní banka SEKK s.r.o. ČR 22.11.2018 Prostějov
KD1/17 Glykovaný hemoglobin SEKK s.r.o. ČR 24.3.2017 Prostějov
KD1/18 Glykovaný hemoglobin SEKK s.r.o. ČR 23.3.2018 Prostějov
KD3/17 Glykovaný hemoglobin SEKK s.r.o. ČR 15.9.2017 Prostějov
KD3/18 Glykovaný hemoglobin SEKK s.r.o. ČR 31.8.2018 Prostějov
KM1/17 Cardiac Markers SEKK s.r.o. ČR 14.2.2017 Prostějov
KM1/18 Kardiální markery SEKK s.r.o. ČR 23.2.2018 Prostějov
KM1/19 Kardiální markery SEKK s.r.o. ČR 22.2.2019 Prostějov
KM2/18 Kardiální markery SEKK s.r.o. ČR 24.8.2018 Prostějov
KO1/17 Blood Count - Sysmex XN20 - A SEKK s.r.o. ČR 24.2.2017 Prostějov
KO1/17 Blood Count - Sysmex XN10 - B SEKK s.r.o. ČR 24.2.2017 Prostějov
KO1/17 Blood Count - Sysmex XN1000 - C SEKK s.r.o. ČR 24.2.2017 Prostějov
KO1/18 Krevní obraz Celtac New Alpha MEK6500 SEKK s.r.o. ČR 23.3.2018 Prostějov
KO1/18 Krevní obraz Sysmex BXN10 SEKK s.r.o. ČR 23.3.2018 Prostějov
KO1/18 Krevní obraz Sysmex CXN1000 SEKK s.r.o. ČR 23.3.2018 Prostějov
KO1/18 Krevní obraz Sysmex A XN20 SEKK s.r.o. ČR 23.3.2018 Prostějov
KO2/17 Blood Count - Sysmex XN10 - A SEKK s.r.o. ČR 5.5.2017 Prostějov
KO2/17 Blood Count - Sysmex XN10 - B SEKK s.r.o. ČR 5.5.2017 Prostějov
KO2/17 Blood Count - Sysmex XN10 - C SEKK s.r.o. ČR 5.5.2017 Prostějov
KO2/18 Krevní obraz Sysmex C XN1000 SEKK s.r.o. ČR 7.6.2018 Prostějov
KO2/18 Krevní obraz Sysmex B XN10 SEKK s.r.o. ČR 7.6.2018 Prostějov
KO2/18 Krevní obraz Sysmex A XN20 SEKK s.r.o. ČR 7.6.2018 Prostějov
KO2/18 SEKK s.r.o. ČR 7.6.2018 Prostějov
KO4/18 Krevní obraz Sysmex A XN20 SEKK s.r.o. ČR 26.10.2018 Prostějov
KO4/18 Krevní obraz Sysmex B XN10 SEKK s.r.o. ČR 26.10.2018 Prostějov
KO4/18 Krevní obraz Sysmex C XN1000 SEKK s.r.o. ČR 26.10.2018 Prostějov
LMH1/17 Low Molecular Weight Heparin - Sysmex CA1500 A SEKK s.r.o. ČR 5.5.2017 Prostějov
LMH1/17 Low Molecular Weight Heparin - Sysmex CA1500 B SEKK s.r.o. ČR 5.5.2017 Prostějov
LMWH1/18 Nízkomolekulární heparin Sysmex CA-1500A SEKK s.r.o. ČR 25.5.2018 Prostějov
LMWH1/18 Nízkomolekulární heparin Sysmex CA-1500B SEKK s.r.o. ČR 25.5.2018 Prostějov
LMWH2/17 Nízkomolekulární heparin Sysmex CA-1500A SEKK s.r.o. ČR 27.10.2017 Prostějov
LMWH2/17 Nízkomolekulární heparin Sysmex CA-1500B SEKK s.r.o. ČR 27.10.2017 Prostějov
LMWH2/18 Nízkomolekulární heparin Sysmex CA-1500B SEKK s.r.o. ČR 26.10.2018 Prostějov
LMWH2/18 Nízkomolekulární heparin Sysmex CA 1500A SEKK s.r.o. ČR 26.10.2018 Prostějov
MG1/17 Molekulární biologie - skupina 1 RfB 29.5.2017 Prostějov
MG1/17 RfB 28.10.2017 Prostějov
MG1/18 Molekulární biologie-skupina SEKK s.r.o. ČR 9.5.2018 Prostějov
MG12/17 Molekulární biologie - skupina 1 RfB 28.10.2017 Prostějov
MG2/18 Molekulární biologie-skupina RfB 7.11.2018 Prostějov
MS1/18 Močový sediment SEKK s.r.o. ČR 17.2.2018 Prostějov
MS1/19 Močový sediment SEKK s.r.o. ČR 15.2.2019 Prostějov
MS3/17 Močový sediment SEKK s.r.o. ČR 2.12.2017 Prostějov
MS3/18 Močový sediment SEKK s.r.o. ČR 30.11.2018 Prostějov
Makers of Ethanol Makers of Ethanol INSTAND e.V. 21.3.2018 Prostějov
Mykologie Mykologie SZÚ 23.5.2018 Prostějov
PRO1/17 SEKK s.r.o. ČR 24.3.2017 Prostějov
PRO1/17 Specific proteins - Advia 1800-2 SEKK s.r.o. ČR 24.3.2017 Prostějov
PRO1/18 Proteiny krevniho séra AU680 SEKK s.r.o. ČR 23.2.2018 Prostějov
PRO1/18 SEKK s.r.o. ČR 23.2.2018 Prostějov
PRO1/19 Proteiny v krevním séru AU680 SEKK s.r.o. ČR 22.2.2019 Prostějov
PRO1/19 Proteiny v krevním séru AU5822 SEKK s.r.o. ČR 22.2.2019 Prostějov
PRO2/17 Proteiny v krevním séru SEKK s.r.o. ČR 15.9.2017 Prostějov
PRO2/17 Proteiny v krevním séru SEKK s.r.o. ČR 15.9.2017 Prostějov
PRO2/18 Proteiny v krevním séru AU5822 SEKK s.r.o. ČR 31.8.2018 Prostějov
PRO2/18 Proteiny v krevním séru AU680 SEKK s.r.o. ČR 31.8.2018 Prostějov
PTM/13-14/17 Detekce HBV-DNA, HCV-RNA SZÚ 3.7.2017 Prostějov
RC1/17 Retikulocyty na analyzátoru SEKK s.r.o. ČR 21.4.2017 Prostějov
RC1/18 Retikulocyty na analyzátoru SEKK s.r.o. ČR 20.4.2018 Prostějov
RC2/17 Retikulocyty na analyzátoru SEKK s.r.o. ČR 29.9.2017 Prostějov
RF1/17 Diagnostics of Rheumatoid Arthritis and ASLO - Advia 1800-1 SEKK s.r.o. ČR 17.3.2017 Prostějov
RF1/17 Diagnostics of Rheumatoid Arthritis and ASLO - Advia 1800-2 SEKK s.r.o. ČR 17.3.2017 Prostějov
RF2/17 Diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO ADV1 SEKK s.r.o. ČR 23.9.2017 Prostějov
RF2/17 Diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO ADV2 SEKK s.r.o. ČR 23.9.2017 Prostějov
RFA1/17 Risk Factors of Atheroslclerosis - Advia 1800-1 SEKK s.r.o. ČR 24.3.2017 Prostějov
RFA1/17 Risk Factors of Atheroslclerosis - Advia 1800-2 SEKK s.r.o. ČR 24.3.2017 Prostějov
RFA1/18 Rizikové faktory aterosklerozy AU5822 SEKK s.r.o. ČR 23.3.2018 Prostějov
RFA1/18 Rizikové faktory aterosklerozy AU680 SEKK s.r.o. ČR 23.3.2018 Prostějov
RFA2/17 Rizikové faktory aterosklerozy ADV 1800 2 SEKK s.r.o. ČR 15.9.2017 Prostějov
RFA2/17 Rizikové faktory aterosklerozy ADV 1800 1 SEKK s.r.o. ČR 15.9.2017 Prostějov
RFA2/18 Rizikové faktory aterosklerozy AU680 SEKK s.r.o. ČR 31.8.2018 Prostějov
RFA2/18 Rizikové faktory aterosklerozy AU5822 SEKK s.r.o. ČR 31.8.2018 Prostějov
RFA2/18 Diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO SEKK s.r.o. ČR 21.9.2018 Prostějov
Registrační list VVV Registrační list VVV 30.6.2018 Prostějov
SED1/17 Erythrocyte Sedimentation Rate SEKK s.r.o. ČR 31.3.2017 Prostějov
SED1/18 Sedimentační rychlost erytrocytů SEKK s.r.o. ČR 16.3.2018 Prostějov
SED2/18 Sedimentační rychlost erytrocytů SEKK s.r.o. ČR 15.9.2018 Prostějov
T08/17 Glycated Haemoglobin (study) SEKK s.r.o. ČR 29.4.2017 Prostějov
TDM/17 Therapeutic Drugs SEKK s.r.o. ČR 13.10.2017
TDM1/17 Therapeutic Drugs SEKK s.r.o. ČR 14.4.2017 Prostějov
TDM1/18 Léky SEKK s.r.o. ČR 13.4.2018 Prostějov
TDM1/18 Léky SEKK s.r.o. ČR 13.4.2018 Prostějov
TDM2/18 Léky SEKK s.r.o. ČR 12.10.2018 Prostějov
TDM2/18 Léky SEKK s.r.o. ČR 12.10.2018 Prostějov
TE1/17 Trace Elements SEKK s.r.o. ČR 25.4.2017 Prostějov
TE1/18 Stanovení stopových prvků SEKK s.r.o. ČR 24.4.2018 Prostějov
TE2/18 Stanovení stopových prvků SEKK s.r.o. ČR 30.10.2018 Prostějov
TIE1/17 Allergy Control Scheme (Total IgE) SEKK s.r.o. ČR 7.4.2017 Prostějov
TIE1/18 Stanovení celkového IgE SEKK s.r.o. ČR 5.4.2018 Prostějov
TIE2/17 Stanovení celkového IgE SEKK s.r.o. ČR 3.11.2017 Šternberk
TIE2/18 Celkové IgE SEKK s.r.o. ČR 2.11.2018 Prostějov
TM1/17 Tumour Markers SEKK s.r.o. ČR 14.2.2017 Prostějov
TM1/18 Tumorové markery SEKK s.r.o. ČR 13.2.2018 Prostějov
TM2/17 Tumour Markers SEKK s.r.o. ČR 16.5.2017 Prostějov
TM2/18 Tumorové markery SEKK s.r.o. ČR 8.5.2018 Prostějov
TM4/18 Tumorové markery SEKK s.r.o. ČR 23.10.2018 Prostějov
TO6/17 Anticoagulants (study) SEKK s.r.o. ČR 6.4.2017 Prostějov
Urinal chcemistry certificateofparticipation/18 Urinal chcemistry certificateofparticipation INSTAND e.V. 18.6.2018 Prostějov
Urine chemistry 02/18 Urine chemistry INSTAND e.V. 18.6.2018 Prostějov
Urine chemistry 03 Urine chemistry 03 INSTAND e.V. 25.5.2018 Prostějov
Urine chemistry 03 (Biogene amines) (175) Urine chemistry 03 (Biogene amines) (175) INSTAND e.V. 24.10.2018 Prostějov
VIB1/17 Všeobecná imunohistochemie - barvení SEKK s.r.o. ČR 17.3.2017 Prostějov
VVV1/17 Diagnostika vrozených vývojových vad SEKK s.r.o. ČR 3.6.2017 Prostějov
Virus genome detection Virus genome detection INSTAND e.V. 30.10.2018 Prostějov
Virus genome detection - Enterovirus Virus genome detection - Enterovirus INSTAND e.V. 8.8.2018 Prostějov
Vitamins 01/18 Vitamins 01 (serum) (290) INSTAND e.V. 24.1.2018 Prostějov
Vitamins 01/19 Vitamins01 (serum) 290 INSTAND e.V. 30.1.2019 Prostějov
Vitamins 02 Serum (290) Vitamins 02 Serum (290) INSTAND e.V. 18.7.2018 Prostějov
Vitamins/18 Vitamins 01 (serum) (290) INSTAND e.V. 24.1.2018 Prostějov
ZY2/17 IL-6 RfB 20.5.2017 Přerov
ZY2/18 Cytokiny RfB 19.5.2018 Prostějov
ZY4/17 Cytokiny RfB 21.10.2017 Prostějov
ZY4/18 Cytokiny RfB 20.10.2018 Prostějov